“Φάκελος του δανειολήπτη”: Ψηφιοποιήθηκαν τα δάνεια με εγγύηση του δημοσίου

“Φάκελος του δανειολήπτη”: Ψηφιοποιήθηκαν τα δάνεια με εγγύηση του δημοσίου
Ψηφιοποίηση Shutterstock

Σε λειτουργία μπήκε ο "ηλεκτρονικός φάκελος δανειολήπτη" που αφορά τα δάνεια που έχουν δοθεί με εγγύηση του δημοσίου.

Με δεδομένη την ρύθμιση χιλιάδων δανείων ύψους περίπου 1,5 δις με εγγύηση του δημοσίου, τα οποία κοκκίνησαν λόγω της πολυετούς κρίσης, αλλά και τον δανείων με εγγύηση του δημοσίου που δίνονται τώρα σε επιχειρήσεις λόγω κορονοϊού, ήταν απαραίτητη η ψηφιοποίησή τους.

Για το λόγο αυτό, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ) του Υπουργείου Οικονομικών, δημιούργησαν μια νέα εφαρμογή. Αποστολή της είναι να επιταχύνει τις διαδικασίες εξέτασης καταπτώσεων για δάνεια που έχουν ληφθεί με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου και, παράλληλα, να καταργηθεί η φυσική διακίνηση εκατοντάδων χιλιάδων σελίδων, δικαιολογητικών και συνοδευτικών εγγράφων που εντάσσονται στους αντίστοιχους φακέλους.

Με το νέο πληροφοριακό σύστημα, δημιουργείται ο “ηλεκτρονικός φάκελος δανειολήπτη”, όπου οι Τράπεζες μπορούν να στέλνουν ηλεκτρονικά, και μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ, όλα τα συνοδευτικά έγγραφα των δανείων. Επιπροσθέτως, όλα τα αιτήματα καταπτώσεων αποστέλλονται από τις τράπεζες, επίσης ηλεκτρονικά, και είναι άμεσα προσβάσιμα από τον χειριστή της κάθε υπόθεσης.

Με τη λειτουργία της νέας εφαρμογής επιτυγχάνεται μια σειρά από οφέλη:

  • Καταργείται ο μεγάλος όγκος εγγράφων που διακινούνται σε μορφή χαρτιού και ελαχιστοποιείται η ανάγκη για αποθήκευσή τους.
  • Μειώνεται δραστικά ο χρόνος που απαιτείται για τον έλεγχο και τη διεκπεραίωση των καταπτώσεων των δανείων.
  • Αυτοματοποιείται και αναδιοργανώνεται ο τρόπος εργασίας των υπαλλήλων του ΓΛΚ και των τραπεζών και διευκολύνεται η διαδικασία χειρισμού των καταπτώσεων. Ο υπάλληλος του ΓΛΚ που χειρίζεται τις υποθέσεις των καταπτώσεων δεν θα χρειάζεται να προσφύγει στον φυσικό φάκελο του δανείου, καθώς όλη η απαιτούμενη πληροφορία υπάρχει στον νέο ηλεκτρονικό φάκελο δανειολήπτη.
  • Παρέχεται διαβαθμισμένη πρόσβαση στις Τράπεζες, ώστε να υπάρχει δυνατότητα ελέγχων των στοιχείων του Δανείου που έχουν αποσταλεί.

Διαβάστε τις Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του News247.gr

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα