Σαφάρι από τη ΔΕΗ για να εισπράξει τα 'φέσια' ύψους 2,4 δις. ευρώ

Σαφάρι από τη ΔΕΗ για να εισπράξει τα 'φέσια' ύψους 2,4 δις. ευρώ

Κοινοπραξία με επικεφαλής την Qualco θα αναλάβει τη διαχείριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν οι πελάτες της ΔΕΗ

Η κοινοπραξία, με το όνομα FINA CITY Corporation, αναδείχθηκε νικήτρια στο σχετικό διεθνή διαγωνισμό για "εξειδικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης της ΔEΗ Α.Ε. στην αποτελεσματική διαχείριση του πελατολογίου της με έμφαση στις ληξιπρόθεσμες οφειλές" που είχε προκηρύξει η ΔEΗ τον περασμένο Μάιο.

Η κοινοπραξία των εταιρειών που ανέλαβε την διαχείριση στα φέσια της ΔΕΗ έχει επικεφαλής την Qualco και αποτελείται αναλυτικά από τους:

  • IBM Hellas Α.Ε,
  • Deutshce Bank London Branch
  • Estia Business Group
  • Deloitte Business Solutions Α.Ε.
  • KPMG
  • Qualco UK
  • ΚΑΠΑ RESEARCH A.E.
  • Νικόλαος Α. Ανδρικόπουλος και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία

Το έργο που αναλαμβάνει η κοινοπραξία

Σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού, οι υπηρεσίες που θα πρέπει να παράσχει η κοινοπραξία είναι οι εξής:

-Εκπόνηση αναλυτικού πλάνου υλοποίησης υπηρεσιών (εντός διμήνου από την υπογραφή της σύμβασης)

-Ανάπτυξη στρατηγικής διαχείρισης οφειλών και καθορισμός συστηματικών δράσεων διαχείρισής τους (εντός τετραμήνου από την υπογραφή της σύμβασης)

-Μελέτη για εξέταση δυνατότητας χρηματοδότησης/τιτλοποίησης απαιτήσεων (εντός εξαμήνου)

-Σχεδιασμός πλαισίου υλοποίησης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των δράσεων (εντός εξαμήνου)

-Ανάληψη διαχείρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Η κοινοπραξία, που θα μπορεί να αναθέσει μέρος των εργασιών της και σε υπεργολάβους, θα εγκατασταθεί σε χώρο της ΔEΗ απασχολώντας 30 άτομα προσωπικό.

Για τις τέσσερις πρώτες φάσεις της εκτέλεσης του έργου, η κοινοπραξία θα λάβει συνολικά 1,3 εκατ. ευρώ. Για τη διαχείριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, η αμοιβή της θα κυμαίνεται ανάλογα με το ύψος των ποσών που θα φέρει στα ταμεία της ΔEΗ.

Αν εισπράξει ποσά ύψους 100 εκατ. ευρώ από ενεργούς πελάτες ανεξαρτήτως υπολοίπου, θα πληρωθεί το 8% (8 εκατ. ευρώ), ενώ αν εισπράξει χρέη 10 εκατ. ευρώ από πελάτες με οφειλές έως 2.000 ευρώ το ποσοστό είναι 12% (1,2 εκατ. ευρώ), ενώ για είσπραξη14 εκατ. ευρώ από πελάτες με οφειλές μεγαλύτερες των 2.000 ευρώ, το ποσοστό της αμοιβής του ανέρχεται στο 10% (1,4 εκατ. ευρώ).

Τα σενάρια έγιναν με δείγμα 120.000 οφειλετών.

Ποια είναι η Qualco

H Qualco είναι ελληνική εταιρεία, που έχει διεθνή παρουσία σε 15 χώρες και 70 πελάτες κυρίως από τον χρηματοπιστωτικό τομέα.

Κύριο αντικείμενο δραστηριότητάς της είναι η παροχή συστημάτων διαχείρισης χαρτοφυλακίου χρέους και υπηρεσιών, με τεχνολογία που καλύπτει όλες τις πτυχές της συλλογής χρεών.

Η Qualco, του Ορέστη Τσακαλώτου - ξάδελφου του υπουργού Ευκλείδη Τσακαλώτου- έγινε ευρέως γνωστή όταν μαζί με τη PwC Business Solutions Α.Ε. και την Hoist Kredit Aktiebolag σύστησαν την PQH η οποία ανέλαβε την εκκαθάριση των bad banks των 16 τραπεζών.

ADVERTISING

SHARE: