Φορολογικές δηλώσεις: Οι φετινές απαλλαγές και εκπτώσεις για τις e–αποδείξεις – Τι πρέπει να ξέρετε

Φορολογικές δηλώσεις: Οι φετινές απαλλαγές και εκπτώσεις για τις e–αποδείξεις – Τι πρέπει να ξέρετε
POS Eurokinissi

Ποιες "κατηγορίες πολιτών" απαλλάσσονται για φέτος από την υποχρέωση συγκέντρωσης ηλεκτρονικών αποδείξεων και ποιοι εάν δεν συγκεντρώσουν τις απαιτούμενες e-δαπάνες αντιμετωπίζουν "ποινές".

Οι έξι κατηγορίες των πολιτών που φέτος απαλλάσσονται από την υποχρέωση συγκέντρωσης «e-αποδείξεων» ώστε να αποφύγουν το πέναλτι 22% του έξτρα φόρου προσδιορίζονται στην εγκύκλιο που εξέδωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Εσόδων (ΑΑΔΕ)  Γ. Πιτσιλής.  

Πιο συγκεκριμένα, δε θα πληρώσουν έξτρα φόρο για μη κάλυψη ποσοστού 30% του ατομικού ετήσιου εισοδήματος το 2020 μέσω ηλεκτρονικών μεθόδων πληρωμής, όσοι:

  1. Φορολογούμενοι έχουν εμπορικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, ατομικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και ελευθέρια επαγγέλματα που κατά τη διάρκεια του 2020 είτε αναγκάστηκαν να αναστείλουν τη λειτουργία τους είτε θεωρούνται απλά «πληττόμενοι» από τoν κορονοϊο.
  2. Εργαζόμενοι που οι συμβάσεις εργασίας τους τέθηκαν σε αναστολή για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια του 2020.
  3. Εργαζόμενοι που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα «Συν-Εργασία», ανεξαρτήτως χρονικού διαστήματος
  4. Φορολογούμενοι που είχαν συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας τους στις 31 Δεκεμβρίου 2019.
  5. Ναυτικοί των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης ανεστάλη για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα μέσα στο 2020.
  6. Ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων που υποχρεώθηκαν να εισπράξουν ενοίκια μειωμένα κατά 40% έστω και για έναν από τους μήνες Μάιο έως Αύγουστο 2020 ή και Νοέμβριο-Δεκέμβριο 2020, καθώς και όσοι εξαναγκάστηκαν να εισπράξουν ενοίκια μειωμένα τουλάχιστον κατά 30% έστω και σε έναν από τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του 2020.

Οι «μη πληττόμενοι»

Για τους φορολογούμενους που δεν χαρακτηρίζονται πληττόμενοι και καλούνται να καλύψουν ποσοστό 30% του ατομικού ετήσιου εισοδήματος του 2020 με e-αποδείξεις το πέναλτι του 22% «κουρεύεται» έως και 50% ανάλογα με το έλλειμμα στην αξία των αποδείξεων. Πιο συγκεκριμένα:

– Για τους φορολογουμένους εκείνους που δεν εμπίπτουν στις έξι κατηγορίες και κατά τη διάρκεια του 2020 έχουν e – δαπάνες που αντιστοιχούν σε ποσοστό μεταξύ 20% και 30% του ατομικού ετήσιου πραγματικού εισοδήματος του 2020, ο επιπλέον φόρος με τον οποίο θα επιβαρυνθούν θα υπολογιστεί με συντελεστή μειωμένο κατά 50%, δηλαδή με 11% αντί με 22%, επί του ποσού που παρέμεινε ακάλυπτο. Για παράδειγμα, φορολογούμενος με πραγματικό εισόδημα από μισθωτή εργασία, συντάξεις και επιχειρηματική δραστηριότητα ίσο με 15.000€, απαιτείται να δηλώσει πραγματοποιηθείσες εντός του φορολογικού έτους 2020 δαπάνες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ποσού τουλάχιστον 4.500€ (15.000*30%=4.500). Εάν αυτός δηλώσει δαπάνες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής που ανέρχονται στο 25% (ανώτερο του 20%, αλλά υπολειπόμενου του απαιτούμενου 30%) του πραγματικού τους εισοδήματος (15.000*25%=3.750€), τότε η προσαύξηση του φόρου θα είναι ίση με 82,5€ [(4.500-3.750)*11%=82,5].

– Για τους φορολογουμένους που έκαναν ηλεκτρονικές πληρωμές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό μικρότερο του 20% του ατομικού ετήσιου πραγματικού εισοδήματος του 2020, ο επιπλέον φόρος θα υπολογιστεί κλιμακωτά ως εξής:

  • με συντελεστή 22% επί του ποσού της θετικής διαφοράς μεταξύ δαπανών που εξοφλήθηκαν με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής και του ποσού που αντιστοιχεί στο 20% του ατομικού ετήσιου πραγματικού εισοδήματος
  • με συντελεστή 11% επί του ποσού της θετικής διαφοράς μεταξύ του 20% και του 30% του ατομικού ετήσιου πραγματικού εισοδήματος.

Για παράδειγμα, φορολογούμενος με πραγματικό εισόδημα ίσο με 19.000 ευρώ και δηλωθείσες δαπάνες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής έτους 2020 ίσες με 1.850 ευρώ (οι απαιτούμενες δαπάνες είναι 19.000*30% = 5.700€), θα επιβαρυνθεί με προσαύξηση του φόρου ίση με 638€ (429€+209€). Το πρώτο μέρος της προσαύξησης των 429€ αντιστοιχεί στο 22% της διαφοράς που προκύπτει μεταξύ του 20% του πραγματικού εισοδήματος και του δηλωθέντος ποσού δαπανών {[(20%*19.000)-1850]*22% = 429€}. Το δεύτερο μέρος της προσαύξησης των 209€ αντιστοιχεί στο 11% της διαφοράς που προκύπτει μεταξύ του απαιτούμενου ποσού δαπανών και του 20% του πραγματικού εισοδήματος {[(30%*19.000)-(20%*19.000)]*11%=209€}.

Ποια εισοδήματα εξαιρούνται από τον υπολογισμό

Επίσης στην ίδια εγκύκλιο προσδιορίζεται και ποια εισοδήματα που πραγματοποιούνται από 1.1.2020 και μετά  δεν  περιλαμβάνονται στον υπολογισμό του πραγματικού εισοδήματος επί του οποίου υπολογίζονται οι απαιτούμενες δαπάνες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής. Πρόκειται για:

i. τις εφάπαξ αποζημιώσεις λόγω διακοπής σύμβασης εργασίας ή άλλης σύμβασης  και το καταβαλλόμενο ασφάλισμα στα πλαίσια ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων.

ii. Το επίδομα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων, καθώς και το επίδομα αναζήτησης εργασίας στο πλαίσιο δράσεων συμβουλευτικής.

iii. Την αγροτική επιδότηση πρόωρης συνταξιοδότησης.

iv. Την είσπραξη ασφαλιστικής αποζημίωσης ή οικονομικής ενίσχυσης, λόγω διάλυσης αλιευτικού σκάφους.

ν. Τις έκτακτες αποζημιώσεις, αμοιβές, επιχορηγήσεις και οικονομικές ενισχύσεις που χορηγήθηκαν στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και αποτελούν εισόδημα.

Ενοίκια

Επίσης με βάση Απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ αναγνωρίζονται προς έκπτωση οι δαπάνες των ενοικίων μόνο στην περίπτωση που αυτές εξοφλούνται με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών.

Ειδικότερα:

– ως «ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής», νοείται κάθε π.χ. η μεταφορά χρημάτων μέσω ειδικών διαδικτυακών εφαρμογών («e-banking»), καρτών, το «ηλεκτρονικό πορτοφόλι» κ.λπ.,

– στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα πιστωτικά ιδρύματα, τα γραφεία ταχυδρομικών επιταγών και τα ιδρύματα πληρωμών.

Τα χωρισμένα ζευγάρια

Επίσης σύμφωνα με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, η μείωση του φόρου ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων εφαρμόζεται και για τους δύο γονείς με εισόδημα από μισθωτή εργασία, συντάξεις ή και ατομική αγροτική δραστηριότητα καθώς όπως τονίζεται στην απόφαση, «στην ανατροφή των τέκνων συμμετέχουν από κοινού και οι δύο γονείς, ανεξάρτητα αν διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη ή έχει διακοπεί η έγγαμη συμβίωση ή έχει λυθεί ο γάμος / το σύμφωνο συμβίωσης».

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα