Ράπανος (ΕΕΤ): Τραπεζική στήριξη στις επιχειρήσεις που πληρούν κριτήρια ESG

Ράπανος (ΕΕΤ): Τραπεζική στήριξη στις επιχειρήσεις που πληρούν κριτήρια ESG
Alpha Bank Alexandros Michailidis / SOOC

Ποιες πρωτοβουλίες αναλαμβάνουν οι τράπεζες για την ενσωμάτωση των κριτηρίων ESG από τις επιχειρήσεις. Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕΤ που έχει ως στόχο την διευκόλυνση των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση υπό το πρίσμα της βιωσιμότητας.

Την ανάγκη για πολλαπλή συμβολή του τραπεζικού τομέα με καινοτόμα χρηματοδοτικά και επενδυτικά εργαλεία, αλλά και την παροχή υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις που επενδύουν ειδικά στην πράσινη ανάπτυξη, εάν εκπληρωθούν ορισμένα κριτήρια του ESG, επεσήμανε σήμερα ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και πρόεδρος της Alpha Bank, Βασίλης Ράπανος.

Σε εκδήλωση που συνδιοργάνωσαν η ΕΕΤ με το Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο, με βασικό θέμα το ESG (κριτήρια Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση) ο κ. Ράπανος τόνισε ότι, ο χρηματοπιστωτικός τομέας καλείται να συμβάλει πολλαπλά, με καινοτόμα χρηματοδοτικά και επενδυτικά εργαλεία, αλλά και την παροχή υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις που επενδύουν ειδικά στην πράσινη ανάπτυξη, εάν εκπληρωθούν ορισμένα κριτήρια του ESG. Σαφή ενίσχυση προς τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις αποτελεί επίσης η χρηματοδότηση με σημαντική κρατική συμβολή από το Ταμείο Εγγυοδοσίας έργων Καινοτομίας που περιλαμβάνει παροχή εγγύησης για το 80% του δανείου και επιχορήγηση του 20% αυτού.

Στην Ελλάδα, ανέφερε ο κ. Ράπανος, κυριαρχούν οι πολύ μικρές ενώ οι μεγάλες επιχειρήσεις δεν ξεπερνούν τις 500. Αυτή η σημαντικά διαφορετική μορφολογία επιχειρείν στην Ελλάδα, που αποτελεί ίσως και ένα από τα διαχρονικά διαρθρωτικά μας θέματα, δεν πρέπει να αποτελέσει τροχοπέδη στην πράσινη μετάβαση, και γενικότερα τη βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά να αξιοποιηθεί ως ευκαιρία.

Ο κ. Ράπανος αναφέρθηκε σε μία ακόμη κοινή θεσμική πρωτοβουλία των μελών της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, που χρηματοδοτείται μέσω της ΕΕΤ και έχει ως στόχο την διευκόλυνση των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση υπό το πρίσμα της βιωσιμότητας. Η δράση ξεκίνησε αρχές του 2022 και καλεί τις επιχειρήσεις σε προαιρετική συμμετοχή τους, στη διαδικασία του ESG scoring, δηλαδή μία διαδικασία, που θα δίνει μία αξιόπιστη εικόνα για το στάδιο ετοιμότητας των επιχειρήσεων. Με τη συγκεκριμένη αυτοαξιολόγηση θα αποφευχθούν καθυστερήσεις στα αιτήματα χρηματοδότησης και θα υπάρξει και μία αξιόπιστη εθνική βάση δεδομένων, ως προς την ετοιμότητά μας να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της βιώσιμης ανάπτυξης. Πέραν της διευκόλυνσης αυτής, οι τράπεζες είναι πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, που θα κατευθύνεται αποκλειστικά στην ενημέρωση, αλλά και εξοικείωση των επιχειρήσεων με το νέο περιβάλλον, δηλαδή την πρακτική μετουσίωση των κριτηρίων ESG.

Ο τραπεζικός τομέας, όπως είπε ο κ. Ράπανος, έχει εντάξει στην πιστοληπτική αξιολόγηση τα κριτήρια ESG, σε συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, δηλαδή τον στόχο, να καταστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος έως το 2050. Η εθνική δέσμευση για την πράσινη μετάβαση έχει ήδη ενταχθεί στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα του 2020 (ΕΣΕΚ), με το οποίο η χώρα μας ανέλαβε την υποχρέωση να προχωρήσει σε σταδιακή μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου το 2030 κατά 55%, το 2040 τουλάχιστον κατά 40%, και να φτάσει σε μηδενικό αριθμό εκπομπών το 2050.

Η Τράπεζα της Ελλάδος συμμετέχει στο Δίκτυο των Κεντρικών Τραπεζών και Διεθνών Φορέων για το «πρασίνισμα» του Χρηματοπιστωτικού Τομέα. Με ιδιαίτερη προθυμία η ΕΕΤ συμμετείχε στην ομάδα εργασίας του Υπουργείου Οικονομικών (με επικεφαλής τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων κ. Αργυρού), η οποία έδωσε, πρόσφατα, στη δημοσιότητα μία ευσύνοπτη, αλλά πλήρη έκθεση για τις κοινές προσπάθειες, αλλά και συνέργειες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Τα μηνύματα της συγκεκριμένης έκθεσης είναι πολλά. Για την πράσινη μετάβαση δεν αρκεί μία δράση, ή ένας φορέας. Χρειάζεται η πρόσφορη φορολογική πολιτική, η κατάλληλη εκδοτική στρατηγική, μία πλήρως λειτουργική κυκλική οικονομία, και ο κοινός βηματισμός επιχειρήσεων, τραπεζών και εποπτικών αρχών.

Στην κοινή αυτή προσπάθεια ο τραπεζικός κλάδος, πέραν της κλασσικής αποστολής του, για χρηματοδότηση και οικονομική ενίσχυση, θα επιτελέσει και ένα συμβουλευτικό ρόλο προς τις επιχειρήσεις, ώστε η δράση τους να μειώνει το επενδυτικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Ακολουθήστε το News 24/7 στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα