Τράπεζα Πειραιώς: Επιταχύνει την μείωση των κόκκινων δανείων

Τράπεζα Πειραιώς
Τράπεζα Πειραιώς EUROKINISSI

Στην Intrum το 30% των ομολόγων ενδιάμεσης (mezzanine notes) και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (junior notes) της τιτλοποίησης μη εξυπηρετούμενων στεγαστικών δανείων ύψους περίπου €1,9 δισ. με την ονομασία "Phoenix".

Με ταχύτατους ρυθμούς η Διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς προχωράει τις διαδικασίες για την μείωση των κόκκινων δανείων του Ομίλου.

Σε αυτή την κατεύθυνση η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε λίγο νωρίτερα την υπογραφή επιστολή δέσμευσης σύμφωνα με την οποία η Intrum θα αποκτήσει ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) των ομολόγων ενδιάμεσης (mezzanine notes) και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (junior notes) της τιτλοποίησης μη εξυπηρετούμενων στεγαστικών δανείων ύψους περίπου €1,9 δισ. με την ονομασία «Phoenix».

Όπως επισημαίνει η σχετική ανακοίνωση υπό την αίρεση των απαιτούμενων εταιρικών και κανονιστικών εγκρίσεων, η Τράπεζα εξετάζει το ενδεχόμενο να διανείμει στους μετόχους της ποσοστό εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) των ομολόγων ενδιάμεσης και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας της τιτλοποίησης Phoenix, διακρατώντας η ίδια ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) των εν λόγω ομολόγων.

Μετά την ολοκλήρωση του εν εξελίξει εταιρικού μετασχηματισμού της Τράπεζας (hive-down), το νέο αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα θα διακρατήσει ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) των ομολόγων υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας και πέντε τοις εκατό (5%) των ομολόγων ενδιάμεσης και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας.

Όπως ανακοινώθηκε στις αρχές Αυγούστου 2020, η Τράπεζα Πειραιώς υπέβαλε αίτηση για τη συμμετοχή των ομολόγων υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας της τιτλοποίησης Phoenix, συνολικής ονομαστικής αξίας έως €1,0 δις στο πρόγραμμα παροχής εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου «Hρακλής».

Η έγκαιρη υλοποίηση της Συναλλαγής Phoenix, η οποία αποτελεί μέρος του σχεδίου μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) της Τράπεζας, επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να εξυγιάνει τον ισολογισμό της με επιταχυνόμενο ρυθμό προς όφελος των μετόχων της.

Η Συναλλαγή υπόκειται σε όλες τις απαραίτητες εταιρικές και κανονιστικές εγκρίσεις, καθώς και στη συναίνεση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Η Alantra CPAI Limited και η UBS Europe SE ενεργούν ως από κοινού χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι της Τράπεζας Πειραιώς στη Συναλλαγή.

Διαδικασίες "εξπρές"

Με την κίνηση αυτή η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς επιβεβαιώνει την στρατηγική της να τρέξει την τιτλοποίηση project Phoenix) με ταχύτατες διαδικασίες καθώς εντός Αυγούστου εστάλη το σύντομο πληροφοριακό δελτίο, υπογράφηκαν οι συμβάσεις εμπιστευτικότητας και βάσει του χρονοδιαγράμματος έπρεπε να υποβληθούν δεσμευτικές προσφορές.

Πρόκειται για χαρτοφυλάκιο με περίπου 58 χιλ. στεγαστικά δάνεια, μεικτής λογιστικής αξίας 1,9 δισ. ευρώ. Στην πλειονότητά τους (περίπου 67%) είναι καταγγελμένα, ενώ τα υπόλοιπα βρίσκονται σε βαθιά καθυστέρηση. Η μέση απαίτηση, ανά δανειολήπτη (σ.σ. σύνολο 22 χιλ. δανειολήπτες), διαμορφώνεται στις 90 χιλ. ευρώ, ενώ η μέση εναπομένουσα διάρκεια του χαρτοφυλακίου ανέρχεται σε περίπου 20 έτη.

Τα παραπάνω δάνεια έχουν μεταφερθεί σε όχημα ειδικού σκοπού (SPV), το οποίο εξέδωσε τίτλους τριών τάξεων.

Μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία και για τη δεύτερη τιτλοποίηση (project Vega), η οποία περιλαμβάνει 53 χιλιάδες ενυπόθηκα δάνεια, στην πλειονότητά τους καταγγελμένα (σ.σ. το 70% του χαρτοφυλακίου) όλων των κατηγοριών. Η μεικτή λογιστική αξία των δανείων ανέρχεται σε 5 δισ. ευρώ. Εξ αυτών, δάνεια περίπου 1 δισ. ευρώ είναι στεγαστικά και 4 δισ. εταιρικά (μικρών, μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων).

Διαβάστε τις Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του News247.gr

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Τράπεζα Πειραιώς, Τράπεζες, Κόκκινα Δάνεια
SHARE: