Τράπεζα Πειραιώς: Νέα δάνεια άνω των 23 δισ. ευρώ μέχρι το 2024

Τράπεζα Πειραιώς: Νέα δάνεια άνω των 23 δισ. ευρώ μέχρι το 2024
Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου Eurokinissi

Κατά την ΓΣ των μετόχων ο κ. Χρ. Μεγάλου τόνισε ότι η Τράπεζα Πειραιώς στήριξε τους πελάτες της, χορηγώντας νέα δάνεια ύψους 2,5 δισ. ευρώ από την αρχή του έτους.

Την εκταμίεση περισσότερων από 22- 23 δισ. ευρώ νέων δανείων στους πελάτες της τράπεζας, έθεσε ως στόχο για την περίοδο 2021 – 2024 ο Διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς ΧΡ. Μεγάλου.

Μιλώντας από το βήμα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ο κ. Μεγάλου τόνισε ότι για την τρέχουσα χρονιά, η Τράπεζα Πειραιώς παρείχε στήριξη στους πελάτες της, χορηγώντας νέα δάνεια ύψους 2,5 δισ. ευρώ από την αρχή του έτους, ενώ στοχεύει να κλείσει το έτος με πάνω από τα 5,5 δισ. ευρώ νέες εκταμιεύσεις.

Κατά την διάρκεια της ομιλίας του προς τους μετόχους, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Πειραιώς, τόνισε μεταξύ άλλων: «Αντιλαμβανόμαστε όλοι τον βασικό ρόλο που πρέπει να διαδραματίσουν η Τράπεζα Πειραιώς και οι υπόλοιπες τράπεζες προκειμένου να απορροφηθούν τα κεφάλαια του Next Generation EU από βιώσιμα επενδυτικά σχέδια και να αξιοποιηθεί η παραπάνω ευκαιρία μέσω της χρηματοδότησης επενδύσεων και της προσέλκυσης πόρων από τον ιδιωτικό τομέα.

Ολοκληρώθηκαν πρόσφατα και με εξαιρετική επιτυχία, τόσο η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου όσο και η έκδοση ομολόγου Αdditional Τier 1 (AT1), κινήσεις συνολικού ύψους €2 δισ., η μεγαλύτερη σωρευτική άντληση κεφαλαίων στην Ευρώπη την τελευταία τετραετία, η οποία σηματοδοτεί μια κομβική εξέλιξη για Πειραιώς και ευρύτερα για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο και την ελληνική οικονομία.

Η ευρεία συμμετοχή επενδυτών και στις δύο εταιρικές πράξεις και πλέον στο μετοχικό της κεφάλαιο της Τράπεζας, διασφαλίζει τον ιδιωτικό και διεθνοποιημένο χαρακτήρα της. Ταυτόχρονα, καταδεικνύει την αναγνώριση της αξιοπιστίας της στρατηγικής για την εξυγίανση και την ανάπτυξη που υλοποιούμε με συνέπεια τα τελευταία χρόνια παρά τις δυσμενείς συνθήκες στο εξωτερικό περιβάλλον.

Η σταθερή πρόοδος κατά τη διάρκεια του 2020, η οποία συνεχίστηκε με επιταχυνόμενο ρυθμό και το πρώτο εξάμηνο του 2021, αντικατοπτρίζεται στα θεμελιώδη μεγέθη και στην ανθεκτικότητα των βασικών οργανικών αποτελεσμάτων μας. Αυτή ακριβώς η πρόοδος αναδεικνύει τις προοπτικές που διανοίγονται για την Τράπεζα Πειραιώς και την πορεία που μπορεί να διαγράψει μόλις αρχίσει να ανακάμπτει το μακροοικονομικό περιβάλλον, κάτι που ήδη διαφαίνεται.

Έχουμε ολοκληρώσει με επιτυχία την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς Financial Holdings κατά €1,4 δισ. στα τέλη Απριλίου, την έκδοση υβριδικού τίτλου Αdditional Tier 1 ύψους €0,6 δισ. στις αρχές Ιουνίου ενώ μαζί με τις υπόλοιπες κεφαλαιακές ενέργειες που βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν απομειώνουν την αξία των μετόχων, φθάνουμε σε σωρευτική κεφαλαιακή ενίσχυση περίπου €3,0 δισ. Οι προαναφερόμενες στοχευμένες δράσεις κεφαλαιακής ενίσχυσης συνεισφέρουν περίπου 7,5 ποσοστιαίες μονάδες στον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας του 2020, αυξάνοντάς τον σε επίπεδο άνω του 20% pro forma.

Με αυτό τον τρόπο έχουμε χτίσει ικανοποιητικό απόθεμα ασφαλείας προκειμένου να απορροφηθούν οι επιπτώσεις που σχετίζονται με τη μείωση των NPEs, και θα μας επιτρέψουν να αναπτυχθούμε χρηματοδοτώντας την ελληνική οικονομία, διατηρώντας συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας περίπου στο 16% μεσοπρόθεσμα, σημαντικά υψηλότερα των κεφαλαιακών απαιτήσεων.

Το σχέδιο μείωσης των κόκκινων δανείων

Σε πλήρη εξέλιξη είναι η υλοποίηση του σχεδίου μείωσης των NPEs με στόχο την επίτευξη μονοψήφιου δείκτη NPE ως το τέλος του 2021, μέσω της τιτλοποίησης και αποαναγνώρισης NPEs συνολικής λογιστικής αξίας €19 δισ. Στην κατεύθυνση αυτή, αποαναγνωρίζουμε το τρέχον τρίμηνο €7 δισ. ΝΡΕs από τις τιτλοποιήσεις Vega & Phoenix, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα ανακοινώσαμε άλλο ένα σημαντικό βήμα στην επιτάχυνση του σχεδίου μας, με τη συμφωνία πώλησης της τιτλοποίησης NPEs “Sunrise 1” ύψους πρόσθετων €7 δισ.

Η συμβολή του προγράμματος «Ηρακλής» είναι πραγματικά καθοριστική και μας παρέχει τη δυνατότητα πραγματοποίησης των συναλλαγών αυτών. Έτσι, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της Πειραιώς μειώνεται δραστικά στο επίπεδο του 23% σήμερα από 46% τον Μάρτιο 2021. Η περαιτέρω μείωση των NPEs στο 9% αποτελεί τη βασική προτεραιότητα του στρατηγικού μας σχεδίου.

Το σχέδιο Sunrise, πέραν των NPEs, αφορά και στο μετασχηματισμό της Τράπεζας σε μια πλήρως εξυγιασμένη, αποτελεσματική και κερδοφόρα Τράπεζα, προς όφελος των πελατών μας, δημιουργώντας ελκυστικές αποδόσεις για τους μετόχους μας και δημιουργώντας αξία για την ευρύτερη κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό, ο τρίτος πυλώνας του σχεδίου Sunrise περιλαμβάνει το αναλυτικό και προσδιορισμένο πρόγραμμα μετασχηματισμού της Τράπεζας Πειραιώς με στόχο την ενίσχυση των κερδών προ προβλέψεων, μέσω συντονισμένων ενεργειών ενδυνάμωσης των εσόδων και μείωσης του λειτουργικού κόστους, με παράλληλη βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας και ενίσχυση της ψηφιακής μας πλατφόρμας.

Το συγκεκριμένο σχέδιο θα οδηγήσει μεσοπρόθεσμα σε αύξηση των προ προβλέψεων κερδών μας κατά περίπου 15% μέσω της ενίσχυσης των λειτουργικών εσόδων από νέες, υγιείς δραστηριότητες, της αναβάθμισης της προσφοράς των προϊόντων μας, της βελτίωσης της λειτουργικής αποδοτικότητας, του ριζικού μετασχηματισμού του κόστους με έμφαση στην ψηφιοποίηση, με σωρευτικό αποτέλεσμα προ-προβλέψεων κέρδη περίπου €1,1 δισ. σε επαναλαμβανόμενη βάση το 2024.

Διψήφιες αποδόσεις για τους μετόχους

Το παραπάνω αποτέλεσμα, σε συνδυασμό με την πλήρη εξυγίανση του ισολογισμού, και με το αποκλιμακωμένο έξοδο προβλέψεων, αναμένεται να αποφέρουν αποδόσεις στους μετόχους μας που θα διαμορφωθούν σε διψήφια επίπεδα μεσοπρόθεσμα.

Παράλληλα με τις χρηματοοικονομικές μας επιδόσεις, στην Τράπεζα Πειραιώς προχωράμε συστηματικά στον άξονα της Βιώσιμης Τραπεζικής και δημιουργούμε τις υποδομές, τις πολιτικές και τις στρατηγικές, εντάσσοντας κριτήρια Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά και Εταιρικής Διακυβέρνησης, γνωστά ως κριτήρια ESG (Environment, Society, Governance).

Αυτό επιτρέπει, την καλύτερη συνεργασία με τους πελάτες μας και τους επενδυτές ώστε να τους κατευθύνουμε σε μακροχρόνιες και βιώσιμες επενδύσεις και να μειώσουμε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του χαρτοφυλακίου μας. Στον τομέα αυτό οι διακρίσεις της Πειραιώς είναι συνεχείς και διεθνείς, με πιο πρόσφατη την ένταξή μας στους top 300 EU climate leaders από τους Financial Times, ως μοναδική τράπεζα στην Ελλάδα.

Θα συνεχίσουμε να εντοπίζουμε σε ποιους τομείς της οικονομίας μπορεί η Τράπεζα να έχει τις σημαντικότερες θετικές επιπτώσεις και να σχεδιάζουμε προϊόντα και υπηρεσίες για την υποστήριξη επενδύσεων σε έργα που οδηγούν σε μείωση των συνεπειών από την κλιματική αλλαγή, πάντα με θετικό πρόσημο για την κοινωνία.

Δεν εφησυχάζουμε και προχωράμε δυναμικά στην επόμενη μέρα. Εργαζόμαστε σκληρά για να επιτύχουμε, και σε αυτό το σημείο, κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω θερμά το σύνολο των ανθρώπων της Πειραιώς για την αφοσίωση και την προσφορά τους και βέβαια τους μετόχους και τους πελάτες μας για τη διαχρονική τους στήριξη και εμπιστοσύνη.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα