Όλο το κείμενο που ψήφισε η Βουλή της Αλβανίας για την καθαίρεση του Προέδρου Μέτα

Ιλίρ Μέτα
Ιλίρ Μέτα AP

Τι αναφέρει και τι υποστηρίζει η κυβερνητική πλειοψηφία στα Τίρανα

Το κείμενο που ψήφισε η Βουλή της Αλβανίας, ως το πρώτο βήμα για την αποπομπή του Προέδρου Μέτα-καθώς την τελική απόφαση θα τη λάβει το Συνταγματικό Δικαστήριο- δημοσιεύουν τα «Παιχνίδια Εξουσίας».

Το κείμενο έχει ως εξής:

«Η Βουλή της Αλβανίας:

Αφιερώνοντας τη μέγιστη σημασία στην ιστορική στιγμή στην οποία βρίσκεται η χώρα για την ολοκλήρωσή της στην Ε.Ε, σε αναμονή της Απόφασης για την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ε.Ε

Επαναλαμβάνοντας την αποφασιστικότητα και την πλήρη βούληση για ολόπλευρη εκλογική μεταρρύθμιση, ευρέως αποδεκτή από τις πολιτικές παρατάξεις της χώρας, βάσει των συστάσεων του ΟΑΣΕ/ODHIR, και σε πλήρη αρμονία με τις διεθνείς προδιαγραφές για ελεύθερες και ισότιμες εκλογές,

Υποστηρίζοντας σθεναρά την εφαρμογή της μεταρρύθμισης στη δικαιοσύνη ως βασικό κριτήριο για το ευρωπαϊκό μέλλον της χώρας, για την επικράτηση του Νόμου και την ενδυνάμωση του κράτους δικαίου στην Αλβανία, μεταρρύθμιση που έλαβε πολύ θετικές εκτιμήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία θεωρεί την Αλβανία ως παράδειγμα προς μίμηση από τις χώρες της Δυτικής Βαλκανικής,

Εκτιμώντας θετικά την σύσταση των νέων φορέων διαχείρισης του συστήματος δικαιοσύνης όπως το Συμβούλιο Διορισμών στη Δικαιοσύνη, το Ανώτατο Συμβούλιο Εισαγγελίας, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, τα βήματα που σημειώθηκαν για την ταχεία στελέχωση του Συνταγματικού Δικαστηρίου, για τη συγκρότηση της ειδικής εισαγγελίας και δικαστηρίων για την πάταξη της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, την εκλογή του Γενικού Εισαγγελέα και ενθαρρύνοντας την εντατικοποίηση της εφαρμογής της μεταρρύθμισης στη δικαιοσύνη,

Λαμβάνοντας υπόψη το συνταγματικό δικαίωμα των πολιτών να διαμαρτυρηθούν ελεύθερα και ειρηνικά, καταδικάζει κάθε μορφή βίας σε βάρος της ζωής, της περιουσίας, της θεσμικής τάξης και των κρατικών φορέων, τα οποία επηρεάζουν αρνητικά την εικόνα της χώρας, υπονομεύουν τις μεταρρυθμίσεις και την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση,

Εκτιμώντας θετικά τον πολιτικό και το θεσμικό διάλογο μεταξύ των πολιτικών παρατάξεων, κοινοβουλευτικών και μη, ως το μονόδρομο που γνωρίζει η λειτουργική δημοκρατία για την πολιτική και κοινωνική συνύπαρξη, και όπως επίσης συνιστά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Έκθεση του Μάιου 2019, ότι τα κόμματα της έξω-κοινοβουλευτικής αντιπολίτευσης θα πρέπει να επανενταχθούν εποικοδομητικά στους δημοκρατικούς θεσμούς και να μην διαπράττουν ενέργειες που έρχονται σε αντίθεση με τις δημοκρατικές αρχές,

Αναλαμβάνοντας τις ευθύνες που του αναθέτει το Σύνταγμα της Αλβανίας, στο άρθρο 1 του οποίου αναφέρεται ότι η Αλβανία είναι Κοινοβουλευτική Δημοκρατία,

Με σεβασμό στα όσα προβλέπει το Σύνταγμα, ότι η διακυβέρνηση στηρίζεται στο σύστημα ελεύθερων, ισότιμων, περιοδικών και γενικών εκλογών,

Λαμβάνοντάς υπόψη το ρόλο του Προέδρου σε μια Κοινοβουλευτική Δημοκρατία ως αμερόληπτος, ουδέτερος και ανεξάρτητος φορέας, ως φορέας που στέκει σε όλες τις εξουσίες (ίσως εννοεί παραστέκει) και δεν συμμετέχει σε αυτές, ως ένας θεσμός που δεν μπορεί να αναλάβει ενεργό ρόλο στη διαδικασία λήψης πολιτικών αποφάσεων με σκοπό την παράκαμψη των πολιτικών και κομματικών θέσεων στην άσκηση των κρατικών του λειτουργιών,

Η Βουλή της Αλβανίας, αφού ενημερώθηκε για την πράξη του Προέδρου της Δημοκρατίας, ημερ. 10.06.2019 για την ακύρωση του Διατάγματος αρ. 10928/ 05.11.2018 «Περί ορισμού της ημερομηνίας των εκλογών για την Τοπική Αυτοδιοίκηση» και θεωρώντας την πράξη αυτή ως άνευ προηγουμένου, που επιδιώκει να στερήσει τους Αλβανούς πολίτες από την άσκηση του συνταγματικού τους δικαιώματος να εκλέξουν τους αντιπροσώπους τους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, διαπιστώνει :

Το Σύνταγμα και ο Εκλογικό Κώδικας δεν αναγνωρίζουν στον Πρόεδρο το δικαίωμα ακύρωσης των εκλογών,

Η πράξη του Προέδρου, κατά τρόπο παράνομο, έχει ως σκοπό την παρέμβαση σε μια εκλογική διαδικασία, η οποία προκηρύχθηκε και διαχειρίζεται βάσει των κριτηρίων, των προθεσμιών και των προδιαγραφών που προβλέπει ο Εκλογικός Κώδικας, όπως είναι η εκλογική διαδικασία που ξεκίνησε για την οργάνωση και τη διαχείριση των εκλογών στις 30 Ιουνίου 2019,

Η πράξη αυτή επιχειρεί να παρέμβει άμεσα σε μια διαδικασία η οποία είναι πλέον στις αρμοδιότητες του φορέα εκείνου που τη διαχειρίζεται και ως τέτοια, θα πρέπει να εξετασθεί και να αξιολογηθεί από τους φορείς που διαχειρίζονται τις εκλογές, τους οποίους προβλέπει ο Εκλογικός Κώδικας,

Αποτελεί δέσμευση της εκλογικής διοίκησης, όχι μόνο να διασφαλίσει την άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν από πλευράς των Αλβανών πολιτών, σύμφωνα με τα συνταγματικά και τα νομικά κριτήρια, αλλά και να υπερασπιστεί την άσκηση αυτού του δικαιώματος από κάθε παράνομη παρέμβαση, που έγινε ή που επιχειρείται να γίνει, από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, μην επιτρέποντας την παρεμπόδιση της καλής πορείας της διαδικασίας αυτής,

Στηριζόμενοι στην αρχή της νομιμότητας και της ευθύνης καθώς και της διακριτικής ευχέρειας (discrezione) των διοικητικών οργάνων, σύμφωνα με τις οποίες, κανένα όργανο δεν είναι υποχρεωμένο και δεν φέρει νομική ευθύνη εάν δεν εφαρμόσει μια εντολή, μια πράξη, ή οποιαδήποτε απόφαση απολύτως άκυρη και που έρχεται σε κατάφορη αντίθεση με το Σύνταγμα και το νόμο,

Η παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας στη φάση αυτή της εκλογικής διαδικασίας, ως ένας τρόπος που έχει πλήξει σοβαρά την ισότητα της πολιτικής άμιλλας παραβιάζοντας με τον τρόπο αυτό την πολιτική ουδετερότητα που το Σύνταγμα αποδίδει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας,

Τη δυνατότητα ενεργοποίησης των μηχανισμών κοινοβουλευτικού ελέγχου και έρευνας που προβλέπει το άρθρο 90, παράγραφος 2 του Συντάγματος,

Η Αλβανική Βουλή εκτιμά ότι η πράξη του Προέδρου, ημερ. 10.06.2019 για την ακύρωση του Διατάγματος αρ. 10928/05.11.2018 «Περί καθορισμού της ημερομηνίας εκλογών για την τοπική αυτοδιοίκηση», είναι μια πράξη απολύτως άκυρη, που ξεπερνά τις συνταγματικές και νομικές αρμοδιότητες του Προέδρου της Δημοκρατίας και ως τέτοια, θεωρείται άκυρη και σαν να μην υπήρξε ποτέ.

Η Αλβανική Βουλή στηρίζει τις θέσεις της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για τη συνέχιση της εκλογικής διαδικασίας και ενθαρρύνει το φορέα αυτό να συνεχίσει υπερασπίζοντας το απαραβίαστο των εκλογών και να διασφαλίσει τη συνέχεια της εκλογικής διαδικασίας για τις δημοτικές εκλογές της 30ης Ιουνίου, η οποία είχε ξεκινήσει βάσει του Διατάγματος 10928/05.11.2018 του Προέδρου της Δημοκρατίας, αναγνωρίζοντάς το Διάταγμα αυτό ως την μόνη νόμιμη πράξη του Προέδρου της Δημοκρατίας για τις δημοτικές εκλογές 2019.

Η Αλβανική Βουλή καλεί όλα τα δημόσια όργανα, στα οποία ο νόμος αναθέτει καθήκοντα για την οργάνωση και την καλή πορεία των δημοτικών εκλογών του Ιουνίου 2019, να θεωρήσουν ως ανύπαρκτη την πράξη του Προέδρου της Δημοκρατίας, ημερομηνία 10.06.2019 για την ακύρωση του Διατάγματος αρ. 10928/05.11.2018 και να συνεχίσουν να εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους όπως ορίζει η αντίστοιχη νομοθεσία για τη διασφάλιση του συνταγματικού δικαιώματος των πολιτών να εκλέξουν τους αντιπροσώπους τους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Η Αλβανική Βουλή καλεί τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να ανταποκριθεί στην έκκληση και να επαναφέρει τα θεσμό του Προέδρου στα όρια των αρμοδιοτήτων που του αναγνωρίζει το Σύνταγμα και να μην προβεί σε καμία άλλη ενέργεια κατάφορης παραβίασης του Συντάγματος».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Αλβανία
ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

Οι μεγαλύτερες δυτικές χώρες στηρίζουν Ράμα

Στην κόψη του ξυραφιού η Αλβανία: Αυστηρή προειδοποίηση Γιούνκερ - Ράμα και Μέτα στα "χαρακώματα"

Αλβανία: Μέτα και Ράμα συμφώνησαν ότι διαφωνούν σε όλα

SHARE: