Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στις Ελληνικές σπουδές

Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στις Ελληνικές σπουδές

Για ακόμη μια χρονιά νέοι φοιτητές και φοιτήτριες θα επιλέξουν το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου για τις μεταπτυχιακές τους σπουδές, με απόλυτο εργαλείο την ευέλικτη μάθηση που προσφέρει μέσω της Μονάδας Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση κερδίζει συνεχώς έδαφος τα τελευταία χρόνια, ολοένα και περισσότεροι στρέφονται προς αυτή την επιλογή σε μια προσπάθεια να συνδυάσουν την ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους εξέλιξη με την οικογενειακή και κοινωνική τους ζωή, με την απόκτηση ενός τίτλου σπουδών με διεθνή αναγνώριση.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (EUC), αποτελεί την κορυφαία επιλογή σήμερα για σπουδές στην Κύπρο, διαθέτοντας πληθώρα επιλογών για εξ αποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές.

Σπουδές «5 Αστέρων»

Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στις Ελληνικές σπουδές

Με βάση τα αποτελέσματα της παγκόσμιας αξιολόγησης πανεπιστήμιων QS Stars University Ratings 2021, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έλαβε την ανώτατη διάκριση Πέντε Αστέρια (rated excellent) για τη συνολική του επίδοση. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έλαβε πέντε αστέρια για τις επιδόσεις του στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, στην διδασκαλία, στην απασχολησιμότητα, στην διεθνοποίηση, στην στήριξη των φοιτητών, και για το πρόγραμμα Ιατρικής.

Το πρώτο online μεταπτυχιακό πρόγραμμα στις Ελληνικές Σπουδές

Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στις Ελληνικές σπουδές

Μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για τις πανεπιστημιακές σπουδές στο πεδίο των Ελληνικών Σπουδών είναι η έναρξη, από το φθινόπωρο του 2018, του Εξ Αποστάσεως Μεταπτυχιακού Προγράμματος στις Ελληνικές Σπουδές (Master of Arts). το οποίο προσφέρει το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Το Μεταπτυχιακό αυτό έχει συνολική διάρκεια σπουδών 18 μηνών και δίνει στους/στις φοιτητές/τριες τη δυνατότητα ειδίκευσης σε τρία επιστημονικά πεδία των Ελληνικών Σπουδών: Ιστορία, Αρχαιολογία και Τέχνη, Εκπαίδευση και Πολιτιστική Διαχείριση.

Πρόκειται για μια καινοτόμο εκπαιδευτική πρωτοβουλία, με βασικό όραμα να προσφέρει την προοπτική μεταπτυχιακών σπουδών σε κάθε κάτοχο πανεπιστημιακού τίτλου σε συναφές γνωστικό αντικείμενο με τις Ελληνικές Σπουδές. Συγκεκριμένα, το Master στις Ελληνικές Σπουδές από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αρχαιολόγους, ιστορικούς, ανθρώπους της τέχνης και εργαζόμενους σε πολιτιστικούς φορείς και οργανισμούς, καθώς και σε εργαζόμενους ιδρυμάτων συλλογικής μνήμης, όπως μουσεία, βιβλιοθήκες, αρχεία, δημόσιους οργανισμούς σχετικών με τον πολιτισμό τόσο στην Ελλάδα όσο και την Κύπρο, τοπικές και διεθνείς πολιτιστικές οργανώσεις, ξεναγούς, που απασχολούνται στην τουριστική βιομηχανία, καθώς και σε πλήθος πολιτών που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με την ελληνική ιστορία, αρχαιολογία, τέχνη και πολιτιστική διαχείριση. Αντίστοιχα, οι τομείς εργοδότησης των αποφοίτων περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την εκπαίδευση, τη δημόσια διοίκηση, τον τουρισμό, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ), πολιτιστικούς φορείς και ιδρύματα, όπως μουσεία, βιβλιοθήκες και ινστιτούτα, αλλά και ερευνητικούς οργανισμούς.

Προς το σκοπό αυτό, το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα επιχειρεί να δώσει έμφαση στη σύνδεση της θεωρητικής κατάρτισης με τις αναγκαίες σήμερα πρακτικές δεξιότητες και την ανάπτυξή τους. Απώτερος στόχος είναι με το πέρας των σπουδών τους, οι φοιτητές/ήτριες του Προγράμματος να μπορούν άμεσα και αποτελεσματικά να ανταποκριθούν επαγγελματικά, ερευνητικά ή συμβουλευτικά στις αυξημένες και ιδιαίτερες απαιτήσεις του σήμερα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του εξ αποστάσεως μεταπτυχιακού στις Ελληνικές Σπουδές, αλλά και για τα υπόλοιπα μεταπτυχιακά που προσφέρει η Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα https://euc.ac.cy/ ή να επικοινωνήσετε στο email [email protected] και στο 00357 22 713000.

Έναρξη Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2022: 3 Οκτωβρίου 2022.

SHARE:

24Media Network