Η δυσλειτουργία του ΕΣΥ επισπεύδει τους θανάτους

Φωτογραφία αρχείου.
Φωτογραφία αρχείου. 123RF.COM

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η Ελλάδα πρέπει να εστιάσει στην πρόληψη και την αποτελεσματική θεραπεία ώστε να συμβάλει στη μείωση των αποτρέψιμων θανάτων.

Μεταξύ των χωρών της Ευρώπης με τον πλέον υγιή πληθυσμό θα μπορούσε να βρίσκεται η Ελλάδα, εάν το σύστημα υγείας μπορούσε να αντιμετωπίσει σωστά τους ασθενείς που πάσχουν κυρίως από ένα χρόνιο νόσημα. Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Η κατάσταση της Υγείας στην ΕΕ», σημειώνει χαρακτηριστικά, πως ενώ η χώρα μας εξακολουθεί να έχει χαμηλότερη θνησιμότητα από αιτίες που προλαμβάνονται σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ, οι θάνατοι από θεραπεύσιμες αιτίες είναι πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ καθώς παρατηρείται δυσλειτουργία στο ΕΣΥ. 

Η Έκθεση αναφέρει χαρακτηριστικά ότι οι πρόωροι θάνατοι από καρδιαγγειακές παθήσεις (ισχαιμική καρδιοπάθεια, εγκεφαλικό επεισόδιο και υπέρταση) αντιπροσωπεύουν το ένα τέταρτο του συνόλου των θανάτων από προλαμβανόμενες αιτίες και το 38 % των θανάτων από θεραπεύσιμες αιτίες. "Αυτό οφείλεται εν μέρει σε ανεπάρκειες, αφενός, σε επίπεδο διάγνωσης και αγωγής όσον αφορά τους ασθενείς που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων και, αφετέρου, σε επίπεδο διαχείρισης των ασθενών με ισχαιμική καρδιοπάθεια", τονίζεται. Η Ελλάδα βρίσκεται ακόμη στο στάδιο ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας με στόχο την παροχή αποτελεσματικής, έγκαιρης και συντονισμένης θεραπευτικής αγωγής σε ασθενείς με χρόνιες παθήσεις. 

ADVERTISING

Πιο συγκεκριμένα με βάση του σχετικούς πίνακες για την κατάσταση της υγείας των πολιτών στην ΕΕ, η θνησιμότητα από θεραπεύσιμες αιτίες το 2016 ήταν λίγο μεγαλύτερη από τον μέσο όρο της ΕΕ (95 και 93 ανά 100.000 κατοίκους, αντίστοιχα). Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις που μαρτυρούν ότι η πτώση των ποσοστών θνησιμότητας από θεραπεύσιμες αιτίες στην Ελλάδα κατά τη δεκαετία του 2000 έχει αντιστραφεί τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους άνδρες. Στις πιθανές εξηγήσεις περιλαμβάνονται η μειωμένη χρηματοδότηση για υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και τα συστημικά προβλήματα που προϋπήρχαν της κρίσης, όπως ο κατακερματισμός της κάλυψης, η ανεπαρκώς ανεπτυγμένη πρωτοβάθμια φροντίδα, η έλλειψη μηχανισμών παραπομπής και η απουσία συντονισμού μεταξύ των προγραμμάτων περίθαλψης.

Όσον αφορά στους θανάτους από  προλαμβανόμενες αιτίες, το 30 % το 2016 οφείλονταν σε καρκίνο του πνεύμονα, ποσοστό που αντικατοπτρίζει τις επιπτώσεις των πολύ υψηλών ποσοστών καπνίσματος. Υπενθυμίζεται ότι μέχρι πρόσφατα, ενώ η χώρα δεσμεύονταν από την οδηγία της ΕΕ για τον καπνό και από την αρκετά περιεκτική νομοθεσία περί ελέγχου του καπνού, δεν υπήρχε η δέουσα συμμόρφωση για τη διασφάλιση ενός περιβάλλοντος χωρίς καπνό. Ο επιπολασμός του καπνίσματος έχει σημειώσει κάποια μείωση, η οποία έχει συνδεθεί με την αύξηση των τιμών των τσιγάρων σε συνδυασμό με τη δραστική μείωση των εισοδημάτων των νοικοκυριών, ωστόσο η διοργάνωση αποτελεσματικών αντικαπνιστικών εκστρατειών και η διασφάλιση της συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία δεν φαίνεται να αποτελούσαν πολιτικές προτεραιότητες. 

Μείωση των τροχαίων 

Η Ελλάδα είναι γνωστή για την υψηλή θνησιμότητα από τραυματισμούς που οφείλονται σε τροχαία ατυχήματα. Το 2016 είχε το έκτο μεγαλύτερο ποσοστό θνητότητας στην ΕΕ — 9 ανά 100.000 κατοίκους, έναντι 6 ανά 100.000 κατοίκους που ήταν ο μέσος όρος της ΕΕ. Τα τελευταία 10 χρόνια έχει σημειωθεί κατακόρυφη πτώση των θανάτων από τραυματισμούς που οφείλονται σε τροχαία ατυχήματα, η οποία έχει συνδεθεί με τη στροφή προς φθηνότερους τρόπους μεταφοράς και την κατά 50 % άνοδο της τιμής του πετρελαίου κατά τη διάρκεια της κρίσης· ωστόσο, αυτή η κάμψη έχει παραμείνει στάσιμη από το 2014.

24Media Network