Τράπεζες: Ο κομβικός ρόλος στη διανομή των κεφαλαίων του Ταμείου Ανάκαμψης

Τράπεζες: Ο κομβικός ρόλος στη διανομή των κεφαλαίων του Ταμείου Ανάκαμψης
Τράπεζες Shutterstock

Συστήνεται ο «Υπερ – Τειρεσίας» και θα παρακολουθεί την πιστοληπτική συμπεριφορά επιχειρήσεων και νοικοκυριών. Τα κριτήρια δανεισμού, οι επιχειρήσεις και τα σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης

Στη δημιουργία ενός «Υπερ – Τειρεσία» και θα παρακολουθεί την πιστοληπτική συμπεριφορά επιχειρήσεων και νοικοκυριών προκειμένου να συμβάλλει στη διευκόλυνση τους για τη λήψη δανείων από το τραπεζικό σύστημα, προχωράει η Κυβέρνηση με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Παράλληλα είναι προφανές ότι οι τράπεζες θα αναλάβουν την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν με κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης, για λόγους ευελιξίας, ταχύτητας και μείωση της γραφειοκρατίας. Και αυτό γιατί οι τράπεζες έχουν την τεχνογνωσία να αξιολογούν τα επιχειρηματικά σχέδια με βάση τις προϋποθέσεις του Ταμείου, μπορούν να βοηθήσουν στη σύνταξη της πρότασης, ενώ είναι σε θέση να αξιολογήσουν νέους πελάτες λόγω των συστημάτων μέτρησης πιστωτικού κινδύνου.

Η συγκεκριμένη στρατηγική της κυβέρνησης περιλαμβάνει την παρακολούθηση και αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους και την ίδρυση Γραφείου Δημοσίων Πιστώσεων, που θα λειτουργήσει πιθανότατα στην Τράπεζα της Ελλάδος, ενώ θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης με 5 εκατ. ευρώ. Αναλυτικά προβλέπει:

  • Τη δημιουργία βάσης δεδομένων παρακολούθησης του ιδιωτικού χρέους. Συνιστά εφαρμογή της στρατηγικής για την αφερεγγυότητα, που αποτελεί θεμελιώδη μεταρρύθμιση για την αντιμετώπιση των υποχρεώσεων και την παρακολούθηση του ιδιωτικού χρέους.
  • Τη δημιουργία και λειτουργία Γραφείου Δημοσίων Πιστώσεων, το οποίο θα παρέχει πληροφορίες για την πιστοληπτική ικανότητα των οφειλετών (επιχειρήσεις και ιδιώτες), βάσει δημόσιων δεδομένων και πληροφοριών.

Στόχος είναι η αντιμετώπιση των δυσκολιών επιχειρήσεων και ιδιωτών σε ό,τι αφορά τη λήψη δανείων και άλλων μορφών χρηματοδότησης, μετά από τις πολυετείς πολλαπλές οικονομικές κρίσεις, μέσω της ευκολότερης πρόσβασης στην πιστωτική πληροφορία.

Τα κριτήρια δανεισμού από το Ταμείο Ανάκαμψης

Τα πρώτα κονδύλια για τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας από το Ταμείο Ανάκαμψης αναμένονται στο δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Τραπεζικές πηγές που θα ασχοληθούν αποκλειστικά τα επόμενα χρόνια με το Ταμείο Ανάπτυξης επισημαίνουν στο NEWS 24/7 ότι τα κονδύλια αυτά δεν αφορούν την πλειονότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, κυρίως λόγω μεγέθους, κριτηρίων βιωσιμότητας και των προϋποθέσεων που θέτει το Ταμείο Χρηματοδότησης.

Ήδη στο πρόσφατο παρελθόν οι διοικήσεις των τεσσάρων συστιμικών τραπεζών έχουν καταστήσει σαφές ότι υπό τις παρούσες συνθήκες και κριτήρια τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα δεν μπορούν να χρηματοδοτήσουν περισσότερες από 30.000 επιχειρήσεις.

Όμως, όπως εξηγούν τραπεζικά στελέχη, για να εγκριθεί ο τραπεζικός δανεισμός θα πρέπει η επιχείρηση αυτή να πληροί συγκεκριμένα τραπεζικά κριτήρια, τα οποία επιβάλλονται και από την εποπτεία. Για παράδειγμα, μπορούν να χρηματοδοτηθούν μόνο βιώσιμες επιχειρήσεις και επιχειρηματικά σχέδια. Οι επιχειρήσεις δεν μπορεί, επίσης, να έχουν κόκκινα δάνεια, αρρύθμιστες φορολογικές ή ασφαλιστικές υποχρεώσεις, να μην έχουν κάνει χρήση των ορίων για κρατικές επιχορηγήσεις, να μην υπερδανεισμένες, να μην έχουν αρνητικά ίδια κεφάλαια κ.ά.

Έτσι, από τις περίπου 260.000 επιχειρήσεις που λειτουργούν στην Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία και εκτιμήσεις του “Τειρεσία”, υπάρχει μόλις ένα 10% με 12% που πληρούν τα τραπεζικά κριτήρια και ταυτόχρονα τις προϋποθέσεις για χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Διευκρινίζεται ότι αυτές οι 30.000 επιχειρήσεις περιλαμβάνουν τόσο αυτές που υπάρχουν ήδη στο πελατολόγιό τους, όσο και νέες που πληρούν τα κριτήρια.

Τα projects που θα χρηματοδοτηθούν

Ήδη τα τραπεζικά επιτελεία καθιστούν σαφές ότι για να χρηματοδοτηθεί ένα επιχειρηματικό σχέδιο θα πρέπει να εμπίπτει σε μία από τις κατηγορίες που προβλέπει το Ταμείο, το οποίο μάλιστα έχει δώσει συγκεκριμένη κατανομή: Πράσινη μετάβαση (38%), ψηφιακή μετάβαση (13%), απασχόληση και κοινωνική συνοχή (25%), ιδιωτικές επενδύσεις και οικονομικός μετασχηματισμός (24%).

Παράλληλα η χρηματοδότηση μέσω του Ταμείου Ανάπτυξης και άλλων ευρωπαϊκών πόρων προϋποθέτει την ίδια συμμετοχή, τραπεζική χρηματοδότηση και ένα μεγάλο τμήμα επιχορήγησης. Ανάλογα με το πρόγραμμα και τη γεωγραφική περιοχή τα ποσοστά διαφοροποιούνται, αλλά μία τυπική κατανομή είναι η εξής: 20%-30% ίδια συμμετοχή, 30% τραπεζικός δανεισμός, 40% επιδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ο συνδυασμός όλων των παραπάνω κριτηρίων γίνεται ακόμα πιο δύσκολος για πολλές ελληνικές επιχειρήσεις λόγω του μικρού μεγέθους, της μη ενσωμάτωσης κριτηρίων ESG (Environmental, Social, Government) στο επιχειρηματικό τους μοντέλο και λόγω του μεγάλου ιδιωτικού χρέους.

15 δις για τη χρηματοδότηση της οικονομίας το 2021

Συνολικά η μείωση των κόκκινων δανείων, τα έκτακτη υπερκέρδη από τα ομόλογα και η αύξηση των καταθέσεων εν μέσω πανδημίας σε συνδυασμό με τους πόρους του Ταμείου Ανάπτυξης είναι συνθήκες για να ανοίξει για τα καλά η «τραπεζική κάνουλα» της ρευστότητας προς την πραγματική οικονομία.

Την επόμενη διετία οι ισολογισμοί των ελληνικών τραπεζών αναμένεται να έχουν «καθαρίσει» από την κληρονομιά των κόκκινων δανείων που άφησε η τελευταία δεκαετία της κρίσης, καθώς το απόθεμα τους για τις τέσσερις ελληνικές τράπεζες θα συνεχίσει να μειώνεται, ενώ η έγκριση του «Ηρακλή 2» θα οδηγήσει σε έναν νέο γύρο τιτλοποιήσεων το 2021 και το 2022, τη στιγμή που τα κεφαλαιακά αποθέματα του κλάδου είναι επαρκή.

Την ίδια στιγμή όπως εξηγεί κορυφαίος τραπεζίτης στο news247.gr «οι ελληνικές τράπεζες, έχοντας επιτύχει σημαντική μείωση των κόκκινων δανείων και βελτίωση της ρευστότητάς τους, είναι έτοιμες να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην προετοιμασία της επόμενης μέρας για την ελληνική Οικονομία».

Σύμφωνα με τις προβλέψεις των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, οι συνολικές χορηγήσεις δανείων θα ξεπεράσουν τα 15 δισ. ευρώ, όταν πέρσι η συνολική πιστωτική επέκταση ήταν οριακά αρνητική. Καταλύτης είναι η αναμενόμενη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, ύστερα από τη βαθιά ύφεση του 2020 λόγω της πανδημίας και η απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Στην πραγματικότητα οι τράπεζες θα συγχρηματοδοτήσουν επενδυτικά σχέδια, καθώς κεφάλαια ύψους 12,5 δισ. ευρώ από το σύνολο των 32 δισ. ευρώ του Ταμείου που είναι οι πόροι για την Ελλάδα θα μοχλευτούν με συμμετοχή 20% του ιδιωτικού τομέα και 40% μέσω τραπεζικού δανεισμού.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα