Tι πραγματικά κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για εμάς

Διαβάζεται σε 4'
Tι πραγματικά κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για εμάς
Oι επικείμενες Ευρωεκλογές μας αφορούν όλους iStock

Αν θέλουμε να έχουμε λόγο σε ό,τι γίνεται (όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση) και μας αφορά, οφείλουμε να ψηφίσουμε τους εκπροσώπους μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πίσω από ό,τι μας αφορά. Σε όποιο τομέα ή επίπεδο. Αν έχουμε μια ελπίδα να αλλάξει κάτι σε αυτήν τη χώρα, είναι η Ευρωβουλή. Άρα θα συμφωνείτε πως έχει ένα -ιδιαίτερο- νόημα θα πάμε να καταθέσουμε ψήφο στις επικείμενες εκλογές (6-9 Ιουνίου).

Η φωνή μας στην Ευρώπη είναι το μόνο θεσμικό όργανο της ΕΕ που εκλέγεται απευθείας από τους πολίτες των κρατών μελών. Eίναι το νομοθετικό σκέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ έχει εποπτικές και δημοσιονομικές αρμοδιότητες. Είναι το όργανο που αποφασίζει πώς θα ξοδέψει τα χρήματα της η ΕΕ.

Με λίγα λόγια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ο σύνδεσμος μας με όλα τα θέματα που έχουν σημασία.

ΠΩΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ

Εάν θέλετε να ζητήσετε από τη Βουλή να ενεργήσει για ένα συγκεκριμένο θέμα, μπορείτε να το υποβάλετε (είτε ταχυδρομικά, είτε διαδικτυακά).

Οι αναφορές μπορούν να καλύπτουν οποιοδήποτε θέμα εμπίπτει στην αρμοδιότητα της ΕΕ.

Για να υποβάλετε μια αναφορά, πρέπει να είστε πολίτης κράτους μέλους της ΕΕ ή να διαμένετε στην ΕΕ.  Άλλοι τρόποι για να έρθετε σε επαφή με το Κοινοβούλιο είναι η επικοινωνία με τον τοπικό ευρωβουλευτή ή το Γραφείο Πληροφοριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα.

ΤΟ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Οι πολιτικές της ΕΕ αποσκοπούν στη διασφάλιση της ελευθερίας, της ισότητας, της ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων, αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίων εντός της εσωτερικής αγοράς, τη θέσπιση νομοθεσίας στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων και τη διατήρηση κοινών πολιτικών για το εμπόριο, τη γεωργία, την αλιεία και την περιφερειακή ανάπτυξη.

Παραδείγματα τομέων νομοθεσίας που μπορούν να ψηφίσουν οι ευρωβουλευτές περιλαμβάνουν τα δικαιώματα των εργαζομένων, τα τέλη περιαγωγής κινητών τηλεφώνων, την υγεία και ασφάλεια και τη χρήση φυτοφαρμάκων.

Στο επίκεντρο είναι η προώθηση της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλον τον κόσμο.

Το Κοινοβούλιο δεν ασχολείται μόνο με την προώθηση της δημοκρατικής λήψης αποφάσεων στην Ευρώπη, αλλά και την υποστήριξη του αγώνα για δημοκρατία, την ελευθερία του λόγου και τις δίκαιες εκλογές σε ολόκληρο τον κόσμο.

Υπάρχουν 20 επιτροπές στο ευρωκοινοβούλιο, που ασχολούνται με τομείς πολιτικής όπως η ασφάλεια και η άμυνα, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το διεθνές εμπόριο και οι συνταγματικές υποθέσεις, οι οποίες εξετάζουν νομοθετικές προτάσεις.

Οι ευρωβουλευτές μπορούν να προτείνουν τροπολογίες ή την απόρριψη ενός νομοσχεδίου. Οι συνεδριάσεις της ολομέλειας στις οποίες οι ευρωβουλευτές συγκεντρώνονται στην αίθουσα για να ψηφίσουν επί της προτεινόμενης νομοθεσίας πραγματοποιούνται τέσσερις ημέρες κάθε μήνα στο Στρασβούργο.

Παράλληλα, η Ευρωβουλή μοιράζεται τις εξουσίες του προϋπολογισμού και της νομοθεσίας με το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης -το οποίο εκπροσωπεί τις κυβερνήσεις των κρατών μελών της ΕΕ. Διαδραματίζει επίσης βασικό ρόλο στην εκλογή του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έχει την εξουσία να απολύει την Επιτροπή.

NEWS 24/7

Συνοπτικά λοιπόν, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει τρεις κύριες λειτουργίες
α) την έγκριση και την τροποποίηση της όποιας νομοθεσίας -επί ίσοις όροις με το Συμβούλιο της ΕΕ. Ζητά και από την Επιτροπή να προτείνει νομοθεσίες.
β) την εποπτεία της λειτουργίας όλων των θεσμικών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ και ιδιαίτερα της Κομισιόν, μέσω της εξουσίας να εγκρίνει ή να απορρίπτει το διορισμό Ευρωπαίων Επιτρόπων και να επικρίνει συλλογικά την Επιτροπή και
γ) την άσκηση της δημοσιονομικής εξουσίας της ΕΕ από κοινού με το Συμβούλιο της ΕΕ και ως εκ τούτου την προσαρμογή των δαπανών της ΕΕ.

Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να μπορούμε να μεταφέρουμε τις ανάγκες μας σε αυτούς που μπορούν να αλλάξουν τα όποια κακώς κείμενα.

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα