Οδηγός επιβίωσης για τη νέα ρύθμιση των 24 έως 48 δόσεων

Οδηγός επιβίωσης για τη νέα ρύθμιση των 24 έως 48 δόσεων
Κόσμος στο κέντρο της Αθήνας Eurokinissi

Το χειρότερο λάθος που μπορεί να κάνει ένας οφειλέτης του δημοσίου είναι να αφήσει αρρύθμιστο το χρέος του περιμένοντας την ενεργοποίηση της νέας ρύθμισης

Η υφιστάμενη πάγια ρύθμιση των 12 μηνών για τακτικές έως και 24 δόσεις συνεχίζει να ισχύει και έχει το προνόμιο να αναστέλλει κάθε εντολή κατάσχεσης εις χείρας τρίτων που επίκειται να επιβληθεί, αν το ποσό της οφειλής είναι πάνω από 500 ευρώ.

Από το υπουργείο οικονομικών υπάρχουν διαβεβαιώσεις ότι όσοι ρυθμίσουν τις οφειλές τους στην σημερινή πάγια ρύθμιση των 12 έως 24 δόσεων θα μπορούν – αν έχουν τις προϋποθέσεις και υπάρχει κάποιο όφελος, μέσω ενός μεγαλύτερου αριθμού δόσεων – να μεταπηδήσουν στην νέα πάγια ρύθμιση όταν αυτή θα λειτουργήσει.

Συνεπώς το μεγαλύτερο λάθος θα είναι να μη ρυθμίσει κάποιος το χρέος του στην εφορία, περιμένοντας την νέα ρύθμιση, να μπει στην λίστα των φορολογούμενων και να του επιβληθούν αναγκαστικά μέτρα.

Ο φορολογούμενος αυτός, τελικά δεν θα καταφέρει να τα αποφύγει την κατάσχεση του τραπεζικού του λογαριασμού ή άλλων περιουσιακών του στοιχείων. Τούτο διότι η νέα ρύθμιση από 24 έως και 48 δόσεις δεν αναστέλλει διαδικασίες κατάσχεσης που έχουν ήδη ξεκινήσει.

Η σχετική υπουργική απόφαση για τους όρους και τις προϋποθέσεις της νέας ρύθμισης θα εκδοθεί τις επόμενες μέρες αλλά η πλατφόρμα θα ανοίξει περί τα τέλη του πρώτου τριμήνου του 2020, καθώς η νέα ρύθμιση των 24 έως 48 δόσεων δεν μπορεί να συνεργαστεί με την πλατφόρμα που διαχειρίζεται την υφιστάμενη πάγια ρύθμιση.

Γι’ αυτό υπάρχει η σκέψη να γίνει μια συνολικά νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα η οποία θα μπορεί να φιλοξενήσει και να διαχειριστεί το σύνολο των οφειλών επιχειρήσεων και νοικοκυριών.

 24 έως 48 δόσεις; Μόνο στα χαρτιά

Επίσης θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο θεωρητικά μεγαλύτερος αριθμός δόσεων, αφορά πολύ μικρό μέρος των οφειλετών, αφού η ρύθμιση περιορίζει τον αριθμό των δόσεων με δύο τρόπους:

-Επιβάλλει εισοδηματικό κριτήριο που θα μειώνει έμμεσα τον μέγιστο αριθμό των δόσεων της ρύθμισης. Αυτό διότι ανάλογα με το εισόδημα θα υπάρχει και ένα ποσοστό της οφειλής που θα πρέπει να αποπληρώνεται σε μηνιαία βάση.

-Επιβάλλει κλιμακωτό επιτόκιο, που αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων που διαλέγει να ρυθμίσει την οφειλή του ο φορολογούμενος.

Ειδικότερα, για οφειλές που ρυθμίζονται σε έως και 12 δόσεις, ο τόκος θα υπολογίζεται με βάση το τελευταίο δημοσιευμένο μέσο ετήσιο επιτόκιο δανείων σε ευρώ χωρίς καθορισμένη διάρκεια αλληλόχρεων λογαριασμών που χορηγούνται από όλα τα πιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα σε μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, όπως αυτό δημοσιεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος πλέον 0,25%, ετησίως υπολογιζόμενο που φτάνει το επιτόκιο κοντά στο 2,75%.

Για οφειλές που ρυθμίζονται σε περισσότερες από 12 μηνιαίες δόσεις, το επιτόκιο προσαυξάνεται κατά 1,5% φτάνοντας ως το και 6,5% έναντι επιτοκίου 5% για την σημερινή πάγια ρύθμιση.

Οι επαχθείς όροι

Στις παγίδες της ρυθμίσεις μπορούν να ενταχθούν και άλλοι τρεις επαχθείς όροι:

Ο πρώτος είναι ότι η φορολογική διοίκηση θα διατηρεί το δικαίωμα και μετά την υπαγωγή ενός οφειλέτη στη νέα πάγια ρύθμιση να μην του χορηγεί αποδεικτικό ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος επ’ αυτού, εφόσον αυτός δεν έχει μεριμνήσει, ώστε να διασφαλίζονται τα συμφέροντα του Δημοσίου.

Ο δεύτερος θα είναι ότι η φορολογική διοίκηση θα μπορεί κι από μόνη της, μετά την υπαγωγή του οφειλέτη στη νέα πάγια ρύθμιση, να εγγράφει υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του ιδίου, των συνυπόχρεων προσώπων ή των εγγυητών, εφόσον η ρυθμιζόμενη οφειλή του δεν είναι «ασφαλισμένη».

Τέλος, ακόμη κι αν ο οφειλέτης έχει βάλει ήδη υποθήκη ένα ή περισσότερα από τα ακίνητά του με σκοπό να εξασφαλίσει το πολυπόθητο αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας, όχι για να πωλήσει ακίνητο αλλά για να εισπράξει χρήματα από φορείς του Δημοσίου, η φορολογική διοίκηση θα μπορεί να του παρακρατά ένα σημαντικό ποσοστό από τα χρήματα που δικαιούται, για να μειώσει ή να εξαλείψει πλήρως το υπόλοιπο της οφειλής, που θα έχει εντάξει στη νέα πάγια ρύθμιση.

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα