Alpha Bank: Αισιοδοξία για υπερκάλυψη της Αύξησης Κεφαλαίου

Alpha Bank: Αισιοδοξία για υπερκάλυψη της Αύξησης Κεφαλαίου
Alpha Bank Eurokinissi

Ξεκινά η δημόσια προσφορά για την ΑΜΚ 800 εκατ. της τράπεζας. Θα συμμετάσχουν στο σύνολό τους οι βασικοί, εγχώριοι και ξένοι, μέτοχοι. Πώς θα γίνει η κατανομή σε υφιστάμενους και νέους μετόχους. Στις 13 Ιουλίου οι νέες μετοχές στο ταμπλό.

Αισιοδοξία ότι η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Bank έως του ποσού των 800 εκατ. ευρώ που ξεκινάει σήμερα το πρωί θα ολοκληρωθεί σχετικά εύκολα επικρατούσε καθ’ όλη την διάρκεια του Σαββατοκύριακου στη διοίκηση της ελληνικού τραπεζικού ομίλου.

Και αυτό γιατί σύμφωνα με πληροφορίες του ΝEWS24/7 στο σύνολό τους τόσο οι βασικοί όσο και οι ειδικοί μέτοχοι της Alpha Bank από την Ελλάδα και το εξωτερικό επιβεβαίωσαν στην διοίκηση τις τελευταίες ώρες την οριστική πρόθεση τους να συμμετάσχουν στην Αύξηση Κεφαλαίου. Ενδεικτικό του μεγάλου ενδιαφέροντος που εισέπραξε η διοίκηση της Alpha Bank από τους μεγάλους μετόχους της τράπεζας, είναι η αίσθηση που έχει δημιουργηθεί ότι το βιβλίο προσφορών για τη δημόσια προσφορά έχει ήδη καλυφθεί, χωρίς μάλιστα να λαμβάνονται υπόψη τα ποσοστά του ΤΧΣ το οποίο και έχει ενημερώσει ήδη την διοίκηση της τράπεζας για την απόφασή του να εγγραφεί στη Ιδιωτική Τοποθέτηση μέχρι το ποσοστό της υφιστάμενης συμμετοχής του, ήτοι το 10,94%,.

Σχεδόν στο σύνολό τους όλα τα μεγάλα fund που είναι στο μετοχολόγιο της Αlpha Bank θα έχουν συμμετοχή στην ΑΜΚ, δίνοντας την έμπρακτη ψήφο εμπιστοσύνης στην αναπτυξιακή στρατηγική της Διοίκησης. Μεταξύ των άλλων θα είναι και η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) η οποία έχει ποσοστό 2,1%.

Επιπρόσθετα και η Paulson & Co Inc. έχει δηλώσει την πρόθεσή της να συμμετάσχει στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ποσοστό που της αναλογεί (pro rata), σύμφωνα με τον μηχανισμό της κατά προτεραιότητας κατανομής. Την ίδια στιγμή η Schroders (5,3%) αλλά και οι Blackrock, Norges με ποσοστά κοντά στο 3% έχουν ήδη δηλώσει επισήμως ή ανεπισήμως το ενδιαφέρον τους, δίνοντας τον τόνο στα υπόλοιπα θεσμικά χαρτοφυλάκια που έχουν ήδη θέση στο μετοχολόγιο της Τράπεζας.

Πως κατανέμεται η ΑΜΚ

Με βάση τους όρους κατανομής, η Δημόσια Προσφορά στην Ελλάδα αφορά το ποσό των 160 εκατ. ευρώ και αντιστοιχεί στο 20% της έκδοσης. Όσο δηλαδή είναι το συνολικό ποσοστό που κατέχουν οι ιδιώτες Έλληνες επενδυτές ( 13%) και τα εγχώρια θεσμικά χαρτοφυλάκια (7%). Λογιζόμενοι όλοι τους ως παλαιοί μέτοχοι, έχουν την προνομιακή δυνατότητα να συμμετάσχουν στην ΑΜΚ και να λάβουν νέες μετοχές, έτσι ώστε να διατηρήσουν αναλλοίωτο το υφιστάμενο ποσοστό τους. Έχουν επίσης τη δυνατότητα να εγγραφούν και για επι πλέον από τις μετοχές που τους αναλογούν, ενώ για διάφορους λόγους, μπορεί να γίνει είτε μερική εξάσκηση του προνομίου των μετόχων, είτε και καθόλου.

Χαρακτηρισμένοι πάντως ως παλαιοί μέτοχοι της τράπεζας είναι και εκείνοι που αγόρασαν μέχρι και την περασμένη Πέμπτη, 25 Ιουνίου.

Στη διαδικασία της Δημόσιας Προσφοράς που ξεκινά σήμερα και ολοκληρώνεται την ερχόμενη Τετάρτη, όλες οι εγγραφές θα γίνονται στην ανώτατη τιμή των 1,20 ευρώ που έχει ορίσει η τράπεζα.

Ωστόσο η τελική τιμή διάθεσης θα είναι αυτή που θα προκύψει με βάση τη ζήτηση, η οποία θα εκφραστεί στο διεθνές βιβλίο προσφορών, που κι αυτό ξεκινά σήμερα και θα έχει επίσης τριήμερη διάρκεια. Με αυτήν τη διαδικασία θα αντληθούν εν συνόλω 640 εκατ. ευρώ. Δηλαδή το 80% της ΑΜΚ. Ποσοστό το οποίο αντιστοιχεί στις μετοχικές θέσεις που έχουν στην Alpha Bank οι ξένοι «παίκτες» μαζί με το ΤΧΣ.

Η ανώτατη τιμή του 1,20 ευρώ είναι 6,9% πάνω από την τρέχουσα χρηματιστηριακή (στο 1,1225 ευρώ το κλείσιμο της Παρασκευής) γεγονός που δεν φαίνεται να τις δίνει πιθανότητες να αποτελέσει την τιμή διάθεσης.

Το χρονοδιάγραμμα

28.06.2021: Έναρξη της Δημόσιας Προσφοράς (αρχικός σχεδιασμός για 9πμ).

30.06.2021: Λήξη της Δημόσιας Προσφοράς.

01.07.2021: Δημοσίευση της ανακοίνωσης σχετικά με την τελική τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών στο ΗΔΤ του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα του Εκδότη.

06.07.2021: Δημοσίευση της αναλυτικής ανακοίνωσης σχετικά με την έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς στο ΗΔΤ του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα του Εκδότη.

09.07.2021: Έγκριση από την αρμόδια επιτροπή του Χ.Α. της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών.

09.07.2021: Ανακοίνωση για την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στο Η.Δ.Τ του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα του Εκδότη

13.07.2021: Έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών.

Βασικοί όροι της ΑΜΚ

Οι όροι της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ορίζουν τα εξής:

• Για τη συμμετοχή στην αύξηση θα πρέπει ο επενδυτής να έχει μετοχές της Alpha Bank στις 28 Ιουνίου.

• Οι Έλληνες επενδυτές μπορούν να εγγράφονται στη Δημόσια Προσφορά, στην οποία, κατ’ αρχήν, αντιστοιχεί το 20% της συνολικής προσφοράς.

• Οι ξένοι και ειδικοί επενδυτές (όπως το ΤΧΣ) θα εγγράφονται στο βιβλίο προσφορών, στο οποίο αντιστοιχεί το υπόλοιπο 80% της έκδοσης.

• Σε όλους τους υφιστάμενους μετόχους (βάσει ημερομηνία καταγραφής) δίνεται προτεραιότητα ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο. Εάν κάποιος επενδυτής εγγραφεί για περισσότερες μετοχές, τότε, κατ’ αρχήν ικανοποιείται το ποσοστό του, και εφόσον υπάρχουν αδιάθετες μετοχές, τότε γίνεται νέα κατανομή.

• Το διοικητικό συμβούλιο της Τράπεζας μπορεί να μεταφέρει αδιάθετες μετοχές από τη δημόσια προσφορά προς το βιβλίο προσφορών και αντίστροφα. Επίσης, μπορεί να μεταβληθεί η κατ’ αρχήν κατανομή 20%-80% εφόσον κρίνεται αναγκαίο βάσει της ζήτησης προς εξασφάλιση των συμφερόντων των μετόχων.

• Νέοι επενδυτές θα λάβουν μετοχές μόνο εάν υπάρξουν αδιάθετες μετοχές είτε από τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα είτε από το εξωτερικό.

• Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών θα προκύψει από το βιβλίο προσφορών της διεθνούς προσφοράς. Αυτή θα ισχύει και για τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα. Η τιμή θα ανακοινωθεί την 1η Ιουλίου. Υπενθυμίζεται ότι η ανώτατη τιμή έχει οριστεί στο 1,20 ευρώ.

• Ο αριθμός των νέων μετοχών από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα προκύψουν από τη διαίρεση του ποσού που θα συγκεντρωθεί (έως 800 εκατ.) προς την τιμή διάθεσης. Οι νέες μετοχές θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο ΧΑ στις 13 Ιουλίου, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.

• Οι νέες μετοχές που θα εκδοθούν για την ΑΜΚ θα έχουν δικαίωμα ψήφου και θα έχουν δικαίωμα για μέρισμα από τη χρήση 2021, εφόσον το επιτρέπει το θεσμικό πλαίσιο (υπάρχουν περιορισμοί μέχρι το 2022 λόγω της πανδημικής κρίσης).

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα