Παγκρήτια Τράπεζα: Εξαντλήθηκε το διαθέσιμο ποσό για επιδοτούμενα δάνεια

Παγκρήτια Τράπεζα: Εξαντλήθηκε το διαθέσιμο ποσό για επιδοτούμενα δάνεια

Η τράπεζα μέσα σε διάστημα 10 ημερών εξάντλησε το ποσό που της αντιστοιχούσε από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και το οποίο ανήλθε σε 29.530.000 ευρώ.

Η Παγκρήτια Τράπεζα ανακοίνωσε σήμερα ότι εξάντλησε τον διαθέσιμο όγκο χαρτοφυλακίου δανείων που είχε συμφωνηθεί με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ) στο πλαίσιο του προγράμματος "Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19".

Όπως σημειώνει η τράπεζα σε σχετική ανακοίνωση, μέσα σε διάστημα 10 ημερών εξάντλησε το ποσό που της αντιστοιχούσε από τον διαθέσιμο όγκο χαρτοφυλακίου δανείων που της είχε εγκριθεί από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και το οποίο ανήλθε σε 29.530.000 ευρώ.

ADVERTISING

Περισσότερες από 1.500 επιχειρήσεις επέλεξαν την Παγκρήτια ως τράπεζα συνεργασίας τους όπως προκύπτει από τον αριθμό των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), ενώ η Τράπεζα επεξεργάστηκε περισσότερες από 300 αιτήσεις.

Η Παγκρήτια συνεχίζει να χορηγεί ρευστότητα στην αγορά προερχόμενη από τις αυξημένες καταθέσεις, αλλά και από προγράμματα Εθνικών και Ευρωπαϊκών φορέων προκειμένου:

-να στηρίξει έμπρακτα και ενεργά την ελληνική οικονομία,

-να βοηθήσει την πελατειακή της βάση να ξεπεράσει τα προβλήματα της πανδημίας, σε μια χωροταξική περιοχή άρρηκτα συνδεδεμένη με τον τουρισμό,

-να υποστηρίξει αναπτυξιακά προγράμματα επιχειρήσεων που, παρά τα προβλήματα που δημιουργεί η διεθνής συγκυρία, πραγματοποιούν σχέδια για την επόμενη μέρα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Τράπεζες, Κορονοϊός
SHARE:

24Media Network