Ξεκινά διαγωνισμός υποστήριξης των σιδηροδρομικών έργων ύψους 4 δισ. ευρώ - Δείτε ποια είναι

Σιδηρόδρομος
Σιδηρόδρομος EUROKINISSI

Στις 22 Ιουνίου προβλέπεται η εκκίνηση του διαγωνισμού για τα μεγάλα σιδηροδρομικά έργα και στις 29 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η αποσφράγιση των προσφορών.

Σε δημοπράτηση βγήκε, όπως σας είχε ενημερώσει το ypodomes.com, το έργο πρόσληψης Τεχνικού Συμβούλου που θα υποστηρίξει την ΕΡΓΟΣΕ στους διαγωνισμούς για τα μεγάλα σιδηροδρομικά έργα. Αφορούν την εξάδα του ανταγωνιστικού διαλόγου ύψους 4 δισ. ευρώ.

Ο Τεχνικός Σύμβουλος θα βοηθήσει σε θέματα αξιολόγησης μελετών, επιλογής τεχνικών μελετητικών λύσεων και σύνθεσης αυτών, καθώς και για την υποστήριξη στην εκπόνηση των απαιτούμενων υποστηρικτικών μελετών (ΜΠΕ, ΑΚΟ, κτηματολόγιο, σύνταξη των τευχών δημοπράτησης του Β.ΙΙ Σταδίου των διαγωνισμών με την διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου κ.λπ.).

Τα έργα στα οποία καλείται να προσφέρει τις υπηρεσίες του είναι:

 1. «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΙΑΤΟ – ΠΑΤΡΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΡΙΟ – ΝΕΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΑΤΡΩΝ» (Α.Π. 5101)
 2. «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΕΩΣ ΤΟ ΛΑΥΡΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΛΑΥΡΙΟΥ» (Α.Π. 5201)
 3. «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΡΑΦΗΝΑΣ ΜΕ ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ» (Α.Π. 5202)
 4. «ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ 6ου ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» (Α.Π. 5301)
 5. «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΤΟΞΟΤΕΣ» (Α.Π. 5302)
 6. «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΕ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ-ETCS ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ-ΟΡΜΕΝΙΟ» (Α.Π. 5303)

Οι υπηρεσίες του Τεχνικού Συμβούλου περιλαμβάνουν την υποστήριξη του Αναθέτοντος Φορέα :

 • Κατά τη διάρκεια της εκπόνησης των λύσεων από τους υποψηφίους.
 • Κατά την τεχνική αξιολόγηση των λύσεων που θα προταθούν από τους υποψήφιους ανάδοχους.
 • Στην επεξεργασία και επιλογή τεχνικών λύσεων και στη σύνθεση αυτών ώστε να προκύψει η βέλτιστη λύση, για την οποία οι υποψήφιοι θα υποβάλουν την τελική τους προσφορά.
 • Στην αξιολόγηση πάσης φύσεως αιτημάτων των υποψηφίων που αφορούν τεχνικά θέματα.
 • Συμμετοχή σε όλες τις συσκέψεις στις οποίες θα ζητείται η παρουσία του από τον Αναθέτοντα Φορέα.
 • Στην παρακολούθηση και εφαρμογή του χρονοδιαγράμματος του ανταγωνιστικού διαλόγου, με έγκαιρο εντοπισμό των αιτίων τυχόν καθυστερήσεων και τη λήψη κατάλληλων μέτρων για την άρση ή ελαχιστοποίηση των δυσμενών επιπτώσεων.

Υποστήριξη στην εκπόνηση των κάτωθι μελετών:

 • Κτηματολογίου – Προσδιορισμός ορίων απαλλοτρίωσης.
 • Σκοπιμότητας και Ανάλυσης Κόστους – Οφέλους
 • Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου

Τα παραδοτέα του Συμβούλου θα περιλαμβάνουν για κάθε ένα από τα 6 έργα :

 • Συνοπτικές εκθέσεις για τεχνικά ζητήματα που θα προκύψουν κατά τη φάση του Ανταγωνιστικού Διαλόγου.
 • Αναφορές σε τακτική βάση ή/και όποτε ζητηθούν από την Υπηρεσία σε σχέση με την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας.
 • Φύλλα επεξεργασίας και σχολιασμού των προτεινόμενων λύσεων κατά τη φάση του Ανταγωνιστικού Διαλόγου.
 • Σύνθεση βέλτιστης λύσης (ενδεικτικά αναφέρονται οριζοντιογραφίες, μηκοτομές, διατομές, τεχνική περιγραφή όπου αναλυτικά θα παρατίθεται το σύνολο των προς κατασκευή τεχνικών και των μελετών που θα απαιτηθούν, προμέτρηση – προϋπολογισμός, τεχνικές προδιαγραφές, Ε.Σ.Υ.), σε συνέχεια των υποβληθεισών λύσεων από τους υποψηφίους με στόχο την ολοκλήρωση των τευχών δημοπράτησης που αφορούν στο στάδιο Β.ΙΙ του ανταγωνιστικού διαλόγου για την συμβασιοποίηση των έργων.
 • Υποστήριξη στις Μελέτες Σκοπιμότητας και Ανάλυσης Κόστους Οφέλους.
 • Υποστήριξη στις Περιβαλλοντικές μελέτες για τα έργα όπου απαιτούνται (ΜΠΕ, Φάκελοι Τροποποίησης Περιβαλλοντικών Όρων).
 • Συλλογή και αξιολόγηση στοιχείων κτηματολογίου και υφιστάμενων ορίων απαλλοτριώσεων.
 • Συνοπτικές εκθέσεις για τυχόν ζητήματα κτηματογράφησης που θα προκύψουν κατά την προετοιμασία του διαγωνισμού και τη φάση του ανταγωνιστικού διαλόγου.
 • Σχέδια προσδιορισμού ορίων απαλλοτρίωσης.
 • Υποστήριξη στη μελέτη κτηματολογίου.
 • Υποστήριξη του Αναθέτοντος Φορέα στην σύνταξη των τευχών δημοπράτησης του Β.ΙΙ Σταδίου των διαγωνισμών με την διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου.

Επιπρόσθετα:

 • Υποστήριξη στην Κυκλοφοριακή μελέτη, που θα αναλύσει την ενσωμάτωση του Δυτικού Προαστιακού Θεσσαλονίκης στο συγκοινωνιακό δίκτυο (υφιστάμενο και μελλοντικό) της περιοχής Θεσσαλονίκης
 • Τοπογραφικό Υπόβαθρο και ορθοφωτοχάρτες για το έργο Αλεξανδρούπολη – Ορμένιο.

Τέλη Ιουνίου ο διαγωνισμός

Η διάρκεια της σύμβασης έχει καθοριστεί σε 18 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Το κόστος για την πρόσληψη του Τεχνικού Συμβούλου ανέρχεται σε 8,92 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ (χωρίς ΦΠΑ το ποσό είναι 7,20 εκατ. ευρώ και συμπεριλαμβάνει απρόβλεπτες δαπάνες 939 χιλιάδων ευρώ). Ο ανάδοχος σύμβουλος θα μπορεί να αιτηθεί για χορήγηση προκαταβολής.

Στις 22 Ιουνίου προβλέπεται η εκκίνηση του διαγωνισμού και στις 29 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η αποσφράγιση των προσφορών. Το έργο αναμένεται να καλυφθεί από πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Θα πρέπει να αναφέρουμε πως πρόκειται για τον πρώτο από μια σειρά διαγωνισμών Τεχνικών και άλλων Συμβούλων που θα συνεχίσουν κατά τη διάρκεια των έξι αυτών έργων. Το κόστος όλων αυτών των υπηρεσιών εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 200 εκατ. ευρώ

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Υποδομές
SHARE:

24Media Network