Επιτρεπτέα Προκαταβολή: Παράταση για τα δικαιολογητικά

Επιτρεπτέα Προκαταβολή: Παράταση για τα δικαιολογητικά
shutterstock.com

Να δοθεί παράταση στην προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για την Eπιτρεπτέα Pροκαταβολή 1,2 και 3 αποφάσισαν οι συναρμόδιοι υπουργοί.

Μέχρι και τις 28 Φεβρουαρίου παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή δικαιολογητικών για τις επιχειρήσεις που χρηματοδοτήθηκαν στους τρείς πρώτους κύκλους του προγράμματος της Επιστρεπτέας Προκαταβολής.

Ειδικότερα με τρεις κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων (υπ’ αρ. ΓΔΟΥ 285/23.11.2020, υπ’ αρ. ΓΔΟΥ 286/23.11.2020 και υπ’ αρ. ΓΔΟΥ287/23.11.2020, ΦΕΚ Β’ 5224) παρατείνεται έως τις 28 Φεβρουαρίου 2021 η προθεσμία υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για τις επιχειρήσεις που έλαβαν χρηματοδοτική στήριξη στο πλαίσιο των τριών πρώτων κύκλων της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, βάσει του προσωρινού πλαισίου της ΕΕ για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19.

Υπενθυμίζεται ότι για τους δύο πρώτους κύκλους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής η εν λόγω προθεσμία έληγε στις 30 Νοεμβρίου 2020, ενώ για τον τρίτο κύκλο η προθεσμία έληγε στις 30 Ιανουαρίου 2021.

Η παράταση δόθηκε με γνώμονα τη διευκόλυνση των δικαιούχων, δεδομένων των δυσμενών συνθηκών που έχει προκαλέσει η πανδημία COVID-19.

Διαβάστε τις Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του News247.gr.

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα