Όμιλος Ιατρικού Αθηνών: Νέα, επικυρωμένη διαγνωστική μοριακή μέθοδος (CE/IVD) ταυτόχρονης ανίχνευσης του Νέου Κορωνοϊού

Όμιλος Ιατρικού Αθηνών: Νέα, επικυρωμένη διαγνωστική μοριακή μέθοδος (CE/IVD) ταυτόχρονης ανίχνευσης του Νέου Κορωνοϊού

Αναγνωρίζοντας τα νέα δεδομένα και αναδεικνύοντας τη σημαντικότητα της πρόληψης, o Όμιλος Ιατρικού Αθηνών προσφέρει, σε ειδική προνομιακή τιμή, τη νέα, επικυρωμένη διαγνωστική μοριακή μέθοδο (CE/IVD) ταυτόχρονης ανίχνευσης του Νέου Κορωνοϊού και διαφοροδιάγνωσης των ιών γρίπης Α και Β, ως ακολούθως: Εξέταση SARS-Cov-2 (COVID-19) + Influenza A + Influenza B: 100 ευρώ

Η συγκεκριμένη προσφορά αποτελεί τη συνέχεια της στρατηγικής συνεργασίας του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών με το Διαγνωστικό Κέντρο Γενότυπος Science Labs ΑΙΕ, το πρώτο εργαστήριο στην Ελλάδα που έλαβε διαπίστευση από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης για τη μοριακή ανίχνευση του νέου Κορωνοϊού.

Η εξέταση που εφαρμόζεται είναι σχεδιασμένη,σύμφωνα με τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και είναι κλινικάεπικυρωμένη και εγκεκριμένη για διαγνωστική χρήση (CE-IVD). Εμφανίζει εξαιρετικά μεγάλη ευαισθησία (έως 10 ιικάαντίγραφα ανά δείγμα) και ειδικότητα πουαγγίζει το 100%. Εφαρμόζεται σε δείγματα ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος και ακολουθεί την πλέον ενδεδειγμένη καιδιεθνώς εφαρμοζόμενη τεχνική της πραγματικού χρόνου αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (RT-PCR).

Αξίζει να σημειωθεί ότι η λήψη ενός (1) δείγματος αρκεί για την ανίχνευση του Νέου Κορωνοϊού και της διαφοροδιάγνωσης των ιών γρίπης Α και Β.

Οι παραπάνω διαγνωστικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται σε όλες τις κλινικέςτου Ομίλου Ιατρικού Αθηνών. Για πληροφορίες και προγραμματισμό ραντεβού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 08:00έως τις 15:00, στα παρακάτω τηλέφωνα:

• Ιατρικό Κέντρο Αθηνών:τηλ. 210 6862643 – 644

• Ιατρικό Ψυχικού: τηλ. 2106974032

• Ιατρικό Π. Φαλήρου: τηλ.210 9892491

• Ιατρικό Περιστερίου:τηλ. 210 5799199 – 112

• Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης: τηλ. 2310 400462

Με δεδομένο ότι η ασφάλεια των ασθενών, των επισκεπτών και του προσωπικού μας, αποτελεί, για τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών, πρώτη προτεραιότητα, εφαρμόζουμε σε όλες τις κλινικές μας,ειδικά μέτρα προφύλαξης, βάσει των αυστηρότερων εγκεκριμένων πρωτοκόλλων υγείας, ώστε να συνεχίζεται απρόσκοπτα η λειτουργία τους, όλο το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα