Πόθεν έσχες: Παράταση υποβολής με τροπολογία – Η νέα προθεσμία

Πόθεν έσχες: Παράταση υποβολής με τροπολογία – Η νέα προθεσμία
Υποβολή Πόθεν Έσχες Eurokinissi

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής από τους υπόχρεους των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή.

Με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή παρατείνεται μέχρι και τις 31-3-2021 (λήγει στις 28-2-2021), η προθεσμία υποβολής από τους υπόχρεους των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων (αρχικών με απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου από 1-1-2020 έως και 30-1-2021 και ετήσιων του έτους 2020), κατ’ εξαίρεση των κειμένων διατάξεων (ν.3213/2003).

Πιο συγκεκριμένα το άρθρο 59 του ν. 4753/2020 (Α’ 227) τροποποιείται ως εξής:

«Άρθρο 59

Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων

Κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στην παρ. 2 του άρθρου 1 και στο άρθρο 19 του ν. 3213/2003 (Α’ 309), δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων, αρχικές με απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου από 1.1.2020 έως και 30.1.2021 και ετήσιες του έτους 2020 (χρήση 2019), υποβάλλονται μέχρι και την 31η.3.2021.».

Πρόστιμα

Πρόστιμα για το πόθεν έσχες επιβάλλονται στις εξής περιπτώσεις:

– Σε όσους υποβάλλουν εκπρόθεσμα τη δήλωση

– Σε όσους υποβάλλουν ανακριβή δήλωση

– Σε όσους δεν υποβάλλουν καθόλου δήλωση

Μάλιστα, σε περίπτωση καθυστέρησης υποβολής ως και 30 ημέρες από την παρέλευση της προθεσμίας η δήλωση γίνεται δεκτή από το σύστημα μόνο μετά από πληρωμή ηλεκτρονικού παραβόλου 200 ευρώ. Μετά την πάροδο των 30 ημερών η υποβολή επιτρέπεται ύστερα από πληρωμή ηλεκτρονικού παραβόλου 800 ευρώ.

Επίσης, υπόχρεος που παραλείπει να υποβάλει δήλωση μετά την πάροδο 60 ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής (αποκλειστική προθεσμία τριών μηνών από την λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος) ή υποβάλει ανακριβή ή ελλιπή δήλωση, τιμωρείται με φυλάκιση και με χρηματική ποινή έως 100.000 ευρώ.

Υπόχρεοι

Στη διαδικασία εντάσσονται:

-Τα µέλη όλων των Σωμάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου του Δημοσίου

-Οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων οποιασδήποτε υπηρεσίας Επιθεώρησης, Εσωτερικού Ελέγχου ή Εσωτερικών Υποθέσεων του Δημοσίου, των Ν.Π.∆.∆. και των Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού, καθώς και οι υπάλληλοι των φορέων αυτών που ασκούν οποιαδήποτε ελεγκτικά καθήκοντα

-Οι προϊστάμενοι διευθύνσεων των Υπηρεσιών Δημοσιονοµικού Ελέγχου (Υ.∆.Ε.) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Διευκρινίζεται ότι στις προαναφερόµενες κατηγορίες υπάγονται:

-όλα τα µέλη των Σωµάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου του ∆ηµοσίου που ασκούν καθήκοντα Γενικού Επιθεωρητή, Βοηθού Γενικού Επιθεωρητή ή Αναπληρωτή Γενικού Επιθεωρητή ή Προϊστάμενου Επιθεωρητή ή Επιθεωρητή-Ελεγκτή ή Βοηθού Επιθεωρητή- Ελεγκτή, εκτός όσων υποβάλλουν εκ της ιδιότητάς τους δήλωση περιουσιακής κατάστασης σύμφωνα µε τη κείμενη νοµοθεσία σε άλλη αρχή.

-όλοι οι προϊστάμενοι και οι υπάλληλοι των οποιουδήποτε οργανωτικού επιπέδου μονάδων Επιθεώρησης, Εσωτερικού Ελέγχου ή Εσωτερικών Υποθέσεων και κάθε άλλης οργανικής µονάδας του δηµοσίου, των Ν.Π.∆.∆. και των Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθµού που έχουν ως αρμοδιότητα την επιθεώρηση ή τον εσωτερικό έλεγχο των υπηρεσιών του φορέα στον οποίο υπάγονται, όπως πχ. διευθύνσεις ή τµήµατα εσωτερικού ελέγχου ή εσωτερικών υποθέσεων των υπουργείων, των αποκεντρωμένων διοικήσεων, των περιφερειών, των δήµων, διευθύνσεις επιθεώρησης νπδδ, κλπ.

-όλοι οι προϊστάµενοι των Υπηρεσιών ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου (Υ.∆.Ε.) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, συµπεριλαµβανοµένου του Ειδικού Λογιστηρίου στο ΥΠΕΘΑ, οι οποίες λειτουργούν σε επίπεδο διεύθυνσης ή τµήµατος. Κατόπιν της οργανωτικής αναδιάρθρωσης των υπηρεσιών του υπουργείου Οικονοµικών και της μετατροπής ορισμένων εκ των Υ.∆.Ε. από µμονάδες επιπέδου διεύθυνσης σε µονάδες επιπέδου τµήµατος, είναι αυτονόητο ότι υπόχρεοι είναι και οι προϊστάµενοι των µμονάδων αυτών.

∆ιευκρινίζεται ότι στις προαναφερόµενες κατηγορίες δεν υπάγεται το υπόχρεο κατά το νόµο δήλωσης περιουσιακής κατάστασης προσωπικό:

-της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνοµίας,

-της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων του Λιµενικού Σώµατος – Ελληνικής Ακτοφυλακής,

-του Σ.∆.Ο.Ε. καθόσον οι παραπάνω κατηγορίες υπόχρεων υπάγονται, σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 περ. κζ, λβ του νόµου 3213/03, στην αρµοδιότητα της Επιτροπής του άρθρου 3Α του ίδιου νόµου.

Επίσης δεν υπάγονται:

-Το προσωπικό των Ανεξάρτητων και Ρυθµιστικών Αρχών που ασκεί ελεγκτικά καθήκοντα

-Οι προϊστάμενοι και οι υπάλληλοι των οργανικών µμονάδων οποιουδήποτε οργανωτικού επιπέδου του δημοσίου, των Ν.Π.∆.∆. και των Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού που ασκούν κατά λόγο αρμοδιότητας έλεγχο της κείμενης νομοθεσίας.

-Οι προϊστάμενοι και οι υπάλληλοι οργανικών μονάδων οποιουδήποτε οργανωτικού επιπέδου που έχουν ως κύρια αρμοδιότητα τον σχεδιασμό, τον προγραµµατισµό δράσης, την ιεράρχηση εργασιών, τη διοικητική και οικονομική υποστήριξη – π.χ. ∆ιευθύνσεις Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Ελέγχων, Τμήματα ∆ιοικητικής Υποστήριξης, Πληροφορικής, Προγραμματισµού, κ.λπ.

-Οι στρατιωτικοί προϊστάμενοι και υφιστάμενοι, των ελεγκτικών σωμάτων, των µμονάδων επιθεώρησης, ελέγχου, ελέγχου οικονοµικής µέριµνας, των ελεγκτηρίων δαπανών, κλπ που λειτουργούν στα Γενικά Επιτελεία του ΥΠΕΘΑ.

-Δημοσιογράφοι

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα