Κακλαμάνης: Έτος εθνικών εκλογών το 2018

ÓõæÞôçóç ôçò õð? áñéè. 26/20/18.4.2016 åðßêáéñçò åðåñþôçóçò, áñìïäéüôçôáò ôïõ Õðïõñãåßïõ Ïéêïíïìéêþí, 44 Âïõëåõôþí ôçò ÊïéíïâïõëåõôéêÞò ÏìÜäáò ôçò ÍÅÁÓ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁÓ, ìå èÝìá: «ÆçôÞìáôá ëåéôïõñãßáò ôçò öïñïëïãéêÞò äéïßêçóçò êáé áðïôåëåóìáôéêüôçôáò ôùí öïñïëïãéêþí åëÝã÷ùí êáé ìç÷áíéóìþí ãéá ôïí ðåñéïñéóìü ôçò öïñïäéáöõãÞò»// ÓÔÇ ÖÙÔÏÃÑÁÖÉÁ Ï ÁÍÔÉÐÑÏÅÄÑÏÓ ÍÉÊÇÔÁÓ ÊÁÊËÁÌÁÍÇÓ .(Eurokinissi-ÆÙÍÔÁÍÏÓ ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ)
ÓõæÞôçóç ôçò õð? áñéè. 26/20/18.4.2016 åðßêáéñçò åðåñþôçóçò, áñìïäéüôçôáò ôïõ Õðïõñãåßïõ Ïéêïíïìéêþí, 44 Âïõëåõôþí ôçò ÊïéíïâïõëåõôéêÞò ÏìÜäáò ôçò ÍÅÁÓ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁÓ, ìå èÝìá: «ÆçôÞìáôá ëåéôïõñãßáò ôçò öïñïëïãéêÞò äéïßêçóçò êáé áðïôåëåóìáôéêüôçôáò ôùí öïñïëïãéêþí åëÝã÷ùí êáé ìç÷áíéóìþí ãéá ôïí ðåñéïñéóìü ôçò öïñïäéáöõãÞò»// ÓÔÇ ÖÙÔÏÃÑÁÖÉÁ Ï ÁÍÔÉÐÑÏÅÄÑÏÓ ÍÉÊÇÔÁÓ ÊÁÊËÁÌÁÍÇÓ .(Eurokinissi-ÆÙÍÔÁÍÏÓ ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ) EUROKINISSI

Βέβαιος ότι το 2018 θα γίνουν βουλευτικές εκλογές εμφανίζεται ο αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Νικήτας Κακλαμάνης σε συνέντευξή του

«Πιστεύω ότι το 2018 θα είναι σίγουρα έτος εθνικών εκλογών. Το πότε ακριβώς, ούτε η Γεωργία Βασιλειάδου στην αξέχαστη ταινία “H καφετζού” θα μπορούσε να απαντήσει» λέει στην «Εφ.Συν.» ο αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής της ΝΔ Νικήτας Κακλαμάνης.

Στη συνέντευξή του ο κ Κακλαμάνης σημειώνει ότι «ο κ. Τσίπρας γνωρίζει πολύ καλά ότι όποτε τις προκαλέσει ή αναγκαστεί να τις προκηρύξει θα τις χάσει. Θα υποστεί ήττα… Για αυτό και θα προσπαθήσει να τις πάει πίσω, κάτι όμως, που εφόσον συμβεί, κάνει τον στρατηγικό στόχο της ΝΔ για αυτοδυναμία όλο και πιο εφικτό».

Ο βουλευτής της ΝΔ αναφέρει ότι χάρηκε όταν άκουσε τον κ Μητσοτάκη «να δεσμεύεται ότι η εξεταστική για τη “Βαρουφακειάδα” θα γίνει οπωσδήποτε», ενώ συμπλήρωσε ότι «ο λαός πρέπει να μάθει την αλήθεια, τι δηλαδή συνέβη το πρώτο εξάμηνο του 2015».

«Υπό επιτροπεία είναι όλες οι χώρες της ευρωζώνης, όπως πολύ καλά γνωρίζουν όλοι, αλλά υπό οικονομική κατοχή είμαστε μόνο εμείς» λέει ο κ. Κακλαμάνης ενώ για την Ευρωπαϊκή Ένωση παρατηρεί ότι «σήμερα λειτουργεί κυρίως ως ΑΕ με τραπεζικούς όρους. Μια τέτοια Ευρώπη φοβάμαι ότι δεν έχει ούτε παρόν ούτε όμως και μέλλον».

«Οι εταίροι μας οφείλουν οι ίδιοι να πιστέψουν σε ένα διαφορετικό μείγμα πολιτικής σε ολόκληρη την Ευρώπη» εκτιμά ο κ Κακλαμάνης.

SHARE:

24Media Network