MyDATA: “Καμπάνες” και “λουκέτα” για επαγγελματίες και επιχειρήσεις που δεν διαβιβάζουν ηλεκτρονικά αποδείξεις

MyDATA: “Καμπάνες” και “λουκέτα” για επαγγελματίες και επιχειρήσεις που δεν διαβιβάζουν ηλεκτρονικά αποδείξεις
ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ EUROKINISSI/ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ

Βαριές κυρώσεις σε περιπτώσεις μη διαβίβασης δεδομένων στην πλατφόρμα myDATA προβλέπει πολυνομοσχέδιο-σκούπα του ΥΠΟΙΚ. Παράλληλα προωθείται η δημιουργία της "Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης"”, ο νέος "Τειρεσίας" και ρυθμίσεις για το "Υπερταμείο".

Παύση λειτουργίας που μπορεί να φτάσει και τις 4 μέρες (96 ώρες), προβλέπεται από την 1η Οκτωβρίου 2022 για όσες επιχειρήσεις δεν διαβιβάζουν ηλεκτρονικά τα δεδομένα των αποδείξεων από τις ταμειακές μηχανές στην πλατφόρμα myDATA της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Οι κυρώσεις αυτές προβλέπονται στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, που κατατέθηκε το βράδυ της Τρίτης (13/9) στη Βουλή και εμπεριέχει τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους 2,9 δισ. ευρώ για τη χρηματοδότηση των νέων μέτρων στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Μεταξύ άλλων προβλέπονται τα εξής:

1. Λουκέτα και πρόστιμα για ταμειακές. Από την 1η Οκτωβρίου 2022 επιβάλλονται κυρώσεις για τη μη διαβίβαση δεδομένων στοιχείων λιανικής πώλησης, που εκδίδονται μέσω Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (Φ.Η.Μ.).

Ειδικότερα σε περίπτωση διαπίστωσης μη διαβίβασης των δεδομένων, ήτοι συνόψεων εκδοθέντων παραστατικών εσόδων λιανικής, που διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) της Α.Α.Δ.Ε., επιβάλλεται στην υπόχρεη οντότητα το οριζόμενο πρόστιμο κατά περίπτωση. Αναστέλλεται άμεσα η λειτουργία επαγγελματικής εγκατάστασης:

 • για σαράντα οκτώ (48) ώρες, εφόσον διαπιστώνεται η μη διαβίβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) της ΑΑΔΕ, πλέον των δέκα (10) στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (ΦΗΜ), ή, ανεξαρτήτως του πλήθους αυτών, ότι η μη διαβιβασθείσα αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών υπερβαίνει τα πεντακόσια (500) ευρώ,
 • για ενενήντα έξι (96) ώρες, εάν, εντός του ίδιου ή του επόμενου φορολογικού έτους από τη διαπίστωση των ως άνω παραβάσεων, διαπιστωθεί εκ νέου, από τον ίδιο μερικό επιτόπιο έλεγχο, η μη διαβίβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΦΗΜ) της ΑΑΔΕ τουλάχιστον τριών (3) στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω ΦΗΜ, ανεξαρτήτως αξίας αυτών.

2. Γονικές παροχές χρηματικών ποσών με μετρητά. Κατά τη διενέργεια γονικών παροχών και δωρεών χρηματικών ποσών μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, η οποία πραγματοποιήθηκε από την 1η.10.2021 μέχρι και την 30η.8.2022, λογίζεται ως μεταφορά χρημάτων η ανάληψη χρηματικού ποσού από ατομικό ή κοινό τραπεζικό λογαριασμό του δωρητή και κατάθεση του ίδιου ποσού εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών σε ατομικό λογαριασμό του δωρεοδόχου ή σε κοινό λογαριασμό του δωρεοδόχου με τον ίδιο δωρητή ή τρίτο πρόσωπο.

3. Παρατείνονται μέχρι και την 31η.5.2023 οι προθεσμίες καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ./ Ελεγκτικά Κέντρα/ Κέντρα Βεβαίωσης και Είσπραξης Οφειλών και δόσεων ρυθμίσεων και διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής των επιχειρήσεων της παρ. 1 του άρθρου 118 του ν. 4964/2022, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

Οι επιχειρήσεις αυτές πλήττονται από τον πόλεμο στην Ουκρανία και αφορούν δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών, εκτροφή γουνοφόρων ζώων, παραγωγή ακατέργαστων γουνοδερμάτων και διάφορων ακατέργαστων προβιών και δερμάτων), Κατασκευή γούνινων ειδών κλπ. Επίσης αναστέλλεται μέχρι και την 31η.5.2023 η πληρωμή των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα/Κέντρα Βεβαίωσης και Είσπραξης Οφειλών και ληξιπρόθεσμων οφειλών των επιχειρήσεων της παρ.1 του άρθρου 118 του ν.4964/2022.

4. Συστήνεται «Ανεξάρτητη Αρχή Πιστοληπτικής Αξιολόγησης» με στόχο τη συλλογή και αξιολόγηση πρωτογενών πληροφοριών του Δημοσίου και τραπεζικού τομέα και ο υπολογισμός της πιθανότητας αθέτησης πληρωμής για φυσικά και νομικά πρόσωπα. Έτσι, κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης, επιχείρηση και φορέας δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα θα μπορεί, κατόπιν αιτήσεώς του, να λαμβάνει δωρεάν από την Αρχή την πιστοληπτική του βαθμολόγηση, η οποία θα αποτελεί τη βάση για ευκαιρίες νέας χρηματοδότησης. Η πιστοληπτική βαθμολόγηση για φυσικά και νομικά πρόσωπα παράγεται από το Σύστημα μέσω της επεξεργασίας, με αυτοματοποιημένη διαδικασία, των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που αντλούνται από τους φορείς του δημόσιου τομέα με τη χρήση αλγορίθμων. Η πιστοληπτική βαθμολόγηση γίνεται με αριθμητική κλίμακα και αφορά στην τήρηση και την αθέτηση υποχρέωσης έναντι των φορέων του δημόσιου τομέα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. H πιστοληπτική βαθμολόγηση παράγεται μετά από την υποβολή αίτησης. Στον αιτούντα χορηγείται ενημέρωση πιστοληπτικής βαθμολόγησης, η οποία απεικονίζει την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας του υποκειμένου δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς βάσει των δεδομένων που υφίστανται κατά την ημερομηνία παραγωγής της πιστοληπτικής βαθμολόγησης.

5. Επιχορήγηση αγροτών: Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου παρατηρούνται σημαντικές και εκτεταμένες ζημίες σε αριθμό πληγεισών αγροτικών εκμεταλλεύσεων ή σε μέγεθος καταστροφής, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δύναται να παρέχεται επιχορήγηση ποσοστού που δεν ξεπερνά το 50% της επιχορήγησης σε φυσικά πρόσωπα που δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες αλλά κατέχουν αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου παρατηρούνται σημαντικές και εκτεταμένες ζημίες σε αριθμό πληγεισών αγροτικών εκμεταλλεύσεων ή σε μέγεθος καταστροφής, σε φυτικά μέσα παραγωγής, όπως δενδρώδεις καλλιέργειες ή αμπέλια, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δύναται να παρέχεται επιχορήγηση ποσοστού που δεν ξεπερνά το 50% της επιχορήγησης σε φυσικά πρόσωπα που δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες αλλά κατέχουν αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Οι κάτοχοι των αγροτικών εκμεταλλεύσεων έχουν υποχρέωση να υποβάλουν τη δήλωση ενιαίας ενίσχυσης στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου και να έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων από την υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΛ.ΓΑ. του άρθρου 4 του ν. 3877/2010. Η παρούσα ισχύει από την 1η.5.2021.

Δικαιούχοι της επιχορήγησης για ζημιές σε φυτικά μέσα παραγωγής είναι είτε φυσικά πρόσωπα που είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες είτε νομικά πρόσωπα που κατέχουν αγροτικές εκμεταλλεύσεις, εφόσον έχουν υποβάλει τη δήλωση ενιαίας ενίσχυσης στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου και έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων. Η παρούσα ισχύει από την 1η.5.2021.

6. Αποζημιώσεις επιχειρήσεων για ζημιές από θεομηνίες: Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των επιχειρήσεων και των φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται από την περιφέρεια στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής το ανώτατο ύψος επιχορήγησης που μπορεί να χορηγηθεί ανά δικαιούχο ή ανά κατηγορία δικαιούχων ή ζημιάς, οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις για την κάλυψη της ζημιάς. Με την ίδια ή όμοια απόφαση δύναται να εξειδικεύεται περαιτέρω η διαδικασία της επιχορήγησης και να καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την καταβολή της επιχορήγησης σε περίπτωση θανάτου ή συνταξιοδότησης δικαιούχου φυσικού προσώπου, καθώς και στις περιπτώσεις εταιρικού μετασχηματισμού της δικαιούχου επιχείρησης, όπως συγχώνευσης επιχειρήσεων, διάσπασης ή μετατροπής της επιχείρησης σε άλλη μορφή, για τις θεομηνίες από την 1η.6.2020 και εφεξής

7. Συνεισφορά του Δημοσίου σε ευάλωτους δανειολήπτες: Εάν ο ευάλωτος οφειλέτης δεν υποβάλλει το σχετικό αίτημα προς τον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης εντός ενός μηνός από την έναρξη λειτουργίας αυτού, για οποιονδήποτε λόγο, παύει η αναστολή οπότε και η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης συνεχίζεται από το σημείο στο οποίο ευρισκόταν κατά τον χρόνο που επήλθε η αναστολή. Επίσης, χάνει για το μέλλον το δικαίωμα μεταβίβασης της κύριας κατοικίας του στον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης. Σε περίπτωση έκπτωσης του οφειλέτη από τη συνεισφορά του Δημοσίου τα καταβληθέντα ποσά συνεισφοράς αναζητούνται από αυτόν, του καταλογίζονται και επιστρέφονται εντόκως με επιτόκιο 2%. Σε περίπτωση μη οικειοθελούς επιστροφής τους, τα ποσά αυτά βεβαιώνονται και εισπράττονται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

8. Φόρο-ελαφρύνσεις: Εξαιρείται, αναδρομικά από την 1η.1.2022, το εξωϊδρυματικό επίδομα από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις. Με την προτεινόμενη διάταξη επιδιώκεται η εξαίρεση του εξωϊδρυματικού επιδόματος και κάθε συναφούς ποσού που καταβάλλεται σε άτομα με αναπηρίες από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις.

9. Νέα πολιτική αμοιβών στο “Υπερταμείο”. Συγκεκριμένα προωθούνται διατάξεις για την οργάνωση και λειτουργία των λοιπών θυγατρικών της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (Ε.Ε.ΣΥ.Π. Α.Ε.) και ιδίως:

 • για τη διενέργεια προσλήψεων του προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, χωρίς την έγκριση της επιτροπής της υπ. αρ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (Π.Υ.Σ.),
 • για τη σύναψη συμβάσεων έμμισθης εντολής κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης και χωρίς έγκριση από την Επιτροπή της υπ. αρ. 33/2006 Π.Υ.Σ.,
 • για την πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη ειδικών αναγκών που απαιτούν εξειδικευμένη εμπειρία ή σπουδές προς εκτέλεση ειδικού έργου, χωρίς την έγκριση της επιτροπής της Π.Υ.Σ., καθώς και της πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη πρόσκαιρων, παροδικών ή εποχικών αναγκών με διάρκεια απασχόλησης έως οκτώ (8) μήνες σε συνολικό χρόνο δώδεκα (12) μηνών,
 • για τη σύναψη συμβάσεων:

α) μίσθωσης έργου με φυσικά πρόσωπα, χωρίς έγκριση από την Επιτροπή της Π.Υ.Σ. 33/2006,

β) δανεισμού εργαζομένων με εταιρείες του ιδιωτικού τομέα,

 • για την ειδική μισθολογικής μεταχείρισης του πάσης φύσεως προσωπικού που απασχολείται στις λοιπές θυγατρικές εταιρείες της Ε.Ε.ΣΥ.Π., οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης και, στα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛ.ΤΑ.) ΑΕ,
 • για τον καθορισμό ειδικά για Γενικούς Διευθυντές και Διευθυντές πρόσθετης αμοιβής με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης εκάστης των λοιπών θυγατρικών, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου τους,
 • για τη δυνατότητα καθορισμού κινήτρου επίτευξης στόχων καθώς και εξειδικευμένης στοχοθεσίας, για συγκεκριμένες κατηγορίες προσωπικού, εξαιρουμένων Διευθυντών και Γενικών Διευθυντών,
 • για τον ορισμό με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της θυγατρικής της συνολικής αμοιβής, συμπεριλαμβανομένων τυχόν πρόσθετων αμοιβών συνδεόμενων με στόχους, του Διευθύνοντος Συμβούλου, των εκτελεστικών και των λοιπών μελών των διοικητικών συμβουλίων των λοιπών θυγατρικών της Ε.Ε.ΣΥ.Π.,
 • για τον καθορισμό του γενικού ανώτατου ορίου αποδοχών Διευθυνόντων Συμβούλων των λοιπών θυγατρικών από το Εποπτικό Συμβούλιο της Ε.Ε.ΣΥ.Π. με απόφαση του.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα