Ελλάκτωρ: Πτώση εσόδων και κερδών λόγω του κατασκευαστικού κλάδου το πρώτο τρίμηνο

Ελλάκτωρ: Πτώση εσόδων και κερδών λόγω του κατασκευαστικού κλάδου το πρώτο τρίμηνο
Έργα της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Ellaktor.com / Youtube @ ELLAKTOR Group

Η μείωση προήλθε κυρίως από τον κατασκευαστικό κλάδο, όπου τα έσοδα μειώθηκαν κατά 33 εκατ. ευρώ. Αναλυτικά τα κέρδη και οι ζημιές της ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

Υποχώρηση εσόδων και κερδών καταγράφηκε κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021 σύμφωνα με ανακοίνωση του Ομίλου Ελλάκτωρ. Πιο συγκεκριμένα, τα έσοδα υποχώρησαν κατά 14% και διαμορφώθηκαν σε 193 εκατ. ευρώ, από 225 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2020. Όπως σημειώνεται, η μείωση προήλθε κυρίως από τον κατασκευαστικό κλάδο, όπου τα έσοδα μειώθηκαν κατά 33 εκατ. ευρώ (από 130 εκατ. ευρώ σε 97 εκατ. ευρώ).

Ο κλάδος παραχωρήσεων παρουσίασε μείωση εσόδων κατά 10 εκατ. ευρώ (από 50 εκατ. ευρώ σε 40 εκατ. ευρώ), ενώ οι κλάδοι ΑΠΕ και Περιβάλλον παρουσίασαν αύξηση εσόδων κατά 8 εκατ. ευρώ (από 24 εκατ. ευρώ σε 32 εκατ. ευρώ) και 2 εκατ. ευρώ (από 22 εκατ. ευρώ σε 24 εκατ. ευρώ) αντίστοιχα σε σχέση με το 1ο 3μηνο 2020.

Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 40 εκατ. ευρώ έναντι 51 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα το προηγούμενο έτος.

Το EBITDA του Ομίλου επηρεάστηκε από την κάμψη των επιδόσεων του κλάδου των παραχωρήσεων, λόγω των επιπτώσεων της COVID-19 και των μέτρων περιορισμού (-11,7 εκατ. ευρώ έναντι του 1ου 3μήνου το 2020), του κλάδου της κατασκευής (-8,5 εκατ. ευρώ έναντι του 1ου 3μήνου του 2020), αλλά και από τη σημαντική βελτίωση του κλάδου των ΑΠΕ (+7,8 εκατ. ευρώ έναντι του 1ου 3μηνου του 2020).

Η ρευστότητα του ομίλου ανήλθε στις 31.03.2021 σε 403 εκατ. ευρώ έναντι 406 εκατ. ευρώ στις 31.12.2020.

Ο καθαρός δανεισμός, εξαιρουμένου του Μορέα (δάνειο χωρίς αναγωγή 444 εκατ. ευρώ και καταθέσεις 38 εκατ. ευρώ), διαμορφώθηκε σε 715 εκατ. ευρώ στις 31.03.2021 έναντι 707 εκατ. ευρώ στις 31.12.2020, διαμορφώνοντας το δείκτη Net Debt / EBITDA σε 4,4x.

Το μεικτό κέρδος του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €50 εκατ. το 1ο 3μηνο 2021 έναντι €66 εκατ. το 1ο 3μηνο 2020 ή 24% μείωση. Η μείωση αυτή προήλθε κυρίως από τους κλάδους της Κατασκευής (μεικτές ζημιές €7 εκατ. το 1ο 3μηνο 2021 έναντι μικτό κέρδος €4 εκατ. το 1ο 3μηνο 2020) και των Παραχωρήσεων (μείωση μικτού κέρδους από €33 εκατ. το 1ο 3μηνο 2020 σε €22 εκατ. το 1ο 3μηνο 2021), η οποία καλύφθηκε μερικώς από την αύξηση κατά €7 εκατ. που σημείωσε το μικτό κέρδος του κλάδου των ΑΠΕ κατά την ίδια περίοδο.

Τα έξοδα διοίκησης (χωρίς αποσβέσεις) διαμορφώθηκαν σε €12,3 εκατ. το 1ο 3μηνο 2021 έναντι €16,2 εκατ. το 1ο 3μηνο 2020, μειωμένα κατά 24% και αποτελεί το χαμηλότερο επίπεδο εξόδων διοίκησης των τελευταίων 9 τριμήνων.

Τα έξοδα διάθεσης διαμορφώθηκαν σε €0,9 εκατ. το 1ο 3μηνο 2021 παραμένοντας στα ίδια επίπεδα με το 1ο 3μηνο 2020.

Τα λοιπά έσοδα (χωρίς αποσβέσεις) και τα λοιπά κέρδη ή ζημίες διαμορφώθηκαν το 1ο 3μηνο 2021 σε €1,7 εκατ. και €1,8 εκατ. αντίστοιχα έναντι €3,4 εκατ. και -€1,6 εκατ. το 1ο 3μηνο 2020.

Οι ζημιές προ φόρων ήταν €7 εκατ. το 1ο 3μηνο 2021 σε σύγκριση με κέρδη €2,8 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020, ενώ τα Καθαρά Κέρδη / Ζημιές μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ήταν ζημιές €9,9 εκατ. έναντι ζημιών €8,8 εκατ. το 1ο 3μηνο 2020.

Το σύνολο των δανείων, εξαιρουμένου του Μορέα (δάνειο χωρίς αναγωγή €444 εκατ.), ανήλθε στις 31.03.2021 σε €1.081 εκατ. έναντι €1.082 εκατ. στις 31.12.2020.

Ο καθαρός δανεισμός, εξαιρουμένου του Μορέα (δάνειο χωρίς αναγωγή €444 εκατ. και καταθέσεις €38 εκατ.), διαμορφώθηκε σε €715 εκατ. στις 31.03.2021 έναντι €707 εκατ. στις 31.12.2020.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα