Τράπεζες: Νέα χαμηλότοκα δάνεια άνω του 1 δισ. σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Τράπεζες: Νέα χαμηλότοκα δάνεια άνω του 1 δισ. σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Κτίριο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Eurokinissi

Ρευστότητα άνω του 1 δις. ευρώ μέσω χαμηλότοκων εγγυημένων δανείων θα διοχετεύσουν με ευνοϊκούς όρους οι τράπεζες σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις μέσω τριών νέων επενδυτικών εργαλείων. Οι όροι και οι προϋποθέσεις.

Τρία νέα επενδυτικά εργαλεία, το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ, το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επενδύσεων και ο τρίτος κύκλος του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19, ρίχνονται τις επόμενες ώρες στη μάχη ενίσχυσης της ρευστότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων με περισσότερα από 1 δις. ευρώ.

«Το οικονομικό επιτελείο της Κυβέρνησης με την αρωγή του εγχώριου πιστωτικού συστήματος επιχειρούν να στηρίξουν άμεσα τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις με επαρκή ρευστότητα προκειμένου οι συνέπειες της πανδημίας να αποτελέσουν σύντομα παρελθόν και να πυροδοτήσουν την επιστροφή της πραγματικής οικονομίας σε ικανοποιητικούς ρυθμούς ανάπτυξης» επισημαίνει στο NEWS 24/7 υψηλόβαθμοo τραπεζικό στέλεχος.

Σκοπός των νέων κύκλων χρηματοδοτήσεων είναι να τεθούν στη διάθεση της ελληνικής επιχειρηματικότητας τρία ακόμη σημαντικά υποστηρικτικά εργαλεία για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, ώστε να αξιοποιήσουν αμέσως το νέο ευνοϊκό περιβάλλον επανεκκίνησης της οικονομίας, μετά την οδυνηρή εμπειρία της πανδημικής κρίσης.

Χαμηλότοκα δάνεια από 25.000 ευρώ με περίοδο χάριτος ως 2 έτη

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ανακοίνωσε χθες ότι – σε συνεργασία με 10 εμπορικές τράπεζες και με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων – ξεκινά από αύριο τη διαδικασία υποδοχής και επεξεργασίας των νέων αιτήσεων, από μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για δάνεια επενδυτικού σκοπού μέσω του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ.

Η ΕΑΤ μέσω του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ, ενεργοποιεί τη διαδικασία χορήγησης αυτών των νέων δανείων επενδυτικού σκοπού για Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις.

Το ύψος των επενδυτικών δανείων μπορεί να κυμαίνεται από 25.000 ευρώ έως και 1.500.000 ευρώ, με τη διάρκεια αποπληρωμής τους να κυμαίνεται από 5 έως 10 χρόνια.

Τα δάνεια θα χορηγούνται από τις 10 συνεργαζόμενες τράπεζες, με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους προς τις επιχειρήσεις, αφού η συνεργασία με την ΕΑΤ προσφέρει δυνατότητα περιόδου χάριτος έως και 2 έτη ενώ και το επιτόκιο κάθε δανείου είναι σημαντικά μειωμένο σε σχέση με αντίστοιχες χρηματοδοτήσεις των τραπεζών.

Οι ενδιαφερόμενες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις οφείλουν να ακολουθήσουν την εξής διαδικασία:

1. Υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης ηλεκτρονικά πρώτα στο Πληροφορικό Σύστημα των Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στο δικτυακό τόπο www.ependyseis.gr.

2. Το αίτημα προσδιορίζει την Τράπεζα επιλογής από την οποία επιθυμεί να δανειοδοτηθεί.

3. Κατόπιν υποβολή του αιτήματος στην τράπεζα της επιλογής τους και αξιολόγηση.

Η ΕΑΤ για το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ συνεργάζεται με τα εξής χρηματοπιστωτικά ιδρύματα: Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Αττικής, Παγκρήτια Τράπεζα, Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου, Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας, Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας.

Ανοίγουν τα γκισέ για 8.000 πολύ μικρές επιχειρήσεις

Μέσα από το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επενδύσεων και τον τρίτο κύκλο του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19 θα χορηγηθούν σε επιχειρήσεις της χώρας, οι οποίες προσπαθούν να… συνέλθουν από τις επιπτώσεις της πανδημίας.

Το δρόμο της ενεργοποίησης αναμένεται να πάρει, εντός των επόμενων ημερών, ο τρίτος κύκλος του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19. Στο πλαίσιο αυτού, υπολογίζεται πως 8.000 πολύ μικρές επιχειρήσεις της χώρας θα ενισχυθούν με χαμηλότοκα δάνεια 460 εκατ. ευρώ.

Επιλέξιμες για συμμετοχή στη δράση είναι όλες οι επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και διαθέτουν τα εξής βασικά χαρακτηριστικά:

– συγκαταλέγονται στις πολύ μικρές

– κατά την 31.12.2019 είχαν κύκλο εργασιών έως 200.000 ευρώ ή έχουν συσταθεί έως και το χρόνο υποβολής τής αίτησης χρηματοδότησης στην τράπεζα

– κατά την 31.12.2019 δεν θεωρούνται προβληματικές (όπως αναφέρεται στον Κανονισμό 651/2014). Οταν πρόκειται για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, ανεξάρτητα αν ήταν προβληματικές στις 31.12.2019, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν υπαχθεί σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του εθνικού δικαίου και δεν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή ενίσχυση αναδιάρθρωσης

– κρίνονται πιστοληπτικά αποδεκτές σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική πολιτική και τις εσωτερικές διαδικασίες των πιστωτικών ιδρυμάτων

– είναι τραπεζικά ενήμερες (έχουν οφειλή μικρότερη των 90 ημερών) κατά την ημερομηνία της αίτησης

– δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του νόμου 4488/17 (Α 137/139/17)

– δεν εκκρεμεί εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης Ε.Ε. ή ΔΕΕ

– δεν έχουν ενταχθεί στον α’ και β’ κύκλο του Ταμείου Εγγυοδοσίας κ.λπ.

Στις πολύ μικρές επιχειρήσεις που θα λάβουν έγκριση, μέσω του προγράμματος, παρέχεται εγγύηση ύψους 80% σε δάνειο κεφαλαίου κίνησης, που θα λάβουν από μία εκ των συνεργαζόμενων τραπεζών.

Το ποσό του αρχικού κεφαλαίου του δανείου δεν θα υπερβαίνει το ένα από τα παρακάτω (όποιο είναι μικρότερο):

Ι) 50.000 ευρώ ή

ΙΙ) το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης κατά το έτος 2019 ή

ΙΙΙ) το ποσό που προκύπτει από τις ανάγκες ρευστότητας που πρέπει να καλύψει ο δικαιούχος από την ημερομηνία χορήγησης για τους επόμενους 18 μήνες. Οι ανάγκες ρευστότητας θα πρέπει να καθορίζονται μέσω αυτοπιστοποίησης από το δικαιούχο.

Υπογραμμίζεται πως τα δάνεια είναι 5ετούς διάρκειας, συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος. Τα αιτήματα των επιχειρήσεων θα υποβάλλονται πρώτα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.ependyseis.gr του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Στη συνέχεια οι επιχειρήσεις θα καταθέτουν τα αιτήματα χρηματοδότησης στις συνεργαζόμενες τράπεζες, οι οποίες και θα τα αξιολογούν.

500 εκατ. εγγυημένα επενδυτικά δάνεια

Εδώ και λίγες ημέρες δέχεται αιτήσεις από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επενδύσεων έχει ανοίξει για υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους.

Μέσω του συγκεκριμένου «εργαλείου», μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας μπορούν να λάβουν νέα, εγγυημένα, ευνοϊκά επενδυτικά δάνεια, καθώς και νέα δάνεια κεφαλαίου κίνησης ειδικού σκοπού με αναπτυξιακό χαρακτήρα, χαμηλού επιτοκίου, μειωμένων εξασφαλίσεων και μεγαλύτερης περιόδου αποπληρωμής.

Αυτά θα επιτρέψουν στις επιχειρήσεις να προβούν σε επενδύσεις που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητα τους στις σύγχρονες οικονομικές συνθήκες.

Όσον αφορά στα διαδικαστικά, τα αιτήματα των επιχειρήσεων υποβάλλονται πρώτα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.ependyseis.gr απ’ όπου μετά την οριστικοποίηση της υποβολής λαμβάνεται ο μοναδικός κωδικός κάθε αιτήματος. Εν συνεχεία, οι υποψήφιοι δανειολήπτες υποβάλλουν τα αιτήματα χρηματοδότησής τους και τον φυσικό φάκελο προς αξιολόγηση στις συνεργαζόμενες -με το Ταμείο- τράπεζες, δηλαδή στις: Τράπεζα Πειραιώς, Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Attica Bank, ProCredit Bank.

Επί της ουσίας, με την εγγύηση του Ταμείου, οι παραπάνω τράπεζες θα παρέχουν στις ενδιαφερόμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις χαμηλότοκα δάνεια, μειωμένων εξασφαλίσεων και μεγαλύτερης περιόδου αποπληρωμής.

Η εγγύηση καλύπτει το 80% των ζημιών κάθε δανείου, με ανώτατο όριο 25% για την κάλυψη των ζημιών στο σύνολο του χαρτοφυλακίου κάθε τράπεζας. Η μέγιστη διάρκεια της εγγύησης είναι 10 έτη. Η εγγύηση παρέχεται με μηδενική προμήθεια εγγυοδοσίας. Το Ακαθάριστο Ισοδύναμο Επιχορήγησης της ενίσχυσης (ΑΙΕ) είναι συνάρτηση του ύψους του δανείου και της χρονικής διάρκειας αποπληρωμής του και υπολογίζεται από την τράπεζα κατά τη στιγμή χορήγησης του δανείου.

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επενδύσεων έχει προϋπολογισμό 100 εκατ. ευρώ. Συγχρηματοδοτείται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), ΕΣΠΑ 2014-2020. Ωστόσο, με τη συμμετοχή των πέντε χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων υπολογίζεται πως θα χορηγηθούν περίπου 500 εκατ. ευρώ σε εγγυημένα επενδυτικά δάνεια και δάνεια κεφαλαίου κίνησης αναπτυξιακού σκοπού. Τα δάνεια θα είναι διαθέσιμα για εκταμίευση μέχρι και τις 31.12.2023.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα