Εισφορά αλληλεγγύης: Ποια εισοδήματα απαλλάσσονται και ποια πληρώνουν

Εισφορά αλληλεγγύης: Ποια εισοδήματα απαλλάσσονται και ποια πληρώνουν
Στιγμιότυπο από το κέντρο της Αθήνας Eurokinissi

Η εισφορά θα ανασταλεί για το 2021 για τον ιδιωτικό τομέα, αλλά θα πληρωθεί από τους υπαλλήλους του δημόσιου τομέα και τους συνταξιούχους. Ποια εισοδήματα θα επιβαρυνθούν με εισφορά.

Περίπου 1,2 εκατομμύρια φορολογούμενοι θα ελαφρυνθούν από την αναστολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις του Υπουργείου οικονομικών.

Με βάση την κατανομή που έγινε, η εισφορά θα ανασταλεί για το 2021 για τον ιδιωτικό τομέα αλλά θα πληρωθεί από τους υπαλλήλους του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα και τους συνταξιούχους. Ωστόσο αν δει κανείς αναλυτικά τα εισοδήματα τα οποία απαλλάσσονται και αυτά τα οποία θα υποχρεούνται να καταβάλλουν την εισφορά, ανακύπτουν προβλήματα και αδικίες αφού απαλλάσσονται π.χ. τα μερίσματα και τα κέρδη από μετοχές και επιβαρύνονται προνοιακά επιδόματα σε ευάλωτες κατηγορίες του πληθυσμού.

Πιο συγκεκριμένα από την επιβάρυνση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης απαλλάσσονται τα εξής εισοδήματα:

1. Οι μισθοί, τα ημερομίσθια, τα επιδόματα και οι παροχές σε είδος, καθώς και κάθε άλλου είδους αμοιβή που καταβάλλεται τακτικά σε εργαζόμενο στον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος απασχολείται με σχέση εξαρτημένης εργασίας.

2. Τα καθαρά κέρδη από την ατομική άσκηση εμπορικής επιχείρησης, επιχείρησης παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριου επαγγέλματος.

3. Τα καθαρά κέρδη από την ατομική άσκηση αγροτικής δραστηριότητας.

4. Τα εισπραχθέντα ενοίκια ακινήτων.

5. Τα τεκμαρτά εισοδήματα από δωρεάν παραχώρηση ή ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτων.

6. Τα μερίσματα και οι τόκοι των τραπεζικών καταθέσεων και των συμφωνιών επαναγοράς (repos/ reverse repos) των ομολόγων και των εντόκων γραμματίων του δημοσίου.

7. Τα κάθε είδους δικαιώματα. Δηλαδή το εισόδημα που αποκτάται ως αντάλλαγμα για τη χρήση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή σε αντάλλαγμα πληροφοριών που αφορούν βιομηχανική, εμπορική ή επιστημονική πείρα, οι πληρωμές για τη χρήση βιομηχανικού, εμπορικού ή επιστημονικού εξοπλισμού, για τη χρήση τεχνικών μεθόδων παραγωγής, τεχνικής ή τεχνολογικής βοήθειας, τεχνογνωσίας (knowhow).

8. Τα κέρδη από τη μεταβίβαση και πώληση μεριδίων ή μερίδων σε προσωπικές εταιρείες., κρατικών ομολόγων και εντόκων γραμματίων ή εταιρικών ομολόγων και παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων την πώληση εισηγμένων μετοχών με ποσοστό συμμετοχής μικρότερο του 0,5% και τη μεταβίβαση εισηγμένων κινητών αξιών (απόκτηση πριν από 1.1.2009).

9. Τα αφορολόγητα κέρδη από ημεδαπά ΕΕ/ΕΟΧ/ΕΖΕΖ αμοιβαία κεφάλαια.

10. Τα κέρδη από τη διάθεση παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι 10 KW.

11. Η διατροφή συζύγου και τέκνων.

12. Τα κέρδη από τη μεταβίβαση τίτλων φορολογικού κατοίκου χώρας με την οποία υπάρχει Σ.Α.Δ.Φ. και είναι υπόχρεος για υποβολή δήλωσης από άλλη αιτία.

13. Το ασφάλισμα ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων ημεδαπής προέλευσης.

14. Οι «πράσινες» και συνδεδεμένες αγροτικές ενισχύσεις μέχρι 12.000 ευρώ αθροιζόμενες.

15. Οι λοιπές εισοδηματικές αγροτικές ενισχύσεις.

16. Τα επιδόματα ειδικής επιδότησης ανεργίας που καταβάλλονται σε απολυμένους πρώην εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα για την αντικατάσταση των εισοδηματικών απωλειών τους.

Ποια εισοδήματα θα επιβαρυνθούν με εισφορά

Με ειδική εισφορά αλληλεγγύης θα επιβαρυνθούν εισοδήματα πάνω από 12.000 που θα αποτελούν:

1. Μισθούς, ημερομίσθια, επιδόματα και οι παροχές σε είδος, καθώς και κάθε άλλου είδους αμοιβή που καταβάλλεται τακτικά σε κάθε εργαζόμενο ο οποίος απασχολείται με σχέση εξαρτημένης εργασίας στον στενό και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα: τους ΟΤΑ, τους δημοσίους οργανισμούς και τις δημόσιες επιχειρήσεις και γενικότερα σε όλους τους φορείς της γενικής κυβέρνησης ακόμη και αν προκύπτουν από τιμολόγια παροχή υπηρεσιών.

2. Οι πάσης φύσεως αποδοχές από συντάξεις, συμπεριλαμβανομένων και των μερισμάτων από μετοχικά ταμεία και των επιδομάτων που συγκαταβάλλονται με τις συντάξεις.

3. Τα εισοδήματα φορολογικών κατοίκων αλλοδαπής που εργάζονται σε πρεσβείες, προξενεία κ.λπ.

4. Ποσοστό 65% των επιδομάτων επικίνδυνης εργασίας και της από 11.10.2018 καταβαλλόμενης πτητικής αποζημίωσης στους πιλότους πολιτικής αεροπορίας και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

5. Το εξωιδρυματικό επίδομα και κάθε συναφές ποσό που καταβάλλεται από δημόσιους φορείς σε αναπήρους.

6. Οι μισθοί, οι συντάξεις και η πάγια αντιμισθία που χορηγούνται από δημοσίους φορείς σε αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%.

7. Τα επιδόματα αναγνωρισμένων πολιτικών προσφύγων, που χορηγούνται από δημόσιους φορείς.

8. Οι συντάξεις των αναπήρων πολέμου ή των θυμάτων πολέμου ή των αναπήρων που υπέστησαν βλάβη κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους.

9. Το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης.

10. Η αγροτική επιδότηση πρόωρης συνταξιοδότησης.

Διαβάστε τις Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του News247.gr.

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα