Πρώτη κατοικία: Πώς προκύπτει έμμεση αύξηση του αφορολόγητου

Πρώτη κατοικία: Πώς προκύπτει έμμεση αύξηση του αφορολόγητου
Ακίνητα στην Αθήνα Eurokinissi

Στο νομοσχέδιο για το νέο πτωχευτικό δίκαιο προβλέπεται ότι το ελάχιστο εμβαδό για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών για οικογένειες αυξάνεται κατά 5 τετραγωνικά μέτρα για κάθε παιδί.

Μέσω της αύξησης του ελαχίστου εμβαδού για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών για οικογένεια με παιδιά αυξάνεται και το αφορολόγητο για την απόκτηση πρώτης κατοικίας.

Συγκεκριμένα σε διάταξη που περιλαμβάνεται στην τροπολογία με τις ρυθμίσεις των οφειλών και την αναστολή της εισφοράς αλληλεγγύης που κατατέθηκε χθες στο νομοσχέδιο για το νέο πτωχευτικό δίκαιο προβλέπεται ότι το ελάχιστο εμβαδό για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών για οικογένειες αυξάνεται κατά 5 τετραγωνικά μέτρα για κάθε παιδί.

Συγκεκριμένα ο νόμος 4072/2012 που ρυθμίζει το αφορολόγητο για την αγορά και τη μεταβίβαση της πρώτης κατοικίας προβλέπει χωρίς φόρο μεταβίβασης την αγορά κατοικίας από άγαμο μέχρι ποσού αξίας διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ, από έγγαμο μέχρι ποσού αξίας διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ ενώ, από έγγαμο ο οποίος παρουσιάζει αναπηρία τουλάχιστον 67% από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία μέχρι ποσού αξίας διακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων (275.000) ευρώ.

Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα αυτού και κατά τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα του.

Αντιστοίχως σε ότι αφορά το ελάχιστο εμβαδό για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών για το ζευγάρι είναι τα 70 τ.μ. και έως τώρα αυξάνονταν κατά 20 τ.μ. για κάθε παιδί μέχρι το δεύτερο και κατά 25 τ.μ. για το τρίτο παιδί και τα επόμενα.

Με την διάταξη που κατατέθηκε χθες τα είκοσι (20) τ.μ. αυξάνονται κατά 5 τ.μ. στα 25 για τα δύο πρώτα παιδιά και από τα 25 στα 30 από τρίτο παιδί και μετά. Συνεπώς ενώ οι ελάχιστες ανάγκες ενός νοικοκυριού με τρία παιδία καλύπτονταν με ένα ακίνητο 135 τετραγωνικών, τώρα θα καλύπτονται με 150 τετραγωνικά γεγονός που μπορεί να οδηγεί υπο προϋποθέσεις και στην αύξηση του αφορολόγητου ορίου για την πρώτη κατοικία.

Διαβάστε τις Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του News247.gr.

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα