Υπερπλεόνασμα 885 εκατ. ευρώ το 2018 - Παροχές 910 εκατ. ευρώ το 2019

Πρόσοψη του υπουργείου Οικονομικών
Πρόσοψη του υπουργείου Οικονομικών EUROKINISSI

Αναλυτικά τα στοιχεία του προϋπολογισμού του 2019. Πού θα δοθούν πρόσθετα χρήματα. Τι προβλέπει για την μείωση του ΕΝΦΙΑ, τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και την επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών στους νέους

Υπερπλεόνασμα 885 εκ ευρώ για το 2018 και 199 εκ για το 2019 προβλέπει ο πρώτος μεταμνημονιακός προϋπολογισμός του επόμενου έτους που κατατέθηκε την Τετάρτη στην Βουλή

Ο Κρατικός Προϋπολογισμός στηρίζεται σε μακροοικονομικό σενάριο βάσει του οποίου ο ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης, σε σταθερές τιμές, προβλέπεται να είναι 2,1% και 2,5% για τα έτη 2018 και 2019 αντιστοίχως.

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης των δημοσιονομικών προβλέψεων των κρατών μελών της ΕΕ κατά τη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, θα πρέπει να υπολογίζεται πλέον και το διαρθρωτικό ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης. Για το 2018 το διαρθρωτικό ισοζύγιο εκτιμάται σε πλεόνασμα 4,1% του ΑΕΠ.

Η βελτίωση σε σχέση με το αντίστοιχο μέγεθος που είχε αποτυπωθεί στο προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2019 οφείλεται κυρίως στην αναθεώρηση του παραγωγικού κενού (Output Gap) από την ΕΕ (European Economic Forecast - Autumn 2018).

Για το έτος 2018, το πρωτογενές αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σε 3,98% του ΑΕΠ έναντι στόχου 3,5%. Η υπέρβαση του δημοσιονομικού στόχου κατά 0,48% του ΑΕΠ (885 εκ ευρώ ) δίνει στην Κυβέρνηση σημαντικό περιθώριο απόδοσης μέρους του υπερπλεονάσματος με τη μορφή κοινωνικού μερίσματος.

Σε ότι αφορά το 2019 εκτός από την μη περικοπή των συντάξεων για την οποία έχει εξασφαλιστεί η έγκριση της επιτροπής ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει ένα πακέτο ελαφρύνσεων καθαρής δημοσιονομικής απόδοσης 910 εκ ευρώ

Συγκεκριμένα τα πρόσθετα μέτρα αφορούν:

- Βοήθεια στο σπίτι: Μετατρέπεται το τρέχον εργασιακό καθεστώς 3.000 εργαζομένων ορισμένου σε αορίστου χρόνου.

- Ειδική αγωγή: Πρόσληψη 4.500 εκπαιδευτικών και εξειδικευμένου προσωπικού σε θέσεις προσωπικού που τώρα απασχολείται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Η δαπάνη σήμερα καλύπτεται από πόρους του ΠΔΕ. Οι νέες προσλήψεις θα χρηματοδοτηθούν από τον τακτικό προϋπολογισμό χωρίς να μεταβληθεί το τρέχον όριο δαπανών του ΠΔΕ.

Παράλληλα, θα μειωθεί ισόποσα το όριο για το προσωπικό ορισμένου χρόνου προκειμένου να μην μεταβληθεί ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων συνολικά. (ακίνητη περιουσία και καταθέσεις), διαμονής στην επικράτεια, πολυτελούς διαβίωσης, ασφαλιστικής κάλυψης και οικογενειακής κατάστασης.

- Μείωση ασφαλιστικών εισφορών: Το μέτρο αφορά στη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών και ειδικότερα στη μείωση του συντελεστή κύριας ασφάλισης κατά 1/3 και στην εφαρμογή της ελάχιστης εισοδηματικής βάσης για την επικουρική ασφάλιση και την εφάπαξ παροχή.

- Επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών νέων: Η συγκεκριμένη δράση αποσκοπεί στη βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας των νέων και αναμένεται να οδηγήσει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, συμβάλλοντας στη μείωση της ανεργίας των νέων, που είναι η υψηλότερη στην ΕΕ, αλλά και μειώνοντας το ποσοστό των νέων που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας. Το μέτρο αφορά νέους ηλικίας έως 24 ετών και συνίσταται στην επιδότηση του 50% των εργοδοτικών εισφορών.

- Μείωση ΕΝΦΙΑ: Το μέτρο συνίσταται στη μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 10% μεσοσταθμικά.

- Μείωση φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων: Το μέτρο συνίσταται στη σταδιακή μείωση του συντελεστή φορολόγησης από 29% σε 25% σε ορίζοντα τετραετίας και θα έχει δημοσιονομική επίπτωση από το 2020 και εφεξής.

- Μείωση φορολογίας διανεμόμενων κερδών: Το μέτρο αναφέρεται στη μείωση του φορολογικού συντελεστή επί των διανεμόμενων κερδών κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες και θα έχει δημοσιονομική επίπτωση από το 2020 και εφεξής.

Το συνολικό κόστος των περιγραφόμενων μέτρων, στα οποία συμπεριλαμβάνεται η ενίσχυση του φακέλου για το επίδομα στέγασης, ανέρχεται σε 0,5% του ΑΕΠ. Eίναι μάλιστα αυξημένο κατά περίπου 150 εκατ. ευρώ, έναντι των αντίστοιχων δημοσιονομικών παρεμβάσεων του Προσχεδίου του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η υιοθέτηση των ανωτέρω θετικών δημοσιονομικών παρεμβάσεων γίνεται χωρίς την εφαρμογή του μέτρου της περικοπής των προσωπικών διαφορών κύριων και επικουρικών συντάξεων, καθώς και των αντίστοιχων εξισορροπητικών παρεμβάσεων, όπως αυτές είχαν συμπεριληφθεί στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 για το 2019, με την εξαίρεση του μέτρου ενίσχυσης των οικογενειακών επιδομάτων, το οποίο ήδη εφαρμόζεται από 1.1.2018.

Χρέος

Το χρέος της Κεντρικής Διοίκησης εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα 357.250 εκατ. ευρώ ή 192,4% ως ποσοστό του ΑΕΠ στο τέλος του 2018, έναντι 328.704 εκατ. ευρώ ή 182,4% ως ποσοστό του ΑΕΠ το 2017. Η αύξηση αυτή είναι προσωρινή και οφείλεται στη δημιουργία των ταμειακών διαθεσίμων ασφαλείας (cash buffer).

Το 2019 το ύψος του χρέους της Κεντρικής Διοίκησης προβλέπεται ότι θα διαμορφωθεί στα 346.200 εκατ. ευρώ ή 179,6% ως ποσοστό του ΑΕΠ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 12,8 ποσοστιαίες μονάδες έναντι του 2018.

Το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 335.000 εκατ. ευρώ ή 180,4% ως ποσοστό του ΑΕΠ στο τέλος του 2018, έναντι 317.414 εκατ. ευρώ ή 176,1% ως ποσοστό του ΑΕΠ το 2017.

Το 2019 το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης προβλέπεται ότι θα διαμορφωθεί στα 323.500 εκατ. ευρώ ή 167,8% ως ποσοστό του ΑΕΠ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 12,6 ποσοστιαίες μονάδες έναντι του 2018.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Προϋπολογισμός, Βουλή
ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

Χουλιαράκης: Ο πρώτος προϋπολογισμός από το 2008 με δημοσιονομική επέκταση ύψους 910 εκατ. ευρώ

Τι προβλέπει ο Προϋπολογισμός του 2019 - Ελαφρύνσεις 1,2 δις

Κομισιόν: Εγκρίθηκε ο ελληνικός προϋπολογισμός - Τι προβλέπεται για το χρέος

SHARE: