“Ψηφιακό χαρτόσημο”: Τι αλλάζει – Ποιες συναλλαγές θα επιβαρύνονται στο εξής

Διαβάζεται σε 3'
“Ψηφιακό χαρτόσημο”: Τι αλλάζει – Ποιες συναλλαγές θα επιβαρύνονται στο εξής
ISTOCK

Καθώς η συντριπτική πλειοψηφία των συναλλαγών δεν είναι πλέον έγχαρτες, αλλά ψηφιακές (ηλεκτρονικές), κρίνεται σκόπιμο να αντικατασταθεί το χαρτόσημο από το “ψηφιακό τέλος συναλλαγών”.

Στα “σκαριά” είναι νέες ρυθμίσεις για το τέλος χαρτοσήμου με στόχο την απλοποίηση και ψηφιοποίηση διαδικασιών,  αποφυγή λαθροχειριών, αλλά και απομείωσή του σε κάποιες συναλλαγές κατά 27 εκατ, περίπου.

Ειδικότερα, το νέο σχέδιο νόμου, που πρόκειται να παρουσιαστεί άμεσα και στη συνέχεια να τεθεί σε διαβούλευση, εισάγει το “ψηφιακό τέλος συναλλαγής” σε αντικατάσταση του “χάρτινου” χαρτοσήμου και προωθεί αλλαγές με στόχο, όπως αναφέρεται, τον περιορισμό της γραφειοκρατίας σε σειρά δικαιοπραξιών, τη διευκόλυνση των επενδύσεων και των ιδιωτικών συναλλαγών, και κυρίως την εξοικονόμηση πόρων για το Δημόσιο.

Με βάση, δε, την ισχύουσα νομοθεσία, το χαρτόσημο, σήμερα, επιβάλλεται σε κάθε σύμβαση που δεν υπόκειται σε καθεστώς ΦΠΑ αποδίδοντας 360 εκατ. περίπου, στο κρατικό ταμείο, όντας ένας σημαντικός πόρος για το κρατικό ταμείο.  Ειδικότερα, μόνο από το χαρτόσημο στα ενοίκια οι εισπράξεις για τα κρατικά ταμεία ξεπερνούν τα 145 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά, το χαρτόσημο αφορά περισσότερες από 500 συναλλαγές και συμβάσεις και επιβάλλεται σε κάθε συμφωνία που καταγράφεται σε χαρτί, με συντελεστές 2% και 3%, επί των οποίων υπολογίζεται και εισφορά υπέρ ΟΓΑ  με αποτέλεσμα να διαμορφώνονται σε 2,4% και σε 3,6%.

Σύμφωνα, δε, με τη νομοθεσία “τα τέλη χαρτοσήμου επιβάλλονται στα συντασσόμενα έγγραφα τα οποία καταρτίζονται στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή και υφίστανται υποχρεώσεις εκτελεστέες στην Ελλάδα (πχ εγγραφή υποθήκης, μεταφορά χρημάτων από δάνειο στην Ελλάδα, εξόφληση δανείου από την Ελλάδα κλπ)”. Για πρώτη φορά το χαρτόσημο επιβλήθηκε από τον βασιλιά Όθωνα το 1836 με τον νόμο “Περί χαρτοσήμου”, ενώ αργότερα και μέχρι πρόσφατα, άλλαξαν οι συντελεστές του και οι συναλλαγές επί των οποίων επιβάλλεται.

Πάντως, στην μακρά ιστορία παρουσίας του “χαρτοσήμου’ στην οικονομική καθημερινότητα, παρά την ψηφιοποίηση, εδώ και χρόνια, των διαδικασιών, έχει καταγραφεί ότι αποτελεί συχνά πεδίο εντάσεων και διχογνωμιών μεταξύ φορολογουμένων και ΑΑΔΕ, Μάλιστα, όπως αναφέρεται, λόγω διαφόρων ασαφειών, πολλές υποθέσεις καταλήγουν στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών και στα δικαστήρια. Μάλιστα, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις, όπου κατόπιν ελέγχων, η εφορία κοινοποιεί πρόστιμα σε περιπτώσεις συναλλαγών που εντοπίζει ότι οι εμπλεκόμενοι δεν πλήρωσαν τέλος χαρτοσήμου, παρότι η νομοθεσία δεν είναι ξεκάθαρη. Με την αντικατάστασή του, λοιπόν, από το “ψηφιακό τέλος συναλλαγών”, θα γίνει και κωδικοποίηση όλων των συναλλαγών στις οποίες θα εφαρμόζεται και ποιες είναι εκείνες που θα εξαιρεθούν.

Οι αλλαγές

Αναλυτικά, οι αλλαγές που αναμένεται να προωθήσει  το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναμένεται να στοχεύσουν στα εξής:

-Στην αντικατάσταση του τέλους χαρτοσήμου από το “ψηφιακό τέλος συναλλαγών”.

-Στην εφαρμογή του “ψηφιακού τέλους συναλλαγών”, σε όλες τις συναλλαγές, ανεξάρτητα αν είναι έγγραφες ή είναι ηλεκτρονικές/ψηφιακές συμφωνίες.

-Στην επιβολή του “ψηφιακού τέλους συναλλαγών” και σε συναλλαγές μεταξύ φορολογουμένων που έχουν φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, αλλά υπογράφουν στο εξωτερικό τη συμφωνία ή το συμβόλαιο. Σήμερα η συγκεκριμένη συμφωνία εξαιρείται από το τέλος χαρτοσήμου.

Επίσης με τα νέα δεδομένα:

-Η συναλλαγή στην Ελλάδα, μεταξύ φορολογικών κατοίκων αλλοδαπής θα απαλλάσσεται από το “ψηφιακό τέλος συναλλαγών”. Σήμερα η ίδια συναλλαγή επιβαρύνεται με τέλος χαρτοσήμου.

-Θα εξαιρεθούν από το “ψηφιακό τέλος συναλλαγών”, τα “χρησιδάνεια”, μεταξύ επιχειρήσεων που αφορούν βασικά στην ενοικίαση εξοπλισμού π.χ. ψυγεία κ.λπ.

-Το “ψηφιακό τέλος συναλλαγών” θα επιβαρύνει τα μισθώματα επαγγελματικής στέγης, επί των οποίων σήμερα επιβάλλεται το τέλος χαρτοσήμου.

-Θα εξακολουθήσουν να εξαιρούνται τα ενοίκια κατοικιών από το “ψηφιακό τέλος συναλλαγών”, όπως άλλωστε απαλλάσσονται και από το τέλος χαρτοσήμου.

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα