Παγώνουν για 3 εβδομάδες διαγωνισμοί, οικοδομικές άδειες και αυθαίρετα

Παγώνουν για 3 εβδομάδες διαγωνισμοί, οικοδομικές άδειες και αυθαίρετα
Στιγμιότυπο από την νέα Εθνική Οδό Κορίνθου - Πατρών Eurokinissi

Παγώνουν για τρεις εβδομάδες όλοι οι διαγωνισμοί δημοσίων έργων, οι εγκρίσεις αναπτυξιακών προγραμμάτων και επενδύσεων, οικοδομικών αδειών και οι διεκπεραιώσεις υποθέσεων αυθαιρέτων.

Πάγωμα τριών εβδομάδων στους διαγωνισμούς δημοσίων έργων, στα έργα-ΕΣΠΑ, στην έκδοση οικοδομικών αδειών, στις υποθέσεις αυθαιρέτων αλλά και στις εγκρίσεις ιδιωτικών επενδύσεων φέρνει η απόφαση επτά ομοσπονδιών να στείλει εξώδικο με το οποίο κάνουν γνωστό ότι θα απέχουν (θα είναι απεργία-αποχή) από όλες τις σχετικές επιτροπές από την Δευτέρα 23 Νοεμβρίου μέχρι και την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου.

Η απόφαση αυτή λήφθηκε από:
– την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών (ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ).
– την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων (Ο.Σ.Ε.Α.Δ.Ε).
– την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων Υπουργείων Περιβάλλοντος Χωροταξίας Δημοσίων Έργων (ΠΟΣΥΠΕΧΩΔΕ)
– την Πανελλήνια Ομοσπονδία Μηχανικών Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπαλλήλων (Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ).
– την Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων (Π.Ο.Γ.Ε.Δ.Υ- ΠΕ).
– την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α).
– την Πανελλήνια Ομοσπονδία Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας (ΠΟ.Σ.Υ.Α.Π.Ε).

Στο πεδίο των δημόσιων έργων και δη των μεγάλων έργων επηρεάζεται η εκκίνηση του διαγωνισμού-ΣΔΙΤ για το fly-over της Περιφερειακής Θεσσαλονίκης, στο οποίο το υπουργείο Υποδομών είχε προγραμματίσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος για τις 29 Νοεμβρίου.

Οι Ομοσπονδίες έχουν συγκεκριμένα αιτήματα ενάντια στην “γενικευμένη προσπάθεια ιδιωτικοποίησης κρίσιμων δημόσιων λειτουργίων” για τις οποίες υποστηρίζουν ότι τελικός σκοπός είναι η αύξηση της κερδοφορίας των ιδιωτών.

Πιο συγκεκριμένα αναφέρεται πως:

“Η κυβέρνηση – σε συνέχεια αντίστοιχων πολιτικών όλων των κυβερνήσεων – με πλήθος Νόμων και Νομοσχεδίων (Ν.4674/20, ν/σ για αλλαγές στο Ν. 4412/16, N.4735/2020) εκχωρεί αρμοδιότητες Τεχνικής Υπηρεσίας και Υπηρεσιών Δόμησης σε «Αναπτυξιακούς Οργανισμούς» και ιδιώτες, εκχωρεί αντικείμενο γεωτεχνικών ελέγχων αλλά και επίβλεψης έργων σε Μητρώα Ιδιωτών, υποκαθιστά Δημόσιες Υπηρεσίες από Ανώνυμες Εταιρίες και Δημόσιους Υπαλλήλους με μετακλητούς υπαλλήλους. Εκχωρούνται σε ιδιώτες κρίσιμες, για την κοινωνία και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υ.Π.ΕΝ., διαδικασίες παρακολούθησης και παραλαβής μελετών πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού, καθώς και η αξιολόγηση των περιβαλλοντικών μελετών και ο περιβαλλοντικός έλεγχος.

Ξεκινάει πιλοτικά και λόγω τρομακτικής υποστελέχωσης από τα Τεχνικά Αντικείμενα αλλά δε θα περιορισθεί εκεί. Στόχος είναι η υποκατάσταση των Δημόσιων Υπηρεσιών από διάφορα «ευέλικτα» ιδιωτικά σχήματα και η λειτουργία τους με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, που θα υπηρετούν ανεμπόδιστα τους σχεδιασμούς και τις προτεραιότητες των επιχειρηματικών ομίλων”.

Με βάση την παραπάνω απόφαση από την 23η Νοεμβρίου μέχρι και την 11η Δεκεμβρίου δεν θα λειτουργούν οι παρακάτω:

Συμβούλια Αρχιτεκτονικής, ΣΥΠΟΘΑ, Επιτροπές Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών (στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμ­βάσεων του Ν.4412/16), Επιτροπές αξιολόγησης ενστάσεων (του άρθρου 221 παρ.11α) , Επιτροπές παραλαβής υπηρεσιών του άρθρου 221 παρ.11δ του Ν.4412/2016, Επιτροπές διαπραγμάτευσης για κατεπείγον και αποκλειστικότητα (άρθρο 32Α του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.1 του άρθρου 43 του Ν.4605/2019), Τεχνικά Συμβούλια Δημοσίων Έργων και Μελετών, Επιτροπές Μητρώων ΜΕΚ και ΜΕΕΠ, Επιτροπές Παρακολούθησης Επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, Επιτροπές Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών από 23 Νοεμβρίου έως 11 Δεκεμβρίου

Ενώ αναφέρεται ότι μπορεί να υπάρξει και χρονική παράταση “ανάλογα με τις εξελίξεις”.

Ποια είναι τα αιτήματα

Τα αιτήματα που θέτουν επί τάπητος οι επτά Ομοσπονδίες είναι:

1. Προσλήψεις όλων των κλάδων και ειδικοτήτων του εμπλεκόμενου προσωπικού με μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίες σε όλες τις Υπηρεσίες του Δημοσίου.

2. Ενίσχυση των Δημόσιων Τεχνικών και όλων των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και όχι την ιδιωτικοποίηση τους και την εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε ιδιώτες.

3. Θεσμική και οικονομική αναβάθμιση του συνόλου του προσωπικού.
4. Κατάργηση των σχετικών νόμων που επιτρέπουν τις ιδιωτικοποιήσεις Δημόσιων Υπηρεσιών.

Επίσης αναφέρεται πως “Διεκδικούμε δηλαδή δημόσιες υπηρεσίες που δεν θα λειτουργούν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, αλλά θα είναι πλήρως στελεχωμένες και εξοπλισμένες, ώστε ο σχεδιασμός των τεχνικών έργων, των προμηθειών, των υπηρεσιών, η εκπόνηση των μελετών, η ιεράρχηση, η εκτέλεση και η επίβλεψη τους να ικανοποιούν πλήρως τις κοινωνικές και λαϊκές ανάγκες στην υγεία, στην παιδεία, στο περιβάλλον, στην αντισεισμική και αντιπλημμυρική προστασία κλπ.

Στηρίζουμε τους αγώνες και τις διεκδικήσεις των υγιειονομικών για την προστασία της Δημόσιας Υγείας και από κοινού με όλους τους εργαζόμενους αντιστεκόμαστε στις αντεργατικές αλλαγές του εργασιακού Νομοσχεδίου που αναμένεται να κατατεθεί.

Δηλώνουμε ότι από κοινού θα αγωνιστούμε για την αποτροπή των παραπάνω δυσμενών εξελίξεων και θα υπερασπιστούμε το αντικείμενο της εργασίας μας, και τη λειτουργία των Υπηρεσιών προς όφελος του λαού και του Περιβάλλοντος”.

Από την απεργία – αποχή εξαιρούνται οι Επιτροπές που έχουν να κάνουν με έργα και δράσεις τα οποία σχετίζονται με θέματα διαχείρισης της Δημόσιας Υγείας, την πρόληψη και προστασία από την πανδημία (του κορωνοϊού) καθώς και της αντιμετώπισης – αποκατάστασης φυσικών κα­ταστροφών.

Όπως αναγράφεται στο κείμενο “για το διάστημα από 23 Νοεμβρίου έως 11 Δεκεμβρίου, οι Α’ βάθμιες Ενώσεις και Σύλλογοι μας μπορούν με απόφα­ση του Διοικητικού Συμβουλίου τους και απλή ανακοίνωση στην περιοχή ευθύνης τους, να πραγματοποιήσουν στάσεις εργασίας και συγκεντρώσεις εάν κρίνουν σκόπιμο, τηρώντας όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας λόγω της πανδημίας (covid-19), να αποκλείσουν τη λειτουργία Πολεοδομικών Γραφείων, Συμβουλίων Δημοσίων Έργων, Μελετών, Επιτροπών Μητρώων ΜΕΚ και ΜΕΕΠ”.

Διαβάστε τις Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του News247.gr.

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα