Πρόγραμμα “Γέφυρα”: Τη Δευτέρα 3/8 η “επίσημη πρώτη” της πλατφόρμας

Πρόγραμμα “Γέφυρα”: Τη Δευτέρα 3/8 η “επίσημη πρώτη” της πλατφόρμας
Σπίτια Eurokinissi

Ποτέ, πως και πόσο θα επιδοτεί τις δόσεις στεγαστικών δανείων το πρόγραμμα «Γέφυρα». Τη Δευτέρα, 3/8 η "επίσημη πρώτη" της πλατφόρμας.

Μετά από δύο παρατάσεις το πρόγραμμα προστασίας πρώτης κατοικίας λήγει σήμερα και από την Δευτέρα ανοίγει η πλατφόρμα για το πρόγραμμα “Γέφυρα” που θα επιδοτεί κόκκινα αλλά και ενήμερα στεγαστικά δάνεια.

Η κρίση που προκάλεσε ο κορονοϊός έδωσε την ευκαιρία για την δημιουργία ενός τέτοιου προγράμματος με βασικό επιχείρημα την αποτροπή μιας απότομης αύξησης των κόκκινων δανείων από μισθωτούς και μη μισθωτούς που είδαν τα εισοδήματα τους να μειώνονται λόγω της υγειονομικής κρίσης.

Η καινοτομία τους προγράμματος είναι πως βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων θα επιδοτούνται για 9 μήνες από την ημερομηνία έγκρισης της αίτησης υπαγωγής οι δόσεις στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας ή επιχειρηματικά δάνεια με υποθήκη πρώτης κατοικίας είτε αυτά είναι μη εξυπηρετούμενα.

Το ταβάνι της επιδότησης της δόσης θα κυμαίνεται από 300 έως και 600 ευρώ ανάλογα με το αν το δάνειο εξυπηρετείται κανονικά, αν είναι «κόκκινο» ή αν έχει καταγγελθεί. Ανάλογα με το τι είναι το δάνειο, έχουν καθοριστεί συγκεκριμένα κριτήρια όπως το οικογενειακό εισόδημα, το ύψος των καταθέσεων, η αξία της α΄ κατοικίας, η αξία της ακίνητης περιουσίας. Το ποσοστό της επιδότησης της δόσης θα είναι 90% τους πρώτους τρείς μήνες 80% το δεύτερο τρίμηνο και 70% το τρίτο τρίμηνο που θα είναι ενταγμένος κάποιος στο πρόγραμμα.

Η διαδικασία της αίτησης έχει σχεδιαστεί να είναι απλή η πλατφόρμα στην Ειδική Γραμματεία ιδιωτικού χρέους με τους κωδικούς του Taxisnet και να δηλώνουν ποια είναι η πρώτη τους κατοικία καθώς και τον αριθμό των προστατευόμενων μελών που κατοικούν σε αυτή. Τα υπόλοιπα απαραίτητά στοιχεία θα αντλούνται αυτόματα με έγκριση του ενδιαφερόμενο από την ΑΑΔΕ και σε συνεργασία με τις τράπεζες, θα πραγματοποιείται έλεγχος και διασταύρωση των στοιχείων προκειμένου να καθοριστεί αν ο αιτών είναι επιλέξιμος ή όχι.

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή ως το τέλος Σεπτεμβρίου προκειμένου εντός του Οκτωβρίου να ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής των δανειοληπτών και οι σχετικές πληρωμές να ξεκινήσουν τον ίδιο μήνα.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι του προγράμματος είναι Φυσικά πρόσωπα – εργαζόμενοι σε κλάδους που έχουν πληγεί, από την υγειονομική κρίση, ανέργοι που λαμβάνουν έκτακτη στήριξη, ελεύθεροι επαγγελματίες σε πληγέντες κλάδους.

Για τα φυσικά πρόσωπα απδεικτικό του πλήγματος από το κορονοϊό θα είναι η μείωση μηνιαίου μισθού, λαμβάνοντας υπόψη τον μέσο μηνιαίο μισθό Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2020, έναντι του μέσου μηνιαίου μισθού Απριλίου και Μαΐου 2020. Το ποσοστό μείωσης του μισθού κυμαίνεται στα ως εξής:

 • Τουλάχιστον 10% για εισοδήματα έως 1.000 €
 • Τουλάχιστον 20% για εισοδήματα από 1.000 € έως και 2.000 €
 • Τουλάχιστον 30% για εισοδήματα άνω των 2.000 €.

Στους επαγγελματίες που παρουσίασαν μείωση της εμπορικής δραστηριότητας τους, δηλαδή παρουσίασαν μείωση ΦΠΑ άνω του 20%, λαμβάνοντας υπόψη το 2ο τρίμηνο του 2020 σε σχέση με το 2ο τριμήνου του 2019. Επίσης επιλέξιμοι θα είναι:

 • Δικαιούχοι που έλαβαν ενίσχυση με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής.
 • Φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται στον μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».
 • Ιδιοκτήτες ακινήτων που λαμβάνουν μειωμένο ενοίκιο.

Σε όλες τις ανωτέρω κατηγορίες πληγέντων, παρέχεται κρατική επιδότηση, τόσο για τα εξυπηρετούμενα όσο και για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ενώ το πρόγραμμα της προηγούμενης Κυβέρνησης επιδοτούσε μόνο τα δάνεια που ήταν μη εξυπηρετούμενα στις 31.12.2018).

Η επιδότηση για τα εξυπηρετούμενα δάνεια θα φτάνει σε ποσοστό 90% κατά το πρώτο τρίμηνο, 80% το δεύτερο τρίμηνο και 70% το τρίτο τρίμηνο. Οι προϋποθέσεις, δηλαδή τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τη λήψη της επιδότησης, είναι:

• η αξία της κύριας κατοικίας τους να μην ξεπερνά τις 300.000 ευρώ,

• το υπόλοιπο του δανείου να μην ξεπερνά τις 300.000 ευρώ ανά τράπεζα,

• το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τις 57.000 ευρώ,

• οι καταθέσεις να μην ξεπερνούν τις 40.000 ευρώ,

• η συνολική ακίνητη περιουσία να μην ξεπερνά τις 600.000 ευρώ.

Για τα δάνεια της κατηγορίας αυτής το ανώτατο μηνιαίο όριο επιδότησης μπορεί να φτάσει έως τα 600 ευρώ.

Η επιδότηση στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα δάνεια που ρυθμίστηκαν πρόσφατα: επιδοτείται η μηνιαία δόση σε ποσοστό 80% κατά το πρώτο τρίμηνο, 70% το δεύτερο τρίμηνο και 60% το τρίτο τρίμηνο. Οι προϋποθέσεις είναι:

• η αξία της κύριας κατοικίας τους να μην ξεπερνά τις 250.000 ευρώ,

• το υπόλοιπο του δανείου να μην ξεπερνά τις 250.000 ευρώ ανά τράπεζα,

• το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τις 45.000 ευρώ,

• οι καταθέσεις να μην ξεπερνούν τις 25.000 ευρώ,

• η συνολική ακίνητη περιουσία να μην ξεπερνά τις 500.000 ευρώ.

Για τα δάνεια της κατηγορίας αυτής το ανώτατο μηνιαίο όριο επιδότησης μπορεί να φτάσει έως τα 500 ευρώ.

Στα τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που επιπλέον έχουν καταγγελθεί, παρέχεται επιδότηση με σκοπό να αποτραπεί ο πλειστηριασμός, δηλαδή επιδοτείται η μηνιαία δόση σε ποσοστό 60% κατά το πρώτο τρίμηνο, 50% το δεύτερο τρίμηνο και 30% το τρίτο τρίμηνο. Οι προϋποθέσεις είναι:

 • η αξία της κύριας κατοικίας τους να μην ξεπερνά τις 200.000 ευρώ,
 • το υπόλοιπο του δανείου να μην ξεπερνά τις 130.000 ευρώ ανά τράπεζα,
 • το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τις 36.000 ευρώ,
 • οι καταθέσεις να μην ξεπερνούν τις 15.000 ευρώ,
 • η συνολική ακίνητη περιουσία να μην ξεπερνά τις 280.000 ευρώ.

Για τα δάνεια της κατηγορίας αυτής το ανώτατο μηνιαίο όριο επιδότησης μπορεί να φτάσει έως τα 300 ευρώ.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε ειδική πλατφόρμα από την Δευτέρα η 3 Αυγούστου 2020 μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2020.

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα