Τράπεζες: Γιατί τα γκισέ παραμένουν κλειστά για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Τράπεζες: Γιατί τα γκισέ παραμένουν κλειστά για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
O Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Β. Ράπανος Eurokinissi

Οικονομικό Επιτελείο, Τράπεζα Ελλάδος και Τράπεζες συμφωνούν ότι τα δάνεια προς τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις δίνονται με το σταγονόμετρο.

Στην κοινή διαπίστωση ότι η ροή τραπεζικής χρηματοδότησης προς τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις είναι περιορισμένη προχώρησαν χθες στη Βουλή το οικονομικό επιτελείο της Κυβέρνησης, η Τράπεζα της Ελλάδος και η Ελληνική Ένωση Τραπεζών.

Κατά την χθεσινή ειδική συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής, με θέμα «Παροχή ρευστότητας στην πραγματική οικονομία εκ μέρους των τραπεζικών ιδρυμάτων ο Υπουργός Οικονομικών τόνισε ότι σύμφωνα με την ετήσια έρευνα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την προσβασιμότητα των επιχειρήσεων στον τραπεζικό δανεισμό, διαπιστώνεται πρόβλημα χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Μεταξύ άλλων ευρημάτων, η Ελλάδα καταγράφει το υψηλότερο financing gap (δηλαδή, τη διαφορά μεταξύ της ζήτησης για νέα δάνεια και της προσφοράς τους από τις τράπεζες), το οποίο φθάνει το 14%, όταν ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι 4%. Επίσης, το 22% των αιτήσεων για δάνειο που υποβάλλουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα απορρίπτεται, ενώ το αντίστοιχο μέσο ευρωπαϊκό ποσοστό είναι 8%.

Οι τράπεζες παραμένουν επιφυλακτικές καθώς οι ΜμΕ χαρακτηρίζονται από υψηλότερο πιστωτικό κίνδυνο. Το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων είναι πολλαπλάσια υψηλότερο από ό,τι των μεγάλων επιχειρήσεων. Το κόστος δανεισμού συνεπώς είναι υψηλό και επιχειρηματικά ασύμφορο.

Οι λόγοι του αποκλεισμού

Παρουσιάζοντας τις θέσεις των τραπεζών ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Β. Ράπανος αναφέρθηκε εκτενώς στη χαμηλή πιστοληπτική ικανότητα των ΜμΕ, με την επισήμανση ότι αν και οι τράπεζες επιδιώκουν να αυξήσουν την πελατεία τους, δεν μπορούν να παραβιάσουν τους κανόνες που επιβάλλουν οι ρυθμιστικές αρχές. Όπως είπε:

Γνωρίζουμε τα παράπονα από τις απορρίψεις αιτήσεων για δάνεια. Οι βασικοί λόγοι γι’ αυτές είναι ότι:

  • Χαμηλή πιστοληπτική ικανότητα 60,5%: Από την αξιολόγηση του πελάτη, προκύπτει δυσμενής διαβάθμιση πιστοληπτικής ικανότητας (SMEs Rating) ή / και σε συνδυασμό με ληξιπροθεσμίες στην αποπληρωμή των εν γένει υποχρεώσεων, ή εντοπίστηκαν σημαντικά δυσμενή στοιχεία ή διαπιστώθηκε η ύπαρξη οφειλών
  • Μη σκόπιμη επένδυση 16,1%: Η προτεινόμενη επένδυση δεν κρίνεται σκόπιμη, βάσει της επιχειρηματικής δραστηριότητας του υποψήφιου δανειολήπτη
  • Μη διαφαινόμενη δυνατότητα αποπληρωμής των αιτουμένων 14,1%: Ο πελάτης παρουσιάζει συνεχόμενες ζημιογόνες οικονομικές χρήσεις σε συνδυασμό με απουσία άλλων πηγών εισοδήματος (πέραν της επιχειρηματικής δραστηριότητας) ή είναι υπερδανεισμένος, ή ο κύκλος εργασιών του είναι περιορισμένος και απαγορευτικός για χρηματοδότηση ή υπάρχει πληροφόρηση από το Κατάστημα ως προς αντενδείξεις για την επιχείρηση που δεν προκύπτουν με άλλο τρόπο
  • Μη προσφορά των απαιτούμενων εξασφαλίσεων 2,0%: Ο πελάτης δεν προσφέρει τις απαιτούμενες ενοχικές ή εμπράγματες εξασφαλίσεις.
  • Ανεπαρκής Ίδια Συμμετοχή 0,4%: Ο πελάτης δεν προσφέρει το απαιτούμενο ύψος της ίδιας συμμετοχής στο επενδυτικό σχήμα
  • Άλλοι λόγοι απόρριψης 7,0%: Π.χ. μη επιλεξιμότητα σε εγγυοδοτικά προγράμματα, μη ανταπόκριση σε απαίτηση για διευκρινίσεις / δικαιολογητικά, ύπαρξη αφανών φορέων με αντενδείξεις κ.α.

Ο κ. Ράπανος τόνισε επανέλαβε την θέση των συστιμικών τραπεζών ότι όλες οι τράπεζες επιδιώκουν να βρουν αξιόχρεους πελάτες και να διοχετεύσουν την αυξημένη ρευστότητα που διαθέτουν αυτή την περίοδο. «Δεν μπορούμε όμως να παραβιάσουμε βασικές αρχές υγιούς χρηματοδότησης και τα κριτήρια που επιβάλλουν οι ρυθμιστικές αρχές και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα». Πολύ συνοπτικά ανέφερε ότι τα κριτήρια αυτά δεν επιτρέπουν την δανειοδότηση επιχειρήσεων οι οποίες:

α) δεν έχουν οικονομικά στοιχεία,

β) βαρύνονται με μη εξυπηρετούμενο δάνειο,

γ) δεν διαθέτουν φορολογική ή ασφαλιστική ενημερότητα,

δ) έχουν αρνητικά ή ανεπαρκή κεφάλαια,

ε) παρουσιάζουν υπερβολική δανειακή επιβάρυνση

Όλα αυτά, επισήμανε ο Πρόεδρος της ΕΕΤ, συνδέονται και με το πολύ μικρό μέγεθος της συντριπτικής πλειοψηφίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας μας. Επιτρέψτε μου να αναφέρω κάποια στοιχεία, συγκριτικά με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΟΣΑ. Πιο συγκεκριμένα:

Ο δείκτης «κύκλος εργασιών ανά απασχολούμενο» στις πολύ μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν έως 9 υπαλλήλους αλλά και στο σύνολο της οικονομίας, είναι ο τρίτος μικρότερος στην ΕΕ. Η Ελλάδα είναι σε καλύτερη θέση μόνο από τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Πιο συγκεκριμένα ο κύκλος εργασιών για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις ανέρχεται στο ποσό των 56,2 χιλιάδων ευρώ ετησίως όταν στην Ιρλανδία είναι 312.000, στην Ισπανία είναι 90.000, στην Ιταλία 105.000 και την Κύπρο 84.500 ευρώ.

Η παραγωγικότητα της εργασίας στις ΜμΕ είναι σχεδόν η μικρότερη στην ΕΕ, πίσω από χώρες όπως Ρουμανία, Ουγγαρία, Πολωνία, ενώ αντίστοιχα, στην Ελλάδα, το ποσοστό των αυτοαπασχολουμένων είναι το υψηλότερο στην ΕΕ.

Μονόδρομος οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις

Ο επικεφαλής της ΕΕΤ επεσήμανε επίσης ότι παράλληλα με την προσπάθεια των εγχώριων πιστωτικών ιδρυμάτων θα πρέπει η Πολιτεία να συνεχίσει τις διαρθρωτικές της παρεμβάσεις, ώστε να διαμορφωθεί ένα κλίμα μόνιμης και υψηλής ανάπτυξης και οι επιχειρήσεις να βελτιώσουν την οικονομική τους εικόνα και τα οικονομικά τους στοιχεία, ώστε να ανταποκρίνονται σε ελάχιστα πιστοδοτικά κριτήρια.

Για να γίνει αυτό, κατέληξε ο κ. Ράπαναος «οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις είναι απαραίτητο να κατανοήσουν ότι πρέπει να εκσυγχρονιστούν και να αυξήσουν το μέγεθός τους αξιοποιώντας και τα κίνητρα, φορολογικά και άλλα, για συγχωνεύσεις, εξαγορές και συνεργασίες.

Ένα σημαντικό στοιχείο για τη μεγέθυνση τους είναι να προχωρήσουν σε επενδύσεις βελτίωσης του παραγωγικού τους δυναμικού και εκσυγχρονισμού των υποδομών τους. Και στην κατεύθυνση μπορούν να αξιοποιήσουν τα κίνητρα που τους παρέχει και το Ταμείο Ανάκαμψης, με βάση τα οποία μια επένδυση μπορεί να χρηματοδοτηθεί, αν η επιχείρηση καταβάλει το 20% της επένδυσης ως ίδια συμμετοχή, από το Ταμείο λιγότερο από 50% και το υπόλοιπο από τις τράπεζες».

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα