Η σημασία του καθαρού αέρα στους κλειστούς χώρους

Η σημασία του καθαρού αέρα στους κλειστούς χώρους

Επισημάνσεις του καθηγητή Δημοσθένη Σαρηγιάννη για τη σχέση ατμοσφαιρικής ρύπανσης και ιογενών λοιμώξεων. Τι θα πρέπει να γνωρίζουμε για τη χρήση των τζακιών.

Τη μεγάλη σημασία της απολύμανσης του αέρα στους κλειστούς χώρους αναδεικνύουν οι επιστήμονες, σε μια προσπάθεια να αναχαιτιστεί ο κορονοϊός SARS-CoV-2, αλλά και όλοι οι ιοί που κάθε χρόνο τον χειμώνα κάνουν… πάρτι.

Όπως εξηγεί ο Καθηγητής, Διευθυντής Τομέα Τεχνολογιών, Διευθυντής Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, ΑΠΘ,Δημοσθένης Σαρηγιάννης, μια διάσταση, που θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν -πέραν της εγγενούς μεταδοτικότητας του ιού – είναι ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση,ιδιαίτερα αυτή που αφορά σε λεπτά αιωρούμενα σωματίδια, έχει αποδεδειγμένη συνδεθεί με αύξηση της θνητότητας από COVID-19 με επιδημιολογικές μελέτες στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη.

Όσον αφορά στην Ελλάδα, και πάλι εστιάζοντας στην ποιότητα αέρα εσωτερικών χώρων, πρέπει έχουμε υπόψιν ότι η χρήση των ανοικτών τζακιών συνδέεται με την αύξηση των επιπέδων των σωματιδίων στους εσωτερικούς χώρους.

«Έχει βρεθεί από μελέτες του εργαστηρίου μας, σε συνεργασία και με άλλα τοξικολογικά εργαστήρια, ότι τα σωματίδια αυτά είναι ιδιαίτερα τοξικά για το αναπνευστικό σύστημα και ενεργοποιούν μηχανισμός φλεγμονής. Αυτές οι φλεγμονώδεις αντιδράσεις στους πνεύμονες μπορεί να δράσουν αθροιστικά με τη δράση του κορονοϊού και να οδηγήσουν σε μια πιο συστηματική δυσμενή αντίδραση του ανοσοποιητικού. Συνεπώς, λόγω της υγειονομικής κρίσης που επικρατεί φέτος με τον κορονοϊό, συνιστάται η περιορισμένη χρήση των ανοικτών τζακιών και σίγουρα η αποφυγή χρήσης τους, αν δεν είναι απολύτως απαραίτητο», λέει ο κ.Σαρηγιάννης.

Με βάση τα παραπάνω, γίνεται επιτακτική η ανάγκη απολύμανσης του αέρα εσωτερικών χώρων, ώστε να μειωθεί τόσο η πιθανότητα μετάδοσης, όσο και η βαρύτητα της COVID-19.

Οι διαφορετικές συσκευές απολύμανσης του αέρα εσωτερικών χώρων – ιδιαίτερα εκείνες, που συνδυάζουν τη χρήση φίλτρων υψηλής απόδοσης HEPA και ακτινοβολία UV, με καταλύτες νανοτεχνολογίας -μπορούν να επιτύχουν μια μείωση του σωματιδιακού και ιικού φορτίου κατά 55-70%,ανάλογα με τον όγκο αέρα και με τις διαστάσεις των εσωτερικών χώρων.

Όπως εξηγεί ο Καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής ΑΠΘ: «Αναλυτικές και μακρόχρονες μετρήσεις, που έχουν πραγματοποιηθεί ανά τον κόσμο, και που έχουμε κι εμείς πραγματοποιήσει, με συσκευές με ισχυρά φίλτρα και με συσκευές απολύμανσης, δείχνουν μια μείωση του αριθμού των σωματιδίων, που μπορεί να φτάσει στο 96%, αν χρησιμοποιηθούν συνδυαστικά.

Πιο συγκεκριμένα, πρόσφατα δοκιμάσαμε τρεις τέτοιου τύπου συσκευές τόσο στο εργαστήριο, όσο και σε τυπικούς χώρους, που οι συσκευές απολύμανσης του αέρα έχουν εφαρμογή, όπως είναι τα οδοντιατρεία. Στις μελέτες αυτές πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις αιωρούμενων σωματιδίων, με την ταυτόχρονη λειτουργία των συστημάτων απολύμανσης, με στόχο τη μελέτη της επίδρασής τους στη μείωση των επιπέδων των αιωρούμενωνσωματιδίων».

Δοκιμάστηκαν 2 διαφορετικές συσκευές με τα εξής αποτελέσματα:

Συσκευή απολύμανσης Α: Το ποσοστό μείωσης του αριθμού των αιωρούμενων σωματιδίων μεταξύ των ημερών με οδοντιατρικές εργασίες και αυτών που το οδοντιατρείο παρέμεινε κλειστό ήταν 7% για τα ΡΜ0.25,10% για τα ΡΜ0.28 και 17% για τα ΡΜ0.3.

Όσον αφορά σε σωματίδια ακόμη μικρότερης διαμέτρου και πιο συγκεκριμένα 0.25 μm, 0.28 μm, 0.30 μm, η μείωση ήταν της τάξης του 23%, 21% και 14% αντίστοιχα.

Οι συγκεντρώσεις των αιωρούμενων σωματιδίων κατά τη διάρκεια των οδοντιατρικών εργασιών ήταν αυξημένες τις ημέρες εργασίας σε σχέση με τις ημέρες που δεν πραγματοποιούνταν κάποια δραστηριότητα στο οδοντιατρείο, παρόλα αυτά τα ποσοστά μείωσης των συγκεντρώσεων των ΡΜ2.5 και ΡΜ1 ήταν 17% και 3%, αντίστοιχα.

Η συνεχιζόμενη λειτουργία της συσκευής απολύμανσης συμβάλλει στη διατήρηση των χαμηλών συγκεντρώσεων των σωματιδίων.Αντίστοιχα στο εργαστήριο, τα ποσοστά μείωσης των συγκεντρώσεων των σωματιδίων με τη χρήση της συσκευής απολύμανσης ήταν 54% για τα ΡΜ1 και 43% για τα ΡΜ2.5.

Συσκευή απολύμανσης Β: Η δεύτερη συσκευή απολύμανσης, παρουσίασε, επίσης, σημαντικά αποτελέσματα μείωσης της συγκέντρωσης των αιωρούμενων σωματιδίων, με την αποτελεσματικότητα αυτής να αυξάνει αντιστρόφως ανάλογα με το μέγεθος των σωματιδίων. Ειδικότερα μειώθηκε η συγκέντρωση των σωματιδίων PM10, PM2.5, PM1 κατά 19%, 27% και 32% αντίστοιχα,δηλαδή υπήρξε πιο σημαντική μείωση στα σωματίδια που σχετίζονται με την αερογενής μετάδοση του κορονοϊού. Όσον αφορά σε σωματίδια ακόμη μικρότερης διαμέτρου και πιο συγκεκριμένα 0.25 μm, 0.28 μm, 0.30 μm, παρατηρήθηκε μείωση της τάξης του 33%, 36% και 35% αντίστοιχα.

Συσκευή απολύμανσης Γ: Η τρίτη συσκευή απολύμανσηςαπέτυχε να προσφέρει στατιστικά σημαντική μείωση των επιπέδων σωματιδίων

«Είδαμε, λοιπόν, ότι η ταυτόχρονη λειτουργία των συσκευών απολύμανσης συνετέλεσε σε περαιτέρω μείωση των σωματιδίων στον αέρα, σε ποσοστό που έφτασε το 42% στα υπέρλεπτα σωματίδια» εξηγεί ο κ. Σαρηγιάννης.

Και προσθέτει: «Μετρήσεις μας από τον Μάιο Δείχνουν ότι συσκευές, που χρησιμοποιούν ακτινοβόληση των αιωρούμενων στον αέρα σωματιδίων του SARS-CoV-2 με υπεριώδη ακτινοβολία UV-C (με τη χρήση φωτοκατάλυσης) και ισχυρά φίλτρα HEPA ή ενεργού άνθρακα, μπορούν να μειώσουν το ιικό φορτίο στον αέρα ενός κλειστού χώρου κατά 50-96%.

Με βάση τα παραπάνω συστήνεται η απολύμανση του αέρα εσωτερικών χώρων σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, ΜΜΜ, δημόσιους χώρους και σχολεία».

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα