ΣτΕ: “Όχι” στο εννιαώροφο ξενοδοχείο με θέα την Ακρόπολη

ΣτΕ: “Όχι” στο εννιαώροφο ξενοδοχείο με θέα την Ακρόπολη
Πολυκατοικίες γύρω από την Ακρόπολη Eurokinissi

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας με δύο αποφάσεις της σταματά ενδεχόμενα σχέδια ανέγερσης πολυώροφων ξενοδοχείων στις περιοχές γύρω από την Ακρόπολη.

Τέλος στα σχέδια για την κατασκευή πολυώροφων ξενοδοχείων στο κέντρο της Αθήνας, κοντά στην περιοχή της Ακρόπολης, βάζει το Συμβούλιο της Επικρατείας. Το ανώτατο δικαστήριο έβαλε «φρένο» στην κατασκευή και του εννιαώροφου ξενοδοχείου στη συμβολή των οδών Τσάμη Καρατάσου και Μισαραλιώτου, για το οποίο είχαν πραγματοποιηθεί σημαντικές διαμαρτυρίες από τους κατοίκους, καθώς το κτίριο θα προκαλούσε οπτική βλάβη στο μνημείο της Ακρόπολης, ενώ δεν θα έδενε αρμονικά στο ευρύτερο δομημένο περιβάλλον.

Η Ολομέλεια του ΣτΕ με δύο αποφάσεις της (2103 και 2102/2019) έκανε εν μέρει δεκτή αίτηση περιοίκων, ακυρώνοντας προέγκριση οικοδομικής άδειας της υπηρεσίας δόμησης του Δήμου Αθηναίων. Οι προσφυγές αφορούσαν στην ανέγερση του γνωστού πλέον εννιαώροφου ξενοδοχείου με τρία υπόγεια και δώμα, αλλά και σε ένα δεκαώροφο ξενοδοχείο ύψους 33 μ. με τρία υπόγεια, φυτεμένο δώμα και ασκεπή πισίνα, πάλι στην περιοχή Μακρυγιάννη.

Σύμφωνα με την κρίση του ανώτατου δικαστηρίου, «προστατευόμενο στοιχείο των μνημείων και του περιβάλλοντος αυτά χώρου συνιστά και η ανεμπόδιστη θέασή τους, καθώς και ο χαρακτήρας και η φυσιογνωμία της ευρύτερης περιοχής, η οποία τελεί σε άμεση οπτική επαφή με τα μνημεία και είναι αναγκαία για την ανάδειξή τους».

Ειδική μνεία γίνεται στην Ακρόπολη για την οποία επισημάνθηκε ότι «εν όψει της σημασίας των μνημείων της (Παρθενώνας, Προπύλαια, Ναός Απτέρου Νίκης, Ερέχθειο) για τον κλασικό πολιτισμό, έχει τύχει ειδικής κρατικής προστασίας, περιλαμβάνεται δε στον κατάλογο των Μνημείων της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς».

Περαιτέρω, κρίθηκε ότι ο Υπουργός Πολιτισμού, με γνώμονα την αποτελεσματική προστασία των μνημείων, δύναται είτε να απαγορεύσει τη δόμηση, αν κρίνει ότι οι δυσμενείς επιπτώσεις για το μνημείο δεν αντιμετωπίζονται με άλλα μέτρα, είτε να την επιτρέψει υπό όρους, μεταξύ των οποίων και η μείωση του ύψους και του αριθμού των ορόφων του της οικοδομής. Κατά την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής τα οικεία συμβούλια και ο Υπουργός δεν δεσμεύονται από τους γενικούς ή τους τυχόν ειδικούς όρους δόμησης της περιοχής.

Τέλος, καθ’ ερμηνεία των ανωτέρω διατάξεων και αυτών της δομικής νομοθεσίας, κρίθηκε ότι η απαιτούμενη κατά περίπτωση έγκριση ή άδεια του Υπουργού Πολιτισμού προηγείται κάθε πράξης διοικητικής αρχής που αφορά τη δόμηση του ακινήτου, όπως η προέγκριση, η άδεια δόμησης και η αναθεώρηση αυτών, εφ’ όσον επηρεάζει τη μορφή ή τις διαστάσεις του κτιρίου.

Στην προκειμένη περίπτωση, πριν την προέγκριση της οικοδομικής άδειας είχε χορηγηθεί έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού, μετά από γνωμοδότηση του Κ.Α.Σ. Μεταγενεστέρως όμως η έγκριση αυτή ανακλήθηκε, μετά νεώτερη γνωμοδότηση του Κ.Α.Σ., για λόγους νομιμότητας. Εν όψει τούτου το Δικαστήριο ακύρωσε την προέγκριση της οικοδομικής άδειας διότι αυτή απώλεσε το νόμιμο έρεισμά της.

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα