Προστασία πρώτης κατοικίας: Πάνω από 4.500 αιτήσεις - Πόσες έγιναν δεκτές

Ακίνητα
Ακίνητα EUROKINISSI

Αυξάνονται οι αιτήσεις για ένταξη στο καθεστώς προτασίας πρώτης κατοικίας. Ποια είναι η μέση αξία και ποιο το μέσο ποσό ρύθμισης. Τα στοιχεία για τις ρυθμίσεις.

Στις 4.596 έφτασαν από τον Ιούλιο του 2019 στα μέσα Ιουνίου του 2020 οι αιτήσεις για ένταξη στο καθεστώς προστασίας πρώτης κατοικίας ένα μήνα πριν την λήξη. Από αυτές τις αιτήσεις, σε πάνω από τις μισές έχουν ήδη υποβληθεί, από τις τράπεζες και τους διαχειριστές δανείων, προτάσεις ρύθμισης. Συγκεκριμένα, από τον Ιούλιο του 2019 έχουν υποβληθεί 2.317 προτάσεις, εκ των οποίων οι 375 τον τελευταίο ένα μήνα.

 • Από αυτές τις προτάσεις, οι 1.415 έχουν γίνει ήδη δεκτές από τους δανειολήπτες, ενώ εκκρεμούν οι υπόλοιπες 902, για τις οποίες οι δανειολήπτες έχουν προθεσμία ενός μηνός, για να τις αποδεχθούν. Μόνο το τελευταίο τρίμηνο, εν μέσω κορονοϊού, έχουν ανταποκριθεί θετικά στις προτάσεις που τους έχουν γίνει, και έχουν διασώσει την κύρια κατοικία τους, πάνω από 500 δανειολήπτες.

 • Μέχρι στιγμής ρυθμίστηκαν 67,6 εκατ. ευρώ δανειακών απαιτήσεων με υποθήκη ή προσημείωση στην κύρια κατοικία.

 • Έχει πραγματοποιηθεί διαγραφή οφειλών, ύψους 11,9 εκατ. ευρώ.

 • Εγκρίθηκε Κρατική Επιδότηση, μέχρι την συνολική εξόφληση των δόσεων αποπληρωμής των δανείων που ρυθμίστηκαν, ύψους 25,6 εκατ. ευρώ.
   

 • Η μέση αξία κύριας κατοικίας που προστατεύεται ανέρχεται στις 79,6 χιλ. ευρώ και 50,4 χιλ. ευρώ είναι το μέσο ποσό ρύθμισης.
   

 • Το μέσο ποσοστό Κρατικής Επιδότησης είναι 37,9 % της μηνιαίας δόσης.
   

 • Το μέσο ποσοστό διαγραφής οφειλών ανέρχεται στο 15 % των δανειακών απαιτήσεων που ρυθμίστηκαν.

Συνολικά, 2.317 προτάσεις ρύθμισης χρέους έχουν δοθεί από τις τράπεζες και διαχειριστές δανείων και εκκρεμεί η ετοιμασία των υπολοίπων, με προθεσμία τον 1 μήνα, από τη λήψη της αίτησης του πολίτη.

 • Συγκριτικά με την προηγούμενη εβδομάδα έγιναν από τις τράπεζες 82 νέες προτάσεις ρύθμισης, ήτοι αύξηση κατά 3,67%.

 • Συγκριτικά με ένα μήνα πριν έγιναν 375 νέες προτάσεις ρύθμισης, ήτοι αύξηση κατά 19,31%

 • Συγκριτικά με τις 31/12/2019, έγιναν 1.915 νέες προτάσεις ρύθμισης, ήτοι αύξηση κατά 476,37%.

Με βάση την 3η έκθεση προόδου που συντάσσουν η Ελληνική Ένωση Τραπεζών και η Ένωση Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (servicers) συλλέγοντας στοιχεία 5 τραπεζών (4 συστημικές και 1 μη συστημική) και όλων των εταιρειών διαχείρισης, τα οποία αφορούν ρυθμίσεις δανείων που διενεργήθηκαν από 1η Ιουλίου του 2019 μέχρι το τέλος Μαίου του 2020 προκύπτει ότι:

Διμερείς ρυθμίσεις δανείων

Με διμερείς συμφωνίες από τον Ιούλιο 2019 έως τα τέλη Μαΐου 2020 (δηλ. 31.05.2020ρυθμίστηκαν επιτυχώς 200.638 δάνεια (στεγαστικά, καταναλωτικά, πολύ μικρών, μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων) ύψους 10,2 δισ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι τα στοιχεία δεν αφορούν σε δάνεια τα οποία εξαγοράστηκαν από εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίου (funds). Αναλυτικότερα:

Κατά το Μάιο 2020 (δηλ. από 1.5.2020 έως 31.5.2020):

Ρυθμίστηκαν επιτυχώς 10.148 δάνεια, ύψους 601,8 εκατ. ευρώ.

Εκ των δανείων αυτών:

 • 4.188 δάνεια (41,27%) ήταν στεγαστικά, ύψους 288,88 εκατ. ευρώ.

 • 5.018 δάνεια (49,45%) ήταν καταναλωτικά, ύψους 64,91 εκατ. ευρώ.

 • 932 δάνεια (9,18%) ήταν πολύ μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ύψους 214,32 εκατ. ευρώ.

 • 10 δάνεια (0,10%) ήταν μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων, ύψους 33,79 εκατ. ευρώ.

Τα μέλη της Ένωσης Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (servicers ρύθμισαν επιτυχώς από τα μέλη της Ένωσης Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις 51.891 δάνεια (στεγαστικά, καταναλωτικά, μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων) ύψους 2,15 δισ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι τα στοιχεία αφορούν μόνο σε δάνεια τα οποία εξαγοράστηκαν από εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίου (funds).

Κατά τον Μάιο 2020 (δηλ. από 1.5.2020 έως 31.5.2020):

Ρυθμίστηκαν επιτυχώς 3.217 δάνεια, συνολικού ύψους 88,1 εκατ. ευρώ. Συνολικά περίπου στα 8 από τα 10 δάνεια αυτά διενεργήθηκε διαγραφή οφειλής (δηλ. 82,15% των οφειλετών έλαβαν «κούρεμα» χρέους).

Εκ των δανείων αυτών:

 • 3.211 αφορούσαν σε στεγαστικά, καταναλωτικά και μικρά επιχειρηματικά δάνεια (δηλ. δάνεια προς ατομικές επιχειρήσεις – ελεύθερους επαγγελματίες), συνολικού ύψους 82 εκατ. ευρώ.

 • 6 αφορούσαν σε δάνεια μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων, συνολικού ύψους 6,2 εκατ. ευρώ.

Συνολικά ρυθμίστηκαν επιτυχώς, τόσο από τις τράπεζες όσο και από τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις 252.529 στεγαστικά, καταναλωτικά και επιχειρηματικά δάνεια, συνολικού ύψους 12,33 δισ. ευρώ. Μέχρι στιγμής το υπουργείο οικονομικών:

Υλοποίησε, σε συνεννόηση με τις τράπεζες, διευκολύνσεις για τις δανειακές οφειλές ιδιωτών και επιχειρήσεων.

 • Παρέτεινε τον υφιστάμενο Νόμο για την προστασία της κύριας κατοικίας για 3 ακόμη μήνες, έως το τέλος Ιουλίου 2020.

 • Δρομολογεί την υλοποίηση του προγράμματος «γέφυρα», στο οποίο το Κράτος θα επιδοτεί, για ορισμένο χρονικό διάστημα, σημαντικό μέρος των μηνιαίων δόσεων όσων πλήττονται από τις συνέπειες του κορονοϊού και έχουν δάνεια με υποθήκη στην κύρια κατοικία.

 • Ολοκληρώνει την επεξεργασία υλοποίησης ενός νέου, συνεκτικού και κοινωνικά δίκαιου πτωχευτικού πλαισίου, το οποίο θα αντικαταστήσει όλα τα επιμέρους εργαλεία ρύθμισης οφειλών που υπάρχουν σήμερα. Πλαίσιο με το οποίο θα παρέχεται μία δεύτερη ευκαιρία σε όσους πτωχεύουν επειδή αδυνατούν να καλύψουν τις υποχρεώσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Πρώτη Κατοικία, Κορονοϊός, Τράπεζες
SHARE:

24Media Network