Τράπεζα Πειραιώς: Προσαρμοσμένα κέρδη 312 εκατ. ευρώ το 2020

Τράπεζα Πειραιώς: Προσαρμοσμένα κέρδη 312 εκατ. ευρώ το 2020
Τράπεζα Πειραιώς Eurokinissi

Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε ακόμη την πώληση των υπηρεσιών αποδοχής καρτών (POS) στον όμιλο Euronet Worldwide έναντι 300 εκατ. και την σύναψη συμφωνίας με τον επενδυτικό οίκο CRC για συνθετική τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου ενήμερων δανείων αξίας 1,4 δισ. ευρώ.

Κέρδη προ φόρων 312 εκατ. ευρώ, προσαρμοσμένα για τα έξοδα αναδιοργάνωσης προσωπικού και έκτακτες προβλέψεις, παρουσίασε το 2020 η Τράπεζα Πειραιώς.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι απώλειες προ φόρων το 2020 ανήλθαν σε €530 εκατ. σε σύγκριση με κέρδη €389 εκατ. το 2019. Λαμβάνοντας υπόψη το εφάπαξ κόστος αναδιάρθρωσης και τις απομειώσεις που σχετίζονται με το Covid-19 και την προετοιμασία εκκαθάρισης NPEs, ο Όμιλος θα είχε επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων της τάξης των €312 εκατ. σε σχέση με €74 εκατ. το 2019.

Τα καθαρά αποτελέσματα του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε ζημία €668 εκατ., σε σύγκριση με τα καθαρά κέρδη των €276 εκατ. το 2019. Ο φόρος της χρήσης 2020 ανήλθε στα €128 εκατ. κυρίως ως αποτέλεσμα της αναγνώρισης φόρου που σχετίζεται με τις τιτλοποιήσεις Phoenix & Vega.

Οι προβλέψεις δανείων για το 2020 ανήλθαν σε €1.104 εκατ. από €710 εκατ. κατά τη διάρκεια του 2019. Οι εφάπαξ απομειώσεις που οφείλονται στην πανδημία Covid-19 και άλλες απομειώσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά την προετοιμασία της εκκαθάρισης του ισολογισμού από NPEs ανήλθαν σε €695 εκατ. Το έξοδο προβλέψεων ως ποσοστό των δανείων μετά από προβλέψεις ανήλθε σε 1,5% έναντι 1,7% το 2019. Επιπλέον, ο Όμιλος για να αποτυπώσει την αβεβαιότητα που προήλθε από την πανδημία Covid-19 αύξησε τα δάνεια Stage 2 κατά €0,8 δισ. το 4ο τρίμηνο του 2020.

Περάν αυτών καταγράφονται:

• Καθαρά έσοδα τόκων +4% ετησίως στα €1.486 εκατ. υποστηριζόμενα από το χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης και τα €6,3 δισ. νέα δάνεια (άνοδος 62% σε ετήσια βάση)

• Σταθερά καθαρά έσοδα προμηθειών σε ετήσια βάση, στα €317 εκατ. ή 0,5% επί του ενεργητικού παρά το αντίξοο εξωτερικό περιβάλλον

• Περίπου 95% των συνολικών εσόδων προέρχεται από βασικές τραπεζικές πηγές εσόδων

• Λειτουργικά έξοδα στα €891 εκατ. μειωμένα κατά 7% ετησίως σε συγκρίσιμη βάση

• Η πρόοδος στη λειτουργική αποτελεσματικότητα αποτυπώνεται στο δείκτη κόστους προς έσοδα, ο οποίος διαμορφώνεται στο 47%, σε σχέση με 53% το προηγούμενο έτος

• Περίπου 1.200 εργαζόμενοι υπέβαλαν αίτηση στο πρόγραμμα αποχώρησης στα τέλη του 2020, διασφαλίζοντας την εξοικονόμηση περίπου €45 εκατ. ετησίως

• Δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας 15,8% έναντι τρέχουσας εποπτικής απαίτησης 11,25%

• Δείκτης CET1 13,8% έναντι τρέχουσας εποπτικής απαίτησης 6,33%

• Δείκτης κάλυψης ρευστότητας 175%, δείκτης δανείων μετά από προβλέψεις προς καταθέσεις 77%

• Οργανική μείωση NPEs €2 δισ. ή 8% εν μέσω της κρίσης του COVID-19

• Ικανοποιητικές εκροές παρά την αναστολή διεξαγωγής πλειστηριασμών

• 35% pro forma δείκτης NPE από 49% το 2019 λαμβάνοντας υπόψη τις τιτλοποιήσεις Phoenix & Vega ύψους €7 δισ., για τις οποίες έχουν ήδη υπογραφεί δεσμευτικές συμφωνίες και για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα παροχής εγγυήσεων «Ηρακλής», υπό την αίρεση λήψης των απαιτούμενων εταιρικών και κανονιστικών εγκρίσεων

Στην Euronet τα POS της Πειραιώς έναντι 300 εκατ. ευρώ

Παράλληλα η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς ανακοίνωσε την πώληση της δραστηριότητας των υπηρεσιών αποδοχής καρτών (POS) στον όμιλο Euronet Worldwide, ενώ οι δύο πλευρές θα υπογράψουν 10ετή αποκλειστική συνεργασία πωλήσεων και διανομής.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο η Τράπεζα Πειραιώς, θυγατρική της Πειραιώς Financial Holdings, εισέρχεται σε μακροπρόθεσμη στρατηγική συνεργασία με την Euronet Worldwide, η οποία περιλαμβάνει την πώληση του κλάδου POS και τη σύναψη μακροπρόθεσμης αποκλειστικής συνεργασίας πωλήσεων και διανομής, για αρχική περίοδο διάρκειας 10 ετών. Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται σε 300 εκατ. ευρώ.

Ο κλάδος POS προβλέπεται να αποσχισθεί και να εισφερθεί σε νέα εταιρεία, το 100% των μετοχών της οποίας θα μεταβιβαστεί στην Euronet. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η οποία αναμένεται στο δεύτερο εξάμηνο του 2021, η Euronet Worldwide θα λειτουργεί ως αποκλειστικός μακροπρόθεσμος στρατηγικός εταίρος της Τράπεζας Πειραιώς για την παροχή υπηρεσιών αποδοχής καρτών σε πελάτες της Τράπεζας.

Στο πλαίσιο της συναλλαγής, η Τράπεζα Πειραιώς θα λαμβάνει επίσης προμήθειες για μελλοντικά καθαρά έσοδα που θα δημιουργούνται από τη δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών αποδοχής καρτών.

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε σήμερα την επιχειρηματική συμφωνία μεταξύ της Τράπεζας Πειραιώς και της Euronet Worldwide για τις υπηρεσίες αποδοχής καρτών, την πρώτη στον τομέα της για την ελληνική αγορά», δήλωσε ο Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς. «Η Τράπεζα Πειραιώς συνεχίζει να καινοτομεί και να ανοίγει νέους δρόμους σε όλα τα μέτωπα, ενισχύοντας τον δυναμισμό της ελληνικής τραπεζικής αγοράς. Μέσα σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο ευρωπαϊκό πλαίσιο πληρωμών, η Euronet Worldwide είναι ο πλέον κατάλληλος τεχνολογικός εταίρος για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών της Τράπεζάς μας στην ψηφιακή εποχή, την ανάπτυξη ενός από τους κύριους πυλώνες των υπηρεσιών μας και την επέκταση των δυνατοτήτων πληρωμών μας.»

Ο Michael J. Brown, Διευθύνων Σύμβουλος της Euronet Worldwide, δήλωσε: «Η απόκτηση της πλατφόρμας υπηρεσιών αποδοχής καρτών από τον μακροχρόνιο συνεργάτη μας, την Τράπεζα Πειραιώς, σηματοδοτεί μια εξαιρετική ευκαιρία για περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας μας και αποτελεί ξεκάθαρη δέσμευση της Euronet Worldwide στην ελληνική αγορά, στην οποία δραστηριοποιούμαστε εδώ και περισσότερα από 15 χρόνια. Μαζί με την Τράπεζα Πειραιώς, σχεδιάζουμε να αναπτύξουμε ουσιαστικά τον τομέα των ψηφιακών πληρωμών στην Ελλάδα και θα είμαστε σε θέση να προσφέρουμε καινοτόμες, υψηλής ποιότητας λύσεις στους νέους εμπορικούς πελάτες της συμμαχίας «Πειραιώς – Euronet» μέσω της αξιοποίησης της βέλτιστης τεχνολογικής υποδομής της Euronet Worldwide».

Bonus €120 εκατ. στους κεφαλαιακούς δείκτες από το synthetic swap

Τέλος η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς ανακοίνωσε τη σύναψη δεσμευτικής συμφωνίας (SPA) με τον διεθνή επενδυτικό οίκο Christofferson, Robb & Company (CRC) για συνθετική τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου ενήμερων δανείων μικτής λογιστικής αξίας περίπου 1,4 δισ. ευρώ.

Πρόκειται για δάνεια μικρών μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων. Η τράπεζα μεταφέρει στον επενδυτή τον πιστωτικό κίνδυνο τμήματος του χαρτοφυλακίου (σ.σ. που αντιστοιχεί στο mezzanine notes ομόλογο) και πληρώνει για την προστασία που αγοράζει ετήσιο ασφάλιστρο κινδύνου.

Έτσι, μειώνει το σταθμισμένο σε κίνδυνο ενεργητικό (RWA) κατά περίπου 800 εκατ. ευρώ και ενισχύονται, έμμεσα, οι κεφαλαιακοί της δείκτες. Εκτιμάται ότι από την συναλλαγή απελευθερώνεται εποπτικό κεφάλαιο περίπου 120 εκατ. ευρώ.

Η συναλλαγή υπογράφηκε στις 11 Μαρτίου 2021 και η ολοκλήρωσή της αναμένεται κατά το 2ο τρίμηνο του 2021. Θα ακολουθήσει στο τέταρτο τρίμηνο του 2021 άλλη μια συνθετική τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου δανείων SMEs, ύψους περίπου 1,7 δισ. ευρώ, από την οποία θα προκύψει μείωση του σταθμισμένου σε κίνδυνο ενεργητικού κατά 1,2 δισ. ευρώ.

Συνολικά το σταθμισμένο ενεργητικό προβλέπεται να μειωθεί κατά περίπου 2 δισ. ευρώ, ενισχύοντας τα κεφάλαια της τράπεζας κατά 280 με 300 εκατ. ευρώ.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα