ΕΚΤ: Ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέο QE και μείωση επιτοκίων

Ο Μάριο Ντράγκι
Ο Μάριο Ντράγκι AP

Έτοιμη να δράσει αν συνεχιστεί ο χαμηλός πληθωρισμός και η επιβράδυνση δήλωσε η ΕΚΤ, δια στόματος του προέδρου της Μάριο Ντράγκι. Διατηρεί αμετάβλητα τα επιτόκια.

«Αυτό που βλέπουμε στις προβολές για τον πληθωρισμό δεν μας αρέσει» είπε ο Μάριο Ντράγκι, τονίζοντας ότι στην σημερινή συνεδρίαση του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας συζητήθηκε ο τρόπος και χρόνος ενεργοποίησης των όπλων της νομισματικής πολιτικής για την αναστροφή της κατάστασης.

Παραδέχθηκε ότι υπήρχαν αντίθετες φωνές στο Συμβούλιο αλλά τόνισε ότι ανατέθηκε στις επιτροπές της ΕΚΤ να κάνουν νέες προβολές ώστε να συζητηθεί στην επόμενη συνεδρίαση στις 13 Σεπτεμβρίου, αν θα πρέπει να ληφθούν μέτρα και ποια θα είναι αυτά.

ADVERTISING

 Ο Κεντρικός Τραπεζίτης του Ευρώ σημείωσε ότι αυτήν τη φορά το Συμβούλιο εξέτασε το πότε θα συζητήσει τη λήψη μέτρων. Έμεινε όμως σταθερός στη θέση του ότι δεν πρόκειται να υπάρξει αλλαγή στην πολιτική επιτοκίων, τουλάχιστον μέχρι και τα μέσα του 2020, ενώ η ΕΚΤ θα συνεχίσει να επενδύει σε κρατικούς τίτλους, αγοράζοντας ομόλογα ίσα σε ποσό με αυτά που λήγουν.

Τόνισε πάντως ότι δεν θα υπάρξει καθυστέρηση στη λήψη πρόσθετων μέτρων (επανεκκίνηση της ποσοτικής χαλάρωσης ή μείωση επιτοκίων) αν τα στοιχεία του φθινοπώρου δείξουν στασιμότητα στις σημερινές συνθήκες.

Στην ανακοίνωση της ΕΚΤ μετά το Συμβούλιο, η θέση που εκφράζεται είναι ξεκάθαρη: «Εάν το outlook του πληθωρισμού συνεχίσει να απέχει από τον στόχο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αποφασισμένο να αναλάβει δράση» αναφέρει, προσθέτοντας ότι το Δ.Σ. «παραμένει σε ετοιμότητα να προσαρμόσει όλα τα διαθέσιμα εργαλεία».

Σε αυτό το πλαίσιο αναφέρει ότι ανέθεσε στις αρμόδιες Επιτροπές του Ευρωσυστήματος να εξετάσουν εναλλακτικές, περιλαμβανόμενων τρόπων για την ενίσχυση του forward guidance στα επιτόκια, μέτρα άμβλυνσης, όπως ένα σύστημα βαθμίδων (για τα αποθεματικά των τραπεζών) και επιλογές για το μέγεθος και τη σύνθεση πιθανών νέων αγορών περιουσιακών στοιχείων (QE).

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας:

«Κατά τη σημερινή του συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) αποφάσισε ότι το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης καθώς και τα επιτόκια της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης και της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων θα παραμείνουν αμετάβλητα σε 0,00%, 0,25% και -0,40% αντιστοίχως. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει ότι τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ θα παραμείνουν στα σημερινά τους ή σε χαμηλότερα επίπεδα τουλάχιστον μέχρι και το πρώτο εξάμηνο του 2020 και πάντως για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχιση της διαρκούς σύγκλισης του πληθωρισμού προς επίπεδα που συμβαδίζουν με την επιδίωξή του μεσοπρόθεσμα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο σκοπεύει να συνεχίσει να επανεπενδύει, πλήρως, τα ποσά από την εξόφληση τίτλων αποκτηθέντων στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού (asset purchase programme – APP) κατά τη λήξη τους για παρατεταμένη χρονική περίοδο μετά την ημερομηνία κατά την οποία θα αρχίσει να αυξάνει τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ και πάντως για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί για τη διατήρηση ευνοϊκών συνθηκών ρευστότητας και ενός διευκολυντικού, σε μεγάλο βαθμό, χαρακτήρα της νομισματικής πολιτικής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο υπογράμμισε επίσης την ανάγκη για μια ιδιαίτερα διευκολυντική κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής για παρατεταμένη χρονική περίοδο, καθώς οι ρυθμοί πληθωρισμού, τόσο οι καταγραφόμενοι όσο και οι προβλεπόμενοι, βρίσκονται επίμονα κάτω από τα επίπεδα που συμβαδίζουν με την επιδίωξή του.

Συνεπώς, αν οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές για τον πληθωρισμό συνεχίσουν να υπολείπονται της επιδίωξής του, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αποφασισμένο να ενεργήσει σύμφωνα με τη δέσμευσή του για συμμετρία όσον αφορά την επιδίωξη για τον πληθωρισμό. Ως εκ τούτου, είναι έτοιμο να προσαρμόσει καταλλήλως όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή του προκειμένου να διασφαλίσει ότι ο πληθωρισμός θα κινηθεί προς επίπεδα συμβατά με την επιδίωξή του κατά τρόπο διαρκή.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Διοικητικό Συμβούλιο ανέθεσε στις αρμόδιες επιτροπές του Ευρωσυστήματος το καθήκον να εξετάσουν επιλογές, που συμπεριλαμβάνουν τρόπους ενίσχυσης της παροχής ενδείξεων για τη μελλοντική κατεύθυνση των βασικών επιτοκίων, μέτρα μετριασμού, όπως ο σχεδιασμός συστήματος βαθμίδων για τον εκτοκισμό των αποθεματικών, και επιλογές όσον αφορά το μέγεθος και τη σύνθεση πιθανών νέων καθαρών αγορών στοιχείων ενεργητικού.»

Πηγή: 

ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: ΕΚΤ, Τράπεζες, Ομόλογα
SHARE:

24Media Network