Νέα μέτρα για τα κόκκινα δάνεια φέρνει το '18

Νέα μέτρα για τα κόκκινα δάνεια φέρνει το '18

Aλλάζουν οι όροι της μέτρησης του ρίσκου για τα κόκκινα δάνεια. Νέοι κανόνες από την ΕΚΤ - Τι σημαίνει για ελληνικές τράπεζες ο έγκαιρος σχηματισμός προβλέψεων. Ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση

Στο πλαίσιο μιας νέας πρωτοβουλίας για την αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ξεκινάει από σήμερα δημόσιο διάλογο, με στόχο να ενισχύσει τα μέτρα για το σχηματισμό προβλέψεων και διαγραφών επισφαλών δανείων.

Συγκυριακά, η πρόθεση υιοθέτησης νέων ρυθμίσεων έρχεται «ως κερασάκι στην τούρτα» για τις ελληνικές τράπεζες που θα αναγκασθούν και αυτές, να προσαρμόσουν τη μέτρηση του ρίσκου σε πιο αυστηρά πλαίσια, εγγράφοντας εγκαίρως μεγαλύτερες, ίσως, προβλέψεις. Εξέλιξη, που θα επηρεάσει τους ισολογισμούς τους, αλλά και το περιβάλλον δανεισμού, τόσο για ιδιώτες, όσο και για επιχειρήσεις.

Η δημόσια διαβούλευση ξεκίνησε ουσιαστικά από χθες (4 Οκτωβρίου) και θα διαρκέσει ως τις 8 Δεκεμβρίου. Μεταξύ άλλων, η ΕΚΤ συστήνει πρακτικές για  έγκαιρο σχηματισμό προβλέψεων και διαγραφών, δηλαδή, σχεδόν πριν  «σκάσουν» τα δάνεια.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι από την 1η Ιανουαρίου 2018 και μετά, οι τράπεζες υποχρεώνονται να παρέχουν πλήρη κάλυψη για το ανεξασφάλιστο μέρος των νέων Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων έπειτα από 2 έτη το αργότερο και για το εξασφαλισμένο μέρος έπειτα από 7 έτη το αργότερο. Επιπλέον, οι τράπεζες θα πρέπει να αιτιολογούν στις εποπτικές αρχές τυχόν απόκλιση από τις κατευθύνσεις. Με βάση τις αιτιολογήσεις των τραπεζών, η ΕΚΤ θα αξιολογεί την ανάγκη λήψης πρόσθετων εποπτικών μέτρων.

Τα μέτρα αυτά θα υιοθετηθούν σε επίπεδο ευρωζώνης και συνεπώς θα αφορούν και τις ελληνικές τράπεζες, που πάσχουν από τα κόκκινα δάνεια. Επειδή όμως το θέμα “καίει” τον τραπεζικό τομέα, πανευρωπαϊκά, η Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ ετοιμάζει νέες μεταβατικές ρυθμίσεις για την καταπολέμηση των επισφαλειών, οι οποίες θα παρουσιασθούν ως προτάσεις το αργότερο στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2018.

Οι Ελληνες τραπεζίτες είναι αισιόδοξοι ότι την επόμενη χρονιά, θα τηρηθούν οι στόχοι μείωσης των κόκκινων δανείων, στα ποσοστά που έχουν ήδη προϋπολογισθεί στα αναθεωρημένα business plans. Αλλωστε, η προοπτική της τρίτης αξιολόγησης, δημιουργεί θετικές προσδοκίες και σε αυτόν τον τομέα.

Πάντως, αν η ΕΚΤ προχωρήσει στη λήψη επιπλέον μέτρων για τη μέτρηση του ρίσκου, είναι πιθανό να αλλάξει το τοπίο της χρηματοδότησης. Ενδεχομένως αυξηθούν τα επιτόκια ή να μειωθεί το κομμάτι της τραπεζικής χρηματοδότησης. Σε κάθε περίπτωση πάντως, τα δάνεια δίνονται πλέον κυρίως σε «υγιείς» πελάτες, σε βιώσιμες και αξιόπιστες επιχειρήσεις και με το... σταγονόμετρο.

Η πρωτοβουλία αυτή της ΕΚΤ και του εποπτικού της βραχίονα, στοχεύει στην ενίσχυση και βελτίωση των ισολογισμών των τραπεζών, τόσο στο πλαίσιο των νέων stress tests , όσο και στο περιβάλλον που διαμορφώνεται σε αρκετές χώρες μέλη, - όχι μόνο σε αυτές του Νότου, - που η διαχείριση των επισφαλειών ανάγεται σε νούμερο 1 προτεραιότητα.

Αν αυτό σημαίνει ακριβότερο ή λιγότερο δανεισμό, είναι κάτι που θα φανει προσεχώς.

Οι νέες προτάσεις της ΕΚΤ για τους κινδύνους των κόκκινων δανείων

Προς το παρόν πάντως, η διάθεση της ΕΚΤ στο πλαίσιο άσκησης του εποτικού της ρόλου, διαμορφώνεται ως εξής, σύμφωνα με τη χθεσινή της ανακοίνωση :proto

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ανακοίνωσε σήμερα την έναρξη διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης όσον αφορά σχέδιο συμπληρώματος του εγγράφου κατευθύνσεων της ΕΚΤ για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Το συμπλήρωμα, το οποίο αποτελεί προσθήκη στο έγγραφο κατευθύνσεων που δημοσιεύθηκε στις 20 Μαρτίου 2017, ενισχύει τις κατευθύνσεις όσον αφορά την προώθηση πρακτικών έγκαιρου σχηματισμού προβλέψεων και διαγραφών.

Το σχέδιο συμπληρώματος προσδιορίζει τις προσδοκίες ποσοτικού χαρακτήρα των εποπτικών αρχών σχετικά με τα ελάχιστα επίπεδα προληπτικών προβλέψεων για νέα ΜΕΔ. Οι προσδοκίες για τις προληπτικές προβλέψεις, οι οποίες θα ισχύουν για όλα τα ανοίγματα που ταξινομούνται ως μη εξυπηρετούμενα σύμφωνα με τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) από την 1η Ιανουαρίου 2018 και μετά, λαμβάνουν υπόψη το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ένα δάνειο έχει ταξινομηθεί ως μη εξυπηρετούμενο, καθώς και τον βαθμό κάλυψης και την αποτίμηση αξίας της εξασφάλισης. Πιο συγκεκριμένα, οι τράπεζες αναμένεται να παρέχουν πλήρη κάλυψη για το ανεξασφάλιστο μέρος των νέων ΜΕΔ έπειτα από 2 έτη το αργότερο και για το εξασφαλισμένο μέρος έπειτα από 7 έτη το αργότερο. Επιπλέον, οι τράπεζες θα πρέπει να αιτιολογούν στις εποπτικές αρχές τυχόν απόκλιση από τις κατευθύνσεις. Με βάση τις αιτιολογήσεις των τραπεζών, η ΕΚΤ θα αξιολογεί την ανάγκη λήψης πρόσθετων εποπτικών μέτρων.

Προτείνεται το σχέδιο συμπληρώματος να ισχύει για τα νέα ΜΕΔ. Σε ό,τι αφορά τα αποθέματα ΜΕΔ, η Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ ζήτησε από τις τράπεζες με υψηλά επίπεδα ΜΕΔ να υποβάλουν το α΄ εξάμηνο του έτους στρατηγικές για τα ΜΕΔ, συμπεριλαμβανομένων των στόχων τους μείωσης των ΜΕΔ. Πολλές τράπεζες έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο και έχουν υποβάλει αξιόπιστες στρατηγικές, συμπεριλαμβανομένων σχεδίων μείωσης. Ωστόσο, για ορισμένες τράπεζες απαιτούνται ακόμη ορισμένες βελτιώσεις. Η Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί στενά την πρόοδο που έχει σημειωθεί ως προς τη μείωση των ΜΕΔ, τον σχηματισμό προβλέψεων για τα αποθέματα ΜΕΔ, καθώς και τις εξελίξεις όσον αφορά τις στρατηγικές για τα ΜΕΔ. Επιπλέον, μέχρι το τέλος του α΄ τριμήνου του 2018, η Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ θα παρουσιάσει τις σκέψεις της για περαιτέρω πολιτικές με σκοπό την αντιμετώπιση του υφιστάμενου αποθέματος των ΜΕΔ, συμπεριλαμβανομένων κατάλληλων μεταβατικών ρυθμίσεων.

Στις 30 Νοεμβρίου 2017 η ΕΚΤ θα διοργανώσει δημόσια συζήτηση στο πλαίσιο της διαδικασίας διαβούλευσης στις εγκαταστάσεις της στη Φρανκφούρτη. Σχετικές πληροφορίες για τον τρόπο συμμετοχής στη δημόσια συζήτηση και τον τρόπο υποβολής σχολίων δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ. Μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης, η ΕΚΤ θα δημοσιεύσει τα σχόλια που έλαβε, συνοδευόμενα από έγγραφο παρατηρήσεων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: ΕΚΤ
SHARE: