Νέος κανονισμός για τα διαβατήρια ιπποειδών

Νέος κανονισμός για τα διαβατήρια ιπποειδών
Άλογα Eurokinissi

Ενσωματώνονται στο εθνικό δίκαιο οι κανόνες που αφορούν στις μεθόδους αναγνώρισης των ιπποειδών μετά από ΚΥΑ που υπέγραψαν οι ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και ο Αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών.

Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία ενσωματώνονται στο εθνικό δίκαιο οι κανόνες που αφορούν στις μεθόδους αναγνώρισης των ιπποειδών, υπέγραψαν ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σπήλιος Λιβανός και ο υπουργός Αναπληρωτής Οικονομικών κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης.

Συγκεκριμένα στο πλαίσιο εναρμόνισης της νομοθεσίας αρμοδιότητας του ΥΠΑΑΤ με τους κανόνες της ΕΕ, υπεγράφη η Κοινή Υπουργική απόφαση, σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου και συμπληρωματικών μέτρων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/262 όσον αφορά τις μεθόδους αναγνώρισης των ιπποειδών (κανονισμός διαβατηρίου ιπποειδών).

Στις επιμέρους διατάξεις του σχεδίου καθορίζονται τα αναγκαία οργανωτικά και εκτελεστικά μέτρα για την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού.

Ορίζονται:

  • οι αρμόδιες αρχές εποπτείας και ελέγχου του συστήματος αναγνώρισης των ιπποειδών,
  • οι αρμοδιότητες και οι διοικητικές διαδικασίες,
  • οι εκδίδουσες αρχές διαβατηρίων ίππων,
  • η δημιουργία εθνικής κεντρικής βάσης δεδομένων ίππων,
  • οι διαδικασίες έκδοσης εγγράφων αναγνώρισης,
  • η διαδικασία έκδοσης εγγράφου αναγνώρισης αντικατάστασης,
  • οι υποχρεώσεις των κατόχων ίππων,
  • οι υποχρεώσεις των εκδιδουσών αρχών,
  • οι προβλεπόμενες κυρώσεις σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης καθώς και
  • το περιεχόμενο του διαβατηρίου των ιπποειδών στα επιμέρους κεφάλαιά του όπως προβλέπεται από τον Καν (ΕΕ) 2015/262.

Διαβάστε τις Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του News247.gr.

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα