Υπέρβαση φορολογικών εσόδων 618 εκατ. ευρώ τον Μάιο - Ποιοι φόροι στήριξαν τον προϋπολογισμό

Το κτίριο του Υπουργείου Οικονομικών
Το κτίριο του Υπουργείου Οικονομικών EUROKINISSI/GEORGE KONTARINIS

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 20.186 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2.546 εκατ. ευρώ ή 14,4% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί για το 2019 στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού.

Υπέρβαση των φορολογικών εσόδων κατά 618 εκατ. ευρώ καταγράφουν τα αναλυτικά στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το πεντάμηνο Ιανουαρίου - Μαΐου πριν ξεκινήσει η εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων για το 2019.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 20.186 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2.546 εκατ. ευρώ ή 14,4% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί για το 2019 στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2019.

Το αποτέλεσμα αυτό διαμορφώθηκε εκτός από την υπέρβαση των φορολογικών εσόδων διαμορφώθηκε από το υπολογισμό του τιμήματος (1,1 δισ.) για την επέκταση της σύμβασης του Διεθνή αερολιμένα Αθηνών "Ελ. Βενιζέλος" και των 630 εκατ. ευρώ από τα έσοδα από τα κέρδη των ελληνικών ομολόγων που διακρατούν οι κεντρικές τράπεζες.

Στο φορολογικό πεδίο οι φόροι που είχαν εισπράξεις πάνω από τον στόχο ήταν:

α) Ο ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών κατά 664 εκατ. ευρώ ή 11,6%, στο οποίο περιλαμβάνεται ΦΠΑ ύψους 271,6 εκατ. ευρώ που αφορά στην επέκταση της σύμβασης παραχώρησης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών,

β) Ο ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 29 εκατ. ευρώ ή 1,7%,

γ) Οι λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών κατά 96 εκατ. ευρώ ή 14,1%,

δ) Οι φόροι και δασμοί επί εισαγωγών κατά 17 εκατ. ευρώ ή 16,8%,

ε) Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας κατά 39 εκατ. ευρώ ή 7,5%, εκ των οποίων ΕΝΦΙΑ κατά 29 εκατ. ευρώ,

στ) Λοιποί φόροι επί παραγωγής κατά 36 εκατ. ευρώ ή 8,1%,

ζ) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από εταιρείες (ΝΠ) κατά 43 εκατ. ευρώ ή 11,9%,

η) Φόροι κεφαλαίου κατά 43 εκατ. ευρώ ή 81,0%,

θ) Μεταβιβάσεις κατά 869 εκατ. ευρώ ή 71,4%, στο οποίο περιλαμβάνεται ποσό ύψους 644 εκατ. ευρώ, που εισπράχθηκε τον μήνα Μάιο 2019 από ANFAs, που δεν είχε προβλεφθεί στον Προϋπολογισμό.

Αντίθετα υστέρηση έναντι του στόχου καταγράφονται:

α) Στον ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και στα παράγωγα αυτών κατά 14 εκατ. ευρώ ή 1,7%,

β) Στον ΦΠΑ καπνικών προϊόντων κατά 11 εκατ. ευρώ ή 4,1%,

γ) Στον ΕΦΚ καπνικών προϊόντων κατά 65 εκατ. ευρώ ή 7,3%,

δ) Στους φόρους με μορφή χαρτοσήμου κατά 21 εκατ. ευρώ ή 19,4%,

ε) Στον φόρο εισοδήματος πληρωτέος από Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ) κατά 72 εκατ. ευρώ ή 1,9%,

στ) Στους λοιπούς φόρους εισοδήματος κατά 64 εκατ. ευρώ ή 12,9%,

ζ) Στους λοιπούς τρέχοντες φόρους κατά 101 εκατ. ευρώ ή 15,9%.

Όλα αυτά ενώ οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 1.747 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 157 εκατ. ευρώ από το στόχο (1.591 εκατ. ευρώ).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Φόροι, ΦΠΑ, Προϋπολογισμός
SHARE:

24Media Network