Ουκρανία: Η Ύπατη Αρμοστεία για τους κινδύνους του trafficking εν μέσω προσφυγικής κρίσης

Ουκρανία: Η Ύπατη Αρμοστεία για τους κινδύνους του trafficking εν μέσω προσφυγικής κρίσης
Πρόσφυγες φεύγουν από την Ουκρανία AP

Δήλωση της Gillian Triggs της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ σχετικά με τους κινδύνους εκμετάλλευσης και εμπορίας ανθρώπων που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες από την Ουκρανία.

Η Gillian Triggs της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ τοποθετήθηκε με δήλωσή της για τους κινδύνους εκμετάλλευσης και εμπορίας που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες από την Ουκρανία.

Η προσφυγική κρίση στην Ουκρανία είναι μια κρίση που πλήττει την προστασία των γυναικών και των παιδιών, καθώς αποτελούν το 90 τοις εκατό όσων τρέπονται σε φυγή από την Ουκρανία κατά μήκος των συνόρων της.

Γνωρίζουμε ότι οι κίνδυνοι της έμφυλης βίας, της εμπορίας ανθρώπων (trafficking), της κακοποίησης, του ψυχολογικού τραύματος και του χωρισμού από την οικογένεια αυξάνουν σε καταστάσεις συγκρούσεων και εκτοπισμού. Όμως, δεδομένης της έμφυλης διάστασης των προσφυγικών αυτών ροών και του ότι πολλά παιδιά έχουν τραπεί σε φυγή ολομόναχα, οι κίνδυνοι αυτοί πολλαπλασιάζονται.

Όπως συμβαίνει συνήθως σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και εξαιτίας του ότι η εμπορία ανθρώπων δεν έχει φανερό χαρακτήρα, είναι δύσκολο να εξακριβωθούν τα στατιστικά στοιχεία και αδύνατον να υπολογίσουμε πόσες γυναίκες και παιδιά πρόσφυγες από την Ουκρανία μπορεί να έχουν πέσει θύματα δικτύων εμπορίας ανθρώπων. Μέχρι στιγμής οι περιπτώσεις που έχουν γίνει γνωστές είναι ευτυχώς λίγες.

Βρισκόμαστε ωστόσο σε επιφυλακή και παρέχουμε πληροφόρηση προειδοποιώντας τον προσφυγικό πληθυσμό για τους κινδύνους που ελλοχεύουν από άτομα και δίκτυα που δρουν εγκληματικά και μπορεί να αποπειραθούν να εκμεταλλευτούν την ευαλωτότητά τους ή να τους παρασύρουν με υποσχέσεις για δωρεάν μεταφορά, στέγαση, εύρεση εργασίας, ή παροχή άλλου είδους βοήθειας.

To trafficking, ένα έγκλημα κατά το οποίο ένα άτομο εξαπατάται, παγιδεύεται ή εξαναγκάζεται σε εκμετάλλευση με σκοπό το προσωπικό κέρδος ή όφελος ενός άλλου ανθρώπου, μπορεί να λάβει διάφορες μορφές όπως η σεξουαλική εκμετάλλευση ή άλλες μορφές έμφυλης βίας, η καταναγκαστική παροχή εργασίας, η οικιακή δουλεία ή άλλες πρακτικές παρεμφερείς προς τη δουλεία, η εξαναγκαστική επαιτεία ή η εκμετάλλευση εγκληματικών δραστηριοτήτων.

Οι εθνικές αρχές έχουν ενεργό συντονιστικό ρόλο στην ανταπόκριση για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, όμως χρειάζονται να γίνουν περισσότερα για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό και να μειωθούν οι κίνδυνοι. Ανθρωπιστικοί οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένης της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, καθώς και άλλοι φορείς ενισχύουν τη δυνατότητά τους να στηρίξουν τις εθνικές προσπάθειες σε συνεργασία με τους εταίρους τους.

Όλες οι χώρες που συνορεύουν ή έχουν αντίκτυπο από την κατάσταση στην Ουκρανία θα πρέπει να διασφαλίζουν τον άμεσο εντοπισμό, την καταγραφή, την παροχή προστασίας και κατάλληλης φροντίδας στα παιδιά που ταξιδεύουν μόνα τους ή χωρισμένα από τους γονείς και την οικογένειά τους. Τα κράτη θα πρέπει να βρουν λύσεις με κύριο μέλημα το βέλτιστο συμφέρον των παιδιών αυτών και να ενισχύσουν τα εθνικά συστήματα παροχής παιδικής προστασίας προκειμένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες τους.

Τα συστήματα ελέγχου και αξιολόγησης θα πρέπει επίσης να ενισχυθούν για την καταγραφή και την παρακολούθηση της δράσης των οργανώσεων, των εταιρειών και των εθελοντών που παρέχουν στήριξη στους πρόσφυγες. Σε αυτή τη διαδικασία θα πρέπει να υποβάλλονται και τα λεωφορεία και μικρά βαν που μεταφέρουν πρόσφυγες δωρεάν από τους συνοριακούς σταθμούς προς άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Οι προσφύγισσες και τα παιδιά πρόσφυγες θα πρέπει να μπορούν να ταξιδεύουν με ασφάλεια χωρίς να ανησυχούν ότι εγκληματικά δίκτυα μπορεί να εκμεταλλευτούν την απελπισία τους. Παρόλο που η γενναιοδωρία και η αλληλεγγύη προς τους Ουκρανούς πρόσφυγες είναι αξιοθαύμαστη, τα κράτη πρέπει να αποτρέψουν την εκμετάλλευση της κατάστασης αυτής από άτομα ή δίκτυα που δρουν εγκληματικά.

Απευθύνουμε έκκληση προς τις αρχές που έχουν την ευθύνη της φύλαξης των συνόρων και της επιβολής του νόμου, καθώς και στις κοινωνικές υπηρεσίες τόσο σε αυτήν όσο και την ευρύτερη περιοχή, να ενισχύσουν τις προσπάθειες για την καταπολέμηση του trafficking, συμπεριλαμβανομένων των βημάτων από τον έγκαιρο εντοπισμό και την πρόληψη της εγκληματικής δράσης μέχρι και την προσέγγιση και στήριξη των ατόμων που έχουν υποστεί κακοποίηση ή εκμετάλλευση. Να διασφαλίσουν επίσης ότι οι δράστες θα οδηγούνται άμεσα στη δικαιοσύνη και τα θύματα θα αποζημιώνονται για τη βλάβη που έχουν υποστεί.

Η Ύπατη Αρμοστεία συνεργάζεται στενά με τα κράτη υποδοχής που έχουν την ευθύνη της καταγραφής των προσφύγων και παρέχει στήριξη στον εντοπισμό όσων προσφύγων βρίσκονται σε κίνδυνο. Αξιολογούμε τους κινδύνους σχετικά με την εμπορία ανθρώπων μέσω της παρακολούθησης θεμάτων προστασίας, της αποστολής εξειδικευμένου προσωπικού και της εκπαίδευσης των εθελοντών σε ζητήματα προστασίας κατά της εκμετάλλευσης και της κακοποίησης, του trafficking και της έμφυλης βίας. Η Ύπατη Αρμοστεία ξεκίνησε από την πρώτη στιγμή μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης με τίτλο «Μείνε Ασφαλής» (“Stay Safe”) για την ενημέρωση των προσφύγων από την Ουκρανία σχετικά με τους ενδεχόμενους κινδύνους και την παροχή πρακτικών συμβουλών για το πώς μπορούν να μένουν ασφαλείς.

Σε συνεργασία με τις εθνικές αρχές και τους εταίρους, συμπεριλαμβανομένης της UNICEF, δημιουργούμε επίσης ασφαλείς χώρους για τα παιδιά και τις οικογένειές τους καθώς και για άλλα άτομα που χρειάζονται εξειδικευμένη βοήθεια κατά μήκος των χωρών που συνορεύουν με την Ουκρανία. Αυτά τα Κέντρα Παιδικής και Οικογενειακής Φροντίδας, γνωστά ως “Blue Dots” (Μπλε Κουκίδες) παρέχουν υπηρεσίες προστασίας και ενημέρωση και προβαίνουν σε παραπομπές. Επίσης, παρέχουν έγκυρη και επικαιροποιημένη πληροφόρηση στους πρόσφυγες, ώστε να μπορούν να κάνουν συνειδητές επιλογές για την περαιτέρω μετακίνησή τους και το ταξίδι τους, ενώ τους καθοδηγούν για τις υπηρεσίες στις οποίες μπορούν να απευθυνθούν.

Εντός της Ουκρανίας, η Ύπατη Αρμοστεία και άλλοι ανθρωπιστικοί εταίροι εργάζονται για να διασφαλίσουν τη διάδοση μηνυμάτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού, ιδίως στους συνοριακούς σταθμούς και σε περιοχές όπου υπάρχει εκτοπισμένος πληθυσμός. Τα μηνύματα αυτά περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων πληροφορίες για την πρόσβαση σε δωρεάν τηλεφωνικές γραμμές κατά του trafficking.

Χρειάζονται συντονισμένες προσπάθειες από τις εθνικές αρχές, τα σώματα ασφαλείας, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, τους εργαζόμενους στον ανθρωπιστικό τομέα και τους ίδιους τους πρόσφυγες για την πρόληψη περιστατικών κακοποίησης και παραβιάσεων των δικαιωμάτων όλων αυτών των ανθρώπων που διαφεύγουν από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα