Ταμείο Ανάκαμψης: Έτσι θα πάρει η Ελλάδα τα 32 δισ.

Ελληνική σημαία και σημαία της Ευρωπαιϊκής Ένωσης κυματίζουν στο κτήριο της Τράπεζας της Ελλάδας
Ελληνική σημαία και σημαία της Ευρωπαιϊκής Ένωσης κυματίζουν στο κτήριο της Τράπεζας της Ελλάδας EUROKINISSI

Εκτός από τους δημοσιονομικούς στόχους για τα επόμενα χρόνια, που θα πρέπει να συζητηθούν και να αποφασιστούν από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, τον Σεπτέμβριο η Ελλάδα θα πρέπει να ξεπεράσει τον κακό εαυτό της.

Ένα πακέτο δεσμεύσεων "νέας εποχής" θα πρέπει να αναλάβει η Ελλάδα μέσα από το πρόγραμμα ανάκαμψης, που θα στείλει στις Βρυξέλλες για να συμμετέχει στην διανομή των πόρων του ταμείου ανάκαμψης.

Κοινοτικοί αξιωματούχοι που συμμετείχαν χθες στο συνέδριο του ΙΟΒΕ για το Ευρωπαϊκό εξάμηνο ξεκαθάρισαν ότι η Ελλάδα δεν θα τύχει εκ των προτέρων ειδικής εποπτείας αλλά θα εξετάζεται σε ό,τι αφορά στην πρόοδο της σε μια σειρά από τομείς, που επισημαίνονται στις παρατηρήσεις που έγιναν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού εξαμήνου για την χώρα μας.

Εκτός από τους δημοσιονομικούς στόχους για τα επόμενα χρόνια που θα πρέπει να συζητηθούν και να αποφασιστούν από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, τον Σεπτέμβριο η Ελλάδα θα πρέπει να ξεπεράσει τον κακό εαυτό της στους εξής τομείς:

1 ) Την αύξηση των επενδύσεων η οποίες φτάνουν μετά βίας το 11,5 % του ΑΕΠ από το 2015 και μετά, έναντι υπερδιπλάσιου ποσοστού στο μέσο όρο της ΕΕ. Το πρώτο βήμα θα είναι η επιτάχυνση των δημοσίων επενδύσεων οι οποίες είχαν υποεκτέλεση 1% του ΑΕΠ και το 2019. Μεγάλη ανάγκη για ιδιωτικές επενδύσεις έχουν τομείς όπως οι σιδηροδρομικές μεταφορές, η οδική ασφάλεια και η αναβάθμιση διατροπικών κόμβων, καθώς και η διαχείριση των στερεών αποβλήτων και των αστικών λυμάτων, όπου χρειάζονται περιβαλλοντικά βιώσιμες επενδύσεις Όπως επισημαίνεται από την έκθεση του Ευρωπαϊκού εξαμήνου για την Ελλάδα, παρά τις συγκριτικά καλές επιδόσεις σε ορισμένους τομείς, όπως η διαδικασία έναρξης της λειτουργίας μιας επιχείρησης, τα στοιχεία του ΟΟΣΑ σχετικά με την κανονιστική ρύθμιση των αγορών προϊόντων του 2018 ([1]) επισημαίνουν την ύπαρξη συγκριτικά υψηλών εμποδίων για την είσοδο εγχώριων και αλλοδαπών επιχειρήσεων σε ελληνικές αγορές, καθώς και τις στρεβλώσεις της αγοράς που προκαλούνται από το κράτος. Τούτο οφείλεται κυρίως σε περίπλοκες κανονιστικές διαδικασίες και αδυναμίες κατά την απλούστευση και την αξιολόγηση των κανονισμών.

2) Αλληλένδετο με την στήριξη επενδύσεων είναι και το θέμα της χρηματοδότησης της οικονομίας το οποίο είναι προβληματικό ειδικά για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις λόγω – και - του υψηλού ακόμη ποσοστού των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

3) Σε ότι αφορά την ψηφιακή μετάβαση που είναι και από τα ορόσημα του νέου ταμείου επισημαίνεται ότι η Ελλάδα έχει μία από τις λιγότερο προηγμένες ψηφιακές οικονομίες στην ΕΕ. Στον τομέα της συνδεσιμότητας, η μετάβαση στην ταχεία και υπερταχεία ευρυζωνικότητα στην Ελλάδα είναι πολύ βραδύτερη απ’ ό,τι στην υπόλοιπη ΕΕ. Επίσης Η ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας από τις επιχειρήσεις είναι επίσης σχετικά αργή, με εξαίρεση τη χρήση μαζικών δεδομένων και την ανταλλαγή ηλεκτρονικών πληροφοριών, οι οποίες είναι υψηλότερες από τον μέσο όρο της ΕΕ.

4) Στο τομέα της πράσινης οικονομίας (το δεύτερο ορόσημο του ταμείου ανάκαμψης) τονίζεται για την Ελλάδα ότι η περιβαλλοντική νομοθεσία πάσχει από διάφορα αλληλένδετα προβλήματα. Εξακολουθεί να μην έχει κωδικοποιηθεί και δεν υπάρχουν ψηφιακά εργαλεία για την παρακολούθηση της εφαρμογής της, γεγονός που περιορίζει την προσβασιμότητά της για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική διαρθρωτική πρόκληση και χρειάζονται επενδύσεις για να βελτιωθεί η κατάσταση

5) Στον τομέα της πράσινης ενέργειας θα πρέπει να προχωρήσει η απολιγντιτοποίηση μαζί με ειδικά προσαρμοσμένη στήριξη για τις τοπικές μικρές επιχειρήσεις που θα θιγούν άμεσα και έμμεσα από την παύση λειτουργίας του κλάδου του λιγνίτη θα είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να διασφαλιστεί δίκαιη μετάβαση ε Επίσης η ανακαίνιση των κτιρίων θα είναι θεμελιώδης για την επίτευξη των στόχων ενεργειακής απόδοσης.

6) Η μείωση της ανεργίας, η βελτίωση της πρόνοιας για τους οικονομικά ασθενείς και η ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας

7) Το άνοιγμα των αγορών προϊόντων και υπηρεσιών που ούτε λίγο ούτε πολύ τονίζεται ότι έχει μείνει μισοτελειωμένο .

8) Θα πρέπει να ολοκληρωθούν αλλαγές σε ό,τι αφορά την δημόσια διοίκηση τόσο στην διαχείριση του προσωπικού όσο και την διοικητική ικανότητα

9) Την ολοκλήρωση αλλαγών στην παιδεία, την υγεία και την δικαιοσύνη οι οποίες παρότι έχουν ξεκινήσει μέσα στα μνημόνια δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί.

Όλα αυτά και επιπλέον η επιτάχυνση της «ωρίμανσης» έργων που αποτελεί ένα από τα μεγάλα προβλήματα σε ότι αφορά στην απορροφητικότητα των κοινοτικών κονδυλίων θα είναι οι παράγοντες που θα κρίνουν αν πότε και πόσα από τα 32 δις ευρώ θα εισρεύσουν στην χώρα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Ευρωπαϊκή Ένωση, ΟΟΣΑ
SHARE:

24Media Network