Ευρωκοινοβούλιο: Συγκροτήθηκε Ομάδα Εργασίας για τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Ευρωκοινοβούλιο: Συγκροτήθηκε Ομάδα Εργασίας για τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
Tο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο ASSOCIATED PRESS

Συστάθηκε ήδη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η Ομάδα Εργασίας για τον έλεγχο εφαρμογής του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (“RRF”), συνολικού ύψους 672,5 δισ. ευρώ. Απαραίτητη αντίστοιχη επιτροπή και στο ελληνικό Κοινοβούλιο δηλώνει ο Δ. Παπαδημούλης.

Συστάθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η Ομάδα Εργασίας για τον έλεγχο εφαρμογής του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (“RRF”), συνολικού ύψους 672,5 δισ. ευρώ. Μεταξύ των 27 τακτικών της μελών, είναι ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συντονιστής της Ευρωομάδας της Αριστεράς στην Επιτροπή Προϋπολογισμών (BUDG), Δημήτρης Παπαδημούλης, η Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (ECON), Irene Tinagli, και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Προϋπολογισμών (BUDG), Jan Overtveldt.

Η Ομάδα Εργασίας σε τακτικό διάλογο με την Κομισιόν, θα ασκεί με πλήρη διαφάνεια κοινοβουλευτικό έλεγχο και θα αξιολογεί την εκπλήρωση των στόχων των Εθνικών Σχεδίων Ανάκαμψης, που θα υποβληθούν από τα 27 κράτη-μέλη.

Σκοπός της Ομάδας Εργασίας είναι ο έλεγχος εφαρμογής του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας από την Κομισιόν και τα 27 κράτη μέλη. Η Ομάδα Εργασίας θα είναι αρμόδια για τον ανά δίμηνο θεσμικό διάλογο μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Κομισιόν για όλα τα θέματα που σχετίζονται με την υλοποίηση του Μηχανισμού. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Ομάδας Εργασίας, είναι ο κοινοβουλευτικός έλεγχος των Εθνικών Σχεδίων Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας των κρατών μελών και η αξιολόγησή τους, η εκπλήρωση των οροσήμων και των στόχων των Εθνικών Σχεδίων, οι διαδικασίες πληρωμής των κονδυλίων καθώς και αναστολής ή/και τερματισμού καταβολής τους

Αναφερόμενος στο ζήτημα, ο Δ. Παπαδημούλης δήλωσε: «Για να πιάσουν τόπο υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, οι σημαντικοί πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας απαιτούνται: Εθνικά Σχέδια με ευρύτερη πολιτική και κοινωνική διαβούλευση, χρηστή διαχείριση και διαρκής αξιολόγηση. Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος, σε ευρωπαϊκό αλλά και σε εθνικό επίπεδο, αποτελεί προϋπόθεση για την εξασφάλιση της αναγκαίας συνεννόησης και της απαιτούμενης διαφάνειας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε διάλογο με την Κομισιόν, θα ασκήσει στο ακέραιο τον θεσμικό του ρόλο. Θεωρώ απαραίτητο η ελληνική Βουλή να συγκροτήσει αντίστοιχη Επιτροπή για την κοινοβουλευτική εποπτεία της εφαρμογής του ελληνικού Σχεδίου Ανάκαμψης».

Υπενθυμίζεται πως όλα τα κράτη μέλη έχουν υποχρέωση να καταθέσουν έως τα τέλη Απριλίου τα εθνικά τους σχέδια στην Κομισιόν για την σχετική αξιολόγηση και έγκριση. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, η Ομάδα Εργασίας μπορεί επίσης να καλεί προς ακρόαση εκπροσώπους της Κομισιόν και εμπειρογνώμονες, να επεξεργάζεται κείμενα εργασίας και να συντάσσει ετήσιες εκθέσεις και ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η Ομάδα Εργασίας του ΕΚ αποτελείται από 27 μέλη από όλες τις Πολιτικές Ομάδες (7 μέλη από το ΕΛΚ, 5 μέλη από τους Σοσιαλιστές, 4 μέλη από το Renew, 3 μέλη από το ID, 3 μέλη από τους Πράσινους, 2 μέλη από το ECR, 2 μέλη από την Αριστερά και 1 μέλος από τους μη εγγεγραμμένους). Τα μέλη προέρχονται κυρίως από την Επιτροπή Προϋπολογισμών (BUDG) και την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (ECON), ενώ εκπροσωπούνται και οι Επιτροπές Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (EMPL), Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (ENVI), Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (ITRE) και Μεταφορών και Τουρισμού (TRAN).

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα