Κεφαλαιακές προκλήσεις για τις συστημικές τράπεζες βλέπει στο άμεσο μέλλον η ΕΕ

Κεφαλαιακές προκλήσεις για τις συστημικές τράπεζες βλέπει στο άμεσο μέλλον η ΕΕ
Bank of Greece Eurokinissi

Ο κορονοϊός και οι συνέπειές του απειλούν και την κεφαλαιακή επάρκεια των εμπορικών τραπεζών σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στην έκθεση για την 7η αξιολόγηση σε καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας, τα στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εμφανίζονται ανήσυχα για το μέλλον των εμπορικών τραπεζών. Συγκεκριμένα, τονίζεται η χαμηλή κερδοφορία σε συνδυασμό με το κόστος των επικείμενων τιτλοποιήσεων για την μείωση των κόκκινων δανείων που ενδέχεται να δημιουργηθούν προκλήσεις για την κεφαλαιακή θέση των τραπεζών στο εγγύς μέλλον. Με άλλα λόγια η ΕΕ θεωρεί πιθανή μια νέα ανακεφαλαιοποίηση των εμπορικών τραπεζών.

Όπως τονίζεται, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (Core Tier 1) σε ενοποιημένη βάση μειώθηκε από το 15,9% των σταθμισμένων κινδύνων με περιουσιακά στοιχεία στο τέλος του 2019, στο 14,6% μετά το πρώτο τρίμηνο του 2020.

Ειδικότερα, τονίζεται ότι η ήδη ισχνή κερδοφορία των ελληνικών εμπορικών τραπεζών θα βρεθεί υπό πίεση από τις κεφαλαιακές απώλειες που θα έχουν από την διαχείριση των κόκκινων δανείων, τα οποία όσο βρίσκονται στα βιβλία τους επηρεάζουν τα κέρδη από τόκους ενώ μέσω της ενεργής διαχείρισης μειώνουν και τα εποπτικά κεφάλαια. Μάλιστα γίνεται η πρόβλεψη ότι τα προ φόρων κέρδη των τραπεζών το πρώτο τρίμηνο του 2020 θα είναι μειωμένα κατά 87% σε σύγκριση με το ίδιο διάστημα του 2019.

Σημειώνεται, επίσης ότι η ποιότητα του κεφαλαίου των τραπεζών παραμένει χαμηλή, λόγω του μεγάλου ποσού αναβαλλόμενων φόρων που αντιπροσωπεύουν σημαντικό μέρος των κοινών ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών Core Tier 1 (15,5 δισεκατομμύρια ευρώ ή 60,4% του συνόλου από τον Μάρτιο του 2020). Αυτό το μερίδιο κινδυνεύει να αυξηθεί περαιτέρω στο εγγύς μέλλον, καθώς το συνολικό κεφάλαιο των τραπεζών θα πρέπει να αναλάβει το κόστος στις επερχόμενες τιτλοποιήσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Η έκθεση τονίζει ότι αν και το απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων συνέχισε να μειώνεται από την αρχή του 2020, ο αρνητικός αντίκτυπος της κρίσης του κορονοϊού στην ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων θα αρχίσει να γίνεται εμφανής μόνο μετά τη λήξη των μορατόριουμ σε πλειστηριασμούς που έχουν συμφωνήσει προφορικά με τις ελληνικές αρχές μέχρι και το τέλος του χρόνου. Το ύψος των δανείων που έχουν δεχθεί οι τράπεζες να παγώσουν φτάνει τα 18,6 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό είναι αυτό που έκαναν οι τράπεζες αποδεκτό έναντι των 332.000 αιτήσεων για πάγωμα δανείων συνολικού ύψους 22,8 δισ. ευρώ.

Ως ένα ακόμη στοιχείο οικονομικής αδυναμίας των ελληνικών τραπεζών, η έρευνα σημειώνει και την μη βιωσιμότητα των ρυθμίσεων δανείων στις οποίες έχουν προχωρήσει. Όπως τονίζεται από τα 22,3 δισ. ευρώ που ρυθμίστηκαν ως το τέλος Μαρτίου το 24% των μακροπρόθεσμων ρυθμίσεων και το 51.6% των βραχυπρόθεσμων ρυθμίσεων «κοκκίνησαν» και πάλι μόνο σε ένα τρίμηνο. Τα ποσοστά των κόκκινων δανείων μετά από ρυθμίσεις φτάνουν το 48% για τις μακροπρόθεσμες και το 88% για την βραχυπρόθεσμες ρυθμίσεις αντιστοίχως.

Διαβάστε τις Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του News247.gr

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα