Attica Bank: Σε 15 μέρες κρίνεται το μέλλον της τράπεζας

Attica Bank: Σε 15 μέρες κρίνεται το μέλλον της τράπεζας
Attica Bank eurokinissi

Το χθεσινό ΔΣ της Attica Bank ενημερώθηκε για τις τέσσερις προτάσεις που υποβλήθηκαν και πλέον οι σύμβουλοι εισέρχονται σε περίοδο διαπραγματεύσεων με τους ενδιαφερόμενους επενδυτές διάρκειας δύο εβδομάδων.

Το επόμενο δεκαπενθήμερο αναμένεται να ξεκαθαρίσει το τοπίο αναφορικά με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως 240 εκατ. ευρώ που δρομολογεί η Attica Bank.

Κατά την διάρκεια του έκτακτου Διοικητικού Συμβουλίου της Attica Bank που ολοκληρώθηκε αργά χθες το βράδυ, η διοίκηση της τράπεζας παρέλαβε από τους συμβούλους τις τέσσερις, τελικώς, προτάσεις που υποβλήθηκαν που διεθνείς επενδυτές. Κύκλοι τις τράπεζας σχολίαζαν ότι στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν παρουσιάστηκε αναλυτικά το περιεχόμενο των προτάσεων.

Σύμφωνα με πηγές που παρακολουθούν την διαδικασία η συμμετοχή κρίνεται ικανοποιητική αλλά παραμένει το κρίσιμο θέμα που είναι να εξεταστούν οι προσφορές ως προς τις αιρεσιμότητες που περιλαμβάνουν.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης με τους ενδιαφερόμενους επενδυτές, οι σύμβουλοι Axia Ventures και Euroxx, θα πρέπει να απευθυνθούν και στην εποπτική αρχή, την Τράπεζα της Ελλάδος, προκειμένου αυτή να κρίνει την καταλληλότητα των επενδυτών και να αξιολογήσει την φερεγγυότητά τους. Παράλληλα, εις γνώσιν των εξελίξεων θα βρίσκεται η Κυβέρνηση.

Πλέον οι σύμβουλοι εισέρχονται με τους ενδιαφερόμενους επενδυτές σε περίοδο διαπραγματεύσεων διάρκειας δύο εβδομάδων.

Το χρονοδιάγραμμα

Σύμφωνα με πηγές της αγοράς που γνωρίζουν τις σχετικές διαδικασίες, τα χρονικά περιθώρια των κινήσεων μέχρι την ιδιωτικοποίηση της Attica Bank είναι ασφικτικά, εφόσον πρόκειται όλα να έχουν ολοκληρωθεί μέσα στον Οκτώβριο.

Αρχικά θα χρειαστούν 15 ημέρες διαπραγμάτευσης των warrants με τον νέο αριθμό μετοχών, ύστερα από το reverse spilt πρωτού μετατραπούν τα αδιάθετα δικαιώματα σε μετοχές υπέρ του ΤΧΣ.

Στη συνέχεια θα πρέπει να έχει εγκριθεί το ενημερωτικό δελτίο με τους όρους της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου από όπου θα προκύψει ο νέος στρατηγικός επενδυτής.

Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι η ΑΜΚ, έως του ποσού των 240 εκατ. ευρώ, θα ακολουθήσει τη διαδικασία των Τράεπζα Πειραιώς και Alpha Bank, δηλαδή με βιβλίο προσφορών. Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία αναμένεται να εξελίσσεται στα μέσα Οκτωβρίου με την ΑΜΚ και την ιδιωτικοποίηση να ολοκληρώνονται μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου, αντί 30 Σεπτεμβρίου που ήταν ο αρχικός στόχος που είχε δώσει η ΕΚΤ και η Τράπεζα της Ελλάδος.

Οι ενδιαφερόμενοι

Σύμφωνα με πληροφορίες μεταξύ των υποψηφίων επενδυτών φέρονται να είναι τα επενδυτικά κεφάλαια Bain, Ellington και JC Flowers, αλλά και το Hinduja Group, που ανήκει σε οικογένεια Ινδών με έδρα τη Μεγάλη Βρετανία. Το Hinduja Group δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μεταξύ των οποίων και τα χρηματοοικονομικά.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες το ενδιαφέρον των επενδυτών προβλέπει συνεπένδυση, ενώ στην περίπτωση του Hinduja Group η συμμετοχή προτείνεται να είναι πλειοψηφική. Στο κάδρο βρίσκεται και η συμμετοχή του ΤΧΣ, καθώς μερίδα των επενδυτών έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον, προεξοφλώντας τη συμμετοχή του στο πλαίσιο της μετατροπής των warrants που έχουν εκδοθεί υπέρ του δημοσίου, σε μετοχές.

Αναστέλλεται η σημερινή εισαγωγή των warrants στο ΧΑ

Σημειώνεται ότι το διάστημα αυτό δεν συνδέεται πλέον με την έναρξη διαπραγμάτευσης των warrants στο Χρηματιστήριο, η οποία θα ξεκινούσε σήμερα 30 Σεπτεμβρίου. Καθώς ακόμη εκκρεμεί το Ενημερωτικό Δελτίο για την εισαγωγή των warrants στο ΧΑ, το ΔΣ της Τράπεζας αποφάσισε να αναστείλει την ημερομηνία εισαγωγής των τίτλων και θα καθορίσει νέα ημερομηνία σε συνδυασμό με την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Υπενθυμίζεται ότι η διαπραγμάτευση των 16.541.878 warrants που προέκυψαν μετά το reverse split των μετοχών της Attica Bank θα ξεκινούσε στις 30 Σεπτεμβρίου, με τιμή εξαγοράς κάθε τίτλου 9,18 ευρώ. Η Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου που είχε εκδοθεί για να ορίσει τη διαδικασία ενεργοποίησης του αναβαλλόμενου φόρου, προβλέπει ότι η διαπραγμάτευση των τίτλων διαρκεί για δεκαπέντε ημέρες και στη συνέχεια οι τίτλοι μετατρέπονται αυτοδικαίως σε κοινές ονομαστικές μετοχές της Τράπεζας με αναλογία ενός τίτλου σε μία μετοχή.

Όπως προδιαγράφεται από τις εξελίξεις, οι τίτλοι θα μετατραπούν σε μετοχές και θα καταλήξουν στο Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο θα τις μεταβιβάσει στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Το Ταμείο θα βρεθεί κατόπιν αυτού, να κατέχει ποσοστό 68% στην Attica Bank.

Η επίσημη ανακοίνωση

Ενώ τω μεταξύ, αργά χθες το βράδυ η Attica Bank εξέδωσε χρηματιστηριακή ανακοίνωση προς ενημέρωση των επενδυτών αναφορικά με «α) τις προπαρασκευαστικές ενέργειες για τους σκοπούς της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, και β) την ημερομηνία εισαγωγής προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α. των παραστατικών τίτλων που έχουν εκδοθεί στο πλαίσιο υλοποίησης των προβλέψεων του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013 («DTC»)». Στο πλαίσιο αυτό, η Attica Bank ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τις ακόλουθες εξελίξεις:

Α. Στο πλαίσιο της εξουσίας που παρασχέθηκε από τις Γενικές Συνελεύσεις της 07.07.2021 & 15.09.2021 στο Δ.Σ. για λήψη απόφασης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της προπαρασκευαστικής διαδικασίας που διενεργείται από την Τράπεζα για τους σκοπούς της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της, με τη συνδρομή των συμβούλων της, «AXIA Ventures Group Ltd» και «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» και των νομικών γραφείων Orrick Herrington & Sutcliffe LLP (αλλοδαπό δίκαιο) και Ποταμίτης – Βεκρής (Ελληνικό Δίκαιο). Η φάση αυτή περιλάμβανε και την πρόσκληση προς επενδυτές για υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας. Μετά από την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών, ελήφθησαν εμπιστευτικές επιστολές εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σε μη δεσμευτική βάση, από επενδυτές εγνωσμένου κύρους, γεγονός που αποτελεί επιβεβαίωση της στήριξης στο επιχειρηματικό σχέδιο της Τράπεζας και την υλοποίηση αυτού από τη Διοίκησή της. Η Attica Bank, με την υποστήριξη των συμβούλων της, θα προβεί σε έλεγχο, περαιτέρω διευκρίνιση και αξιολόγηση των μη δεσμευτικών προσφορών και των επιμέρους στοιχείων τους προκειμένου να σχεδιαστεί η επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της, που θα εγκριθεί από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

Β. Καθόσον μέχρι και σήμερα εκκρεμεί η έγκριση του απαιτούμενου από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 Ενημερωτικού Δελτίου για την εισαγωγή στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών των 16.541.878 τίτλων δικαιωμάτων κτήσεως κοινών μετοχών που εκδόθηκαν από την Τράπεζα στο πλαίσιο υλοποίησης των προβλέψεων του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013 καθώς και των σχετικών διατάξεων της Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου υπ’ αριθμ. 28/06.07.2021, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 34/25-08-2021 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας κατά τη συνεδρίασή του της 29-09-2021 αποφάσισε την αναστολή της ημερομηνίας εισαγωγής των τίτλων στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών προς διαπραγμάτευση. Η νέα ημερομηνία εισαγωγής των τίτλων θα καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, σε συνδυασμό με την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Όπως καταλήγει η ανακοίνωση, για την έγκυρη και πλήρη πληροφόρησή τους οι επενδυτές θα πρέπει να βασίζονται αποκλειστικά στις επίσημες ανακοινώσεις της Attica Bank. Η Attica Bank θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την πορεία και εξέλιξη της διαδικασίας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου καθώς και για την διαδικασία εισαγωγής προς διαπραγμάτευσης των τίτλων δικαιωμάτων κτήσης μετοχών.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα