Βουλή: “Σταδιακή προσαρμογή για να μη γυρίσουμε στο 2010”

Βουλή: “Σταδιακή προσαρμογή για να μη γυρίσουμε στο 2010”
Το κτίριο της Βουλής. Eurokinissi

Καμπανάκι από το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής που επισημαίνει την ανάγκη σταδιακής προσαρμογής ωστε η χώρα να μην επιστρέψει  σε συνθήκες του 2010. Τι δείχνουν τα στοιχεία του πρώτου  τριμήνου.

Την ανάγκη σταδιακής προσαρμογής των οικονομιών που θα πληγούν περισσότερο όπως η Ελλάδα, μετά το τέλος της κρίσης κορονοϊού επισημαίνει στην έκθεση του για το πρώτο τρίμηνο του χρόνου το γραφείο προϋπολογισμού της Βουλής  για να μην επιστρέψουμε ξανά σε συνθήκες του 2010.

Όπως τονίζεται οι οικονομικές παρεμβάσεις θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα προβλήματα που δημιούργησε η κρίση του κορονοϊού δεν θα οδηγήσουν σε μόνιμη υποβάθμιση των παραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας λόγω της ανάγκης γρήγορης προσαρμογής . Δηλαδή, θα πρέπει να αποφευχθεί μια παρατεταμένη αύξηση της ανεργίας, μια συνεχιζόμενη κάμψη των επενδύσεων και μια νέα γενιά μη εξυπηρετούμενων δανείων. Επιπλέον, οι παρεμβάσεις θα πρέπει να στοχεύουν στη δημιουργία μιας πιο ανθεκτικής και εξωστρεφούς οικονομίας με έμφαση σε δραστηριότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας και ειδικευμένης εργασίας. Παράλληλα, θα πρέπει να ενισχυθούν οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης προκειμένου να διασφαλιστεί η γρήγορη επιστροφή στην αγορά εργασίας των εργαζομένων που θα βρεθούν στην ανεργία λόγω της κρίσης του κορωνοϊού. Στο σημείο αυτό επισημαίνει ότι θα πρέπει να δοθεί χρόνος προσαρμογής σε όλες τις οικονομίες και την Ελληνική για να υπάρξει η προσαρμογή .

Η έκθεση τονίζει ειδικά για την Ελλάδα ότι θα πρέπει να συζητηθεί ο χρόνος προσαρμογής της οικονομίας με δεδομένο το επιπρόσθετο κόστος που προκαλούν οι παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Σύμφωνα με το πρόγραμμα σταθερότητας που κατέθεσε η κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το άμεσο δημοσιονομικό βάρος των μέτρων που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα, χωρίς τις εγγυήσεις, φτάνει τα 10 δις ευρώ, δηλαδή 5,35% του ΑΕΠ. Με δεδομένες τις σχετικές υποθέσεις για το μέγεθος της ύφεσης (-4,7% στο βασικό σενάριο) το πρωτογενές αποτέλεσμα του 2020 αναμένεται να διαμορφωθεί σε έλλειμμα 1,9% του ΑΕΠ και το χρέος σε 188,8% του ΑΕΠ.

Η δημοσιονομική ισορροπία αναμένεται να αποκατασταθεί όταν η οικονομία επανέλθει στα κανονικά της επίπεδα. Ωστόσο, το αυξημένο δημόσιο χρέος δεν θα εξαλειφθεί αυτόματα με την επιστροφή σε πρωτογενή πλεονάσματα. Αυτό με τη σειρά του θέτει δύο κρίσιμα ζητήματα.

Το πρώτο είναι ότι δύσκολα μπορεί να προβλεφθεί ο χρόνος που θα χρειαστεί αυτή η επαναφορά του λόγου χρέους προς ΑΕΠ στα προ κορωνοϊού επίπεδα, στο μεσοδιάστημα της οποίας η χώρα θα βρεθεί εκτεθειμένη στις αβεβαιότητες των διεθνών αγορών. Για αυτόν τον λόγο θα πρέπει να διασφαλιστεί, κυρίως από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η δυνατότητα χρηματοδοτικής στήριξης των πιο ευάλωτων χωρών και να δοθεί επαρκής χρόνος ώστε να αποκαταστήσουν τη δημοσιονομική τους ισορροπία με ομαλό τρόπο.

Το δεύτερο – και κρισιμότερο – ζήτημα είναι ότι αυτό το αυξημένο χρέος θα πρέπει να πληρωθεί από δημόσιους πόρους επιβαρύνοντας, σε τελική ανάλυση, τους πολίτες της χώρας.

Η κατανομή αυτού του βάρους, είτε μεταξύ κοινωνικών ομάδων είτε μεταξύ γενεών, θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο ανοιχτού και ειλικρινούς δημόσιου διαλόγου ώστε να χαραχθεί μια κοινώς αποδεκτή δημοσιονομική στρατηγική για τα επόμενα χρόνια.

Τα δημοσιονομικά στοιχεία

Τα δημοσιονομικά στοιχεία του πρώτου τριμήνου δείχνουν υστέρηση 1,3 δις ευρώ σε σχέση με τα περσινά επίπεδα και αναμένεται να διευρυνθεί στους επόμενους μήνες. Στα θετικά στοιχεία περιλαμβάνεται το γεγονός ότι επιτεύχθηκε η άρση του περιορισμού για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5%, το να μη συμπεριληφθούν όλες οι δημοσιονομικές δαπάνες στον ορισμό του πρωτογενούς πλεονάσματος και η επιτυχημένη πρόσβαση στις διεθνείς αγορές χρήματος και κεφαλαίου, με την έκδοση επταετούς ομολόγου και τις εκδόσεις εντόκων γραμματίων με σχετικά χαμηλές αποδόσεις

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σταθερότητας που υπέβαλλε η κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η πρόβλεψη για τον ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ το 2020 είναι -4,7% (5,1% για το 2021), η ανεργία θα φτάσει το 19,9% (16,4% το 2021), το πρωτογενές αποτέλεσμα θα καταγράψει έλλειμμα -1,9% του ΑΕΠ (πλεόνασμα 2,5% το 2021) και το δημόσιο χρέος θα φτάσει το 188,8% του ΑΕΠ (176,8% το 2021). Οι προβλέψεις αυτές είναι σχετικά κοντά στο σενάριο της γρήγορης επαναφοράς των αντίστοιχων δικών μας, με εξαίρεση το ποσοστό ανεργίας. Το τελευταίο θα εξαρτηθεί από το βαθμό που τα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων θα έχουν ως αυστηρή προϋπόθεση τη διατήρηση του υφιστάμενων θέσεων εργασίας. Αν αυτή η προϋπόθεση διατηρηθεί, η αύξηση της ανεργίας θα προέλθει περισσότερο από τη μείωση των προσλήψεων και λιγότερο από την αύξηση των απολύσεων, με συνέπεια να περιοριστεί σε χαμηλότερα επίπεδα από εκείνα που προβλέπουμε. Σημειώνουμε επίσης ότι το Πρόγραμμα Σταθερότητας αναφέρει ένα δυσμενές σενάριο ύφεσης -7,9% για το 2020 που αναμένεται να διευρύνει το πρωτογενές έλλειμμα σε -2,8%.

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα