Επιστρεπτέα Προκαταβολή: Τέλος χρόνου στη “δεύτερη ευκαιρία” για την υποβολή δικαιολογητικών

Επιστρεπτέα Προκαταβολή: Τέλος χρόνου στη “δεύτερη ευκαιρία” για την υποβολή δικαιολογητικών
Φωτογραφία αρχείου iStock

Δόθηκε μια "δεύτερη ευκαιρία" με το άνοιγμα της πλατφόρμας MyBusinessSupport για διορθώσεις λαθών και βέβαια αποφυγή προστίμων.

Προθεσμία μέχρι σήμερα Παρασκευή (30/12) έχουν χιλιάδες επιχειρήσεις προκειμένου να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προβλέπει το πρόγραμμα της επιστρεπτέας προκαταβολής.

Σε διαφορετική περίπτωση θα κληθούν να επιστρέψουν το σύνολο του κρατικού δανείου εφάπαξ και εντόκως. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις για τις οποίες διαπιστώθηκε από τους ελέγχους της ΑΑΔΕ ότι τηρήθηκαν οι όροι, μετά τη νέα απόφαση που προβλέπει οριακές αποκλίσεις σε σχέση με την τήρηση του προσωπικού, θα πρέπει να πληρώσουν την πρώτη δόση του φόρου που τους αναλογεί.

Υπενθυμίζεται ότι δόθηκε μια “δεύτερη ευκαιρία” με το άνοιγμα της πλατφόρμας MyBusinessSupport για διορθώσεις λαθών και βέβαια αποφυγή προστίμων, καθώς περίπου 20.000 επιχειρήσεις και επαγγελματίες. που έλαβαν επιστρεπτέα προκαταβολή, είχαν ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών ή παραβάσεις στη ρήτρα απασχόλησης.

Συγκεκριμένα, η απόφαση των υπουργείων Οικονομικών και Ανάπτυξης προέβλεπε ότι οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου 2022 τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να προβούν σε σχετικές διορθώσεις σε σχέση με τη ρήτρα απασχόλησης κι εφόσον αποδειχθεί ότι με το νέο τρόπο υπολογισμού της διατήρησης του αριθμού των εργαζομένων, τήρησαν στις σχετικές δεσμεύσεις, όχι μόνο απαλλάσσονται από την έντοκη και εφάπαξ επιστροφή ολόκληρου του ποσού της επιστρεπτέας, αλλά και μπορούν να αξιοποιήσουν την έκπτωση του 15% επί του επιστρεπτέου ποσού για την εφάπαξ καταβολή.

Συγκεκριμένα η απόφαση αυτή (ΓΔΟΥ 85/2022) προβλέπει:

 1. Για όσους ξέχασαν ή έστειλαν ελλιπή ή λάθος δικαιολογητικά: η επιχείρηση μπορεί να τα υποβάλει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «myBusinessSupport», από σήμερα ενδεχομένως, μέχρι και την 30η Δεκεμβρίου 2022.
 2. Για όσους παραβίασαν τον όρο διατήρησης των θέσεων των εργαζομένων: συγκρίνοντας πόσους εργαζομένους είχαν πριν τη λήψη της ενίσχυσης και πόσους απασχολούσαν μετά, εάν προκύπτει ότι ο αριθμός εργαζομένων μειώθηκε κατά 1 μονάδα ή περισσότερο, τότε θεωρείται ότι δεν τηρήθηκε η ανωτέρω υποχρέωση διατήρησης του αριθμού των εργαζομένων. Ετσι χάνουν την ενίσχυση και καλούνται να την επιστρέψουν οριστικά στο κράτος.

  Αντιθέτως εάν το αποτέλεσμα που προκύπτει από τη σύγκριση είναι μεν μικρότερο αλλά λιγότερο από 1 μονάδα, τότε θεωρείται ότι τηρήθηκε η ανωτέρω υποχρέωση, παρότι σε απόλυτα μεγέθη υπήρξε μείωση –οριακή- του προσωπικού. Αυτό για παράδειγμα μπορεί να συνέβει αν πχ μεσολάβησαν σαββατοκύριακο ή λίγες ημέρες για να αντικατασταθεί κάποιος υπάλληλος που αποχώρησε ή συνταξιοδοτήθηκε κλπ.

 3. Εφόσον μετά και τον επανυπολογισμό του κριτηρίου για διατήρηση του προσωπικού, αλλά και τη λήξη της νέας διορίας ως 30 Δεκεμβρίου 2022 για υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών, προκύψει ότι δεν τηρήθηκαν οι υποχρεώσεις της επιχείρησης, τότε τα ποσά πρέπει να επιστραφούν, ενώ ακυρώνεται η παράταση που δόθηκε και οι τόκοι τρέχουν από 1 Δεκεμβρίου 2022.

Σε ειδικές περιπτώσεις προβλέπονται επίσης τα εξής:

 • Για επιχειρήσεις που εκ παραδρομής αναγνωρίστηκε το μη επιστρεπτέο ποσό, σαν έσοδο του φορολογικού έτους 2020, αν έχει υποβληθεί μέχρι και 2 Νοεμβρίου 2022 τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020 αποκλειστικά για την αιτία αυτή, τότε η επιχείρηση μπορεί να υποβάλει μέσω της εφαρμογής «τα αιτήματά μου» της διαδικτυακής πύλης myaade.gov.gr (στον κατάλογο της «διαδικασίας» της «θεματικής ομάδας» Εισόδημα με επιλογή «Επανυπολογισμός επιστρεπτέου ποσού της επιστρεπτέας προκαταβολής») νέα αίτηση από σήμερα μέχρι και την 7η Δεκεμβρίου 2022 προκειμένου να διενεργηθεί εκ νέου ο υπολογισμός του επιστρεπτέου ποσού, κατόπιν διασταύρωσης που θα γίνει από την ΑΑΔΕ, στα ποσά των κωδικών των εντύπων φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2020.

  Συγκεκριμένα, στην περίπτωση της τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων, θα πρέπει να έχει διαγραφεί το συνολικό ποσό του κωδικού 481 του εντύπου Ν ενώ στην περίπτωση της τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, να έχει τροποποιηθεί ο υποκωδικός 011 του κωδικού 144, και παράλληλα και για τις δυο περιπτώσεις, θα πρέπει να έχει μειωθεί ισόποσα ο κωδικός 560 του πίνακα Ζ1 του εντύπου Ε3.

 • Για επιχειρήσεις με διαχειριστική χρήση από 1 Νοεμβρίου ως 31 Οκτωβρίου (ή και από 1 Δεκεμβρίου ως 30 Νοεμβρίου) το ύψος των εσόδων από πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών προκύπτει από τον κωδικό 500 του Ε3 των ετών 2019 και 2020, αντίστοιχα, όπως έχουν υποβληθεί μέχρι την 31η.05.2022.
 • Για επιχειρήσεις που έκαναν αλλαγή της διαχειριστικής περιόδου εντός του 2019, η σύγκριση των εσόδων από πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών του φορολογικού έτους 2020 της επιχείρησης διενεργείται σε σχέση με τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών του φορολογικού έτους 2019, με τον κωδικό 500 του εντύπου Ε3 έτους 2019 που αφορά τη νέα διαχειριστική περίοδο.
 • Για επιχειρήσεις που έκαναν αλλαγή της διαχειριστικής περιόδου εντός του 2019, όταν μέρος των εισοδημάτων είχε δηλωθεί στο φορολογικό έτος 2018, η σύγκριση των εσόδων πραγματοποιείται με αναγωγή του συνόλου των δηλωθέντων εισοδημάτων των φορολογικών ετών 2018 και 2019 σε δωδεκάμηνη βάση.
 • Για επιχειρήσεις που έκαναν αλλαγή της διαχειριστικής περιόδου εντός του 2020, η σύγκριση των εσόδων από πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών του φορολογικού έτους 2019 της επιχείρησης διενεργείται σε σχέση με τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών του φορολογικού έτους 2020, με τον κωδικό 500 του εντύπου Ε3 του 2020, αναγόμενο σε δωδεκάμηνη βάση.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση:

 1. Παρατείνεται έως τις 31 Ιανουαρίου 2023, η επιστροφή του συνόλου της επιστρεπτέας προκαταβολής.
 2. Παρατείνεται έως τις 30 Δεκεμβρίου 2022 η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για όσες επιχειρήσεις – δικαιούχους δεν έχουν ακόμη υποβάλει πλήρως τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη λήψη ενισχύσεων μέσω της Επιστρεπτέας Προκαταβολής. Οσες δεν το πράξουν θα κληθούν επίσης να επιστρέψουν το σύνολο του ποσού.
 3. Για το κριτήριο χορήγησης της ενίσχυσης της Επιστρεπτέας Προκαταβολής που αφορά στη διατήρηση του μέσου όρου του αριθμού των εργαζομένων, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, πλέον θα λαμβάνεται υπόψη ότι έχει τηρηθεί η υποχρέωση διατήρησης του αριθμού των εργαζομένων εφόσον η διαφορά του μέσου όρου εργαζομένων κατά τους μήνες υποχρέωσης διατήρησης διαφέρει κατά λιγότερο από μία μονάδα (έναντι του μηδενός που ίσχυε ως τώρα) σε σχέση με τον αρχικό αριθμό εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση.

  «Εάν το αποτέλεσμα που προκύπτει είναι μικρότερο κατά μία μονάδα και άνω από τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση κατά την 1η Ιανουαρίου 2021 ή κατά την 1η Μαρτίου 2020, κατά περίπτωση, θεωρείται ότι δεν τηρήθηκε η ανωτέρω υποχρέωση διατήρησης του αριθμού των εργαζομένων, ενώ εάν το αποτέλεσμα που προκύπτει είναι μικρότερο κατά λιγότερο από μία μονάδα από τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση κατά την 1η Ιανουαρίου 2021 ή κατά την 1η Μαρτίου 2020, κατά περίπτωση, θεωρείται ότι τηρήθηκε η ανωτέρω υποχρέωση διατήρησης του αριθμού των εργαζομένων» αναφέρει η Απόφαση.

  Δηλαδή, μία επιχείρηση έαν απέλυσε έναν εργαζόμενο έναν μήνα, αλλά προσέλαβε άλλο εργαζόμενο τον επόμενο μήνα, εκτιμάται ότι τηρεί το κριτήριο διατήρησης του αριθμού των εργαζομένων. Για τις περιπτώσεις που βεβαιώθηκαν ποσά προς επιστροφή θα διαγραφούν τα ποσά και θα επαναβεβαιωθούν, με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους υπόλοιπους ωφελούμενους.

 4. Εφόσον έχουν υποβληθεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι και 23 Σεπτεμβρίου 2022 και έχουν τηρηθεί οι όροι διατήρησης του προσωπικού, παρέχεται η έκπτωση 15% στην περίπτωση που καταβληθεί το ποσό εφάπαξ.

  Υπενθυμίζεται ότι 20.000 επιχειρήσεις είχαν λάβει ειδοποιητήρια από την ΑΑΔΕ για να επιστρέψουν ολόκληρο και με τόκο το ποσό της επιστρεπτέας προκαταβολής έως τις 30 Νοεμβρίου 2022, με το συνολικό ποσό να υπολογίζεται σε περίπου 200 εκατ. ευρώ καθώς από τους ελέγχους προέκυψε ότι δεν τήρησαν τους όρους για την χορήγηση των φθηνών κρατικών δανείων και κυρίως τη ρήτρα για τη διατήρηση του προσωπικού ενώ διαπιστώθηκαν και περιπτώσεις μη υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για την περίοδο 2019-2020.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα