Attica Bank: Εγκρίθηκε η ΑΜΚ των 240 εκατ. ευρώ με καταλύτη το ΤΜΕΔΕ

Υποκατάστημα της Attica Bank στην Αθήνα.
Υποκατάστημα της Attica Bank στην Αθήνα. EUROKINISSI

Με τις διαπραγματεύσεις να συνεχίζονται η διοίκηση της Attica Bank αποφάσισε την ΑΜΚ υπέρ των παλαιών μετόχων και προτιμητέο επενδυτή το σχήμα ΤΜΕΔΕ-Ellington. Κρίσιμος ο ρόλος του ΤΧΣ που απειλείται με σοβαρή αραίωση της μετοχική του θέσης.

Με την κλεψύδρα που είχαν θέσει οι εποπτικές αρχές για την κεφαλαιακή θωράκιση της Attica Bank να έχει αδειάσει, το Διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας αποφάσισε αργά το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής, την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου υπέρ των παλαιών μετόχων αφήνοντας ωστόσο ανοικτό το ενδεχόμενο να συμμετάσχει σε αυτή ο προτιμητέος επενδυτής, που είναι το σχήμα ΤΜΕΔΕ- Ellington, εφόσον συναινέσει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Με δεδομένο ότι οι μαραθώνιες διαπραγματεύσεις των τελευταίων ημερών δεν απέφεραν κάποιο αποτέλεσμα σε ότι αφορά στην εύρεση επενδυτή ή σχήματος επενδυτών, που θα κάλυπτε την αύξηση χωρίς αιρέσεις, το Δ.Σ της Attica Bank αποφάσισε να αλλάξει την προηγούμενη απόφασή για ΑΜΚ με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και να προχωρήσει σε αύξηση υπέρ των παλαιών μετόχων.

ADVERTISING

Ταυτόχρονα, όμως, ανακήρυξε προτιμητέο επενδυτή το σχήμα ΤΜΕΔΕ- Ellington, η προσφορά του οποίου προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στην ΑΜΚ υπέρ των παλαιών μετόχων και σε δεύτερη φάση την απόκτηση του ελέγχου και την ιδιωτικοποίηση της τράπεζας.

Ρόλο κλειδί το ΤΧΣ

Πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι η παρούσα απόφαση καθιστά καθοριστικής σημασίας τη συμμετοχή του ΤΧΣ η οποία και θα κριθεί, όπως εξηγούν πηγές με γνώση των διαπραγματεύσεων, από την οριστικοποίηση του επενδυτικού σχήματος, το ποσό συμμετοχής του στην κάλυψη της επικείμενης ΑΜΚ και τον τρόπο που θα συμβάλει περαιτέρω στην κεφαλαιακή ενίσχυση της Τράπεζας. Σημειώνεται ότι το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας έχει βρεθεί να κατέχει, μετά τη μετατροπή των warrants σε μετοχές της Attica Bank, ποσοστό 68,2%. Το Ταμείο φαίνεται ότι επιθυμεί το ποσοστό αυτό να περιοριστεί ιδανικά κάτω του 50%.

Ο ρόλος του ΤΧΣ είναι καθοριστικής σημασίας καθώς το σχήμα ΤΜΕΔΕ-Ellington πρότεινε, σύμφωνα με πληροφορίες, να βάλει περί τα 80 εκατ. ευρώ στην αύξηση κεφαλαίου ως 240 εκατ. ευρώ και να καλύψει Μετατρέψιμο Ομολογιακό ύψους 100 εκατ. ευρώ, που θα εκδώσει εν συνεχεία η Attica Bank. Οι όροι, όμως, που προτείνουν για τη μετατροπή προκαλούν ακραίο dilution – αραίωση στο ΤΧΣ, το οποίο καλείται να πάρει τις δύσκολες αποφάσεις.

Η διοίκηση του ΤΧΣ έχει καταθέσει τις ενστάσεις για την εν λόγω πρόταση γι’ αυτό άλλωστε και το Δ.Σ της τράπεζας ανακήρυξε μεν το σχήμα ΤΜΕΔΕ- Ellington αλλά αποφάσισε όπως συνεχιστούν, με τη συνδρομή των χρηματοοικονομικών συμβούλων της Τράπεζας, «AXIA Ventures» και «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.», οι συζητήσεις με αυτόν προκειμένου να διερευνηθεί συμμετοχή του στην Αύξηση και στην περαιτέρω κεφαλαιακή ενίσχυση της Τράπεζας.

Οι όροι της ΑΜΚ

Μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της Attica Bank το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής, με χρηματιστηριακή ανακοίνωσή της, η Attica Bank ανακοίνωσε ότι προχωρεί σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ύψους 240 εκατ. ευρώ με την έκδοση έως 1.200.000.000 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,20 ευρώ η καθεμία και με τιμή διάθεσης 0,20 ευρώ εκάστη.

Η ΑΜΚ θα γίνει με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Τράπεζας. Οι έχοντες δικαίωμα προτίμησης στην Αύξηση θα δικαιούνται να αποκτήσουν Νέες Μετοχές με αναλογία 49,5265161872259 Νέες Μετοχές για κάθε μία παλαιά μετοχή της Τράπεζας. Σε περίπτωση που η Αύξηση δεν καλυφθεί πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί έως του ποσού της κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018.

Το Δ.Σ. αποφάσισε να μην εκδοθούν κλάσματα των Νέων Μετοχών και οι Νέες Μετοχές που θα προκύψουν από την Αύξηση να δικαιούνται μέρισμα από τα κέρδη της τρέχουσας χρήσης (01.01.2021-31.12.2021) και εφεξής, εφόσον η διανομή μερίσματος αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας.

Το Δ.Σ. αποφάσισε η προθεσμία καταβολής της Αύξησης να μην υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες από την ημέρα καταχώρισης της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου στο Γ.Ε.ΜΗ.

Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών.

Η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, η ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (record date), η ημερομηνία λήξης της περιόδου διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης και η ημερομηνία λήξης της άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης θα οριστούν σε επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Δικαίωμα προτίμησης στην Αύξηση θα έχουν:

(α) όλοι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι της Τράπεζας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (η Ε.Χ.Α.Ε. πρώην κεντρικό αποθετήριο Αξιών) κατά την ημερομηνία καταγραφής δικαιούχων (record date), σύμφωνα με το άρθρο 5.2 του Κανονισμού του Χ.Α., εφόσον διατηρούν τα δικαιώματα αυτά κατά το χρόνο άσκησής τους,

(β) όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

(vii) Σε περίπτωση που μετά την εμπρόθεσμη άσκηση ή απόσβεση των δικαιωμάτων προτίμησης υπάρχουν αδιάθετες Νέες Μετοχές, αυτές να διατεθούν στην Τιμή Διάθεσης, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας. Περαιτέρω πληροφορίες για την Τράπεζα, τις Νέες Μετοχές και την Αύξηση θα περιλαμβάνονται στο Ενημερωτικό Δελτίο, που συντάσσεται.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Attica, Τράπεζα
SHARE:

24Media Network