Μεσοπρόθεσμο: Ανάπτυξη, ελαφρύνσεις, 3,5 δισ. και υλοποίηση δεσμεύσεων

Κατατέθηκε το πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα της 4ης Αξιολόγησης
Κατατέθηκε το πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα της 4ης Αξιολόγησης EUROKINISSI

Προστασία από τον υπερβάλλοντα φόρο λόγω τεκμηρίων στα φυσικά πρόσωπα με εισόδημα μέχρι 6.000 ευρώ, μονιμοποίηση της ανάκαμψης με μέσο ρυθμό ανάπτυξης 2,2% του ΑΕΠ, υπέρβαση του δημοσιονομικού στόχου για πρωτογενές 3,5%, ελαφρύνσεις 3,5 δισ. αλλά και πολύ σφικτή δημοσιονομική πολιτική προβλέπει το πολυνομοσχέδιο το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή

Μονιμοποίηση της ανάκαμψης της οικονομίας με μέσο ρυθμό ανάπτυξης 2,2% του ΑΕΠ υπέρβαση του δημοσιονομικού στόχου για πρωτογενές 3,5% ελαφρύνσεις 3,5 δισ. αλλά και πολύ σφικτή δημοσιονομική πολιτική.

Όλα αυτά προβλέπονται στο πολυνομοσχέδιο που περιλαμβάνει το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019 - 2020 και το οποίο κατατέθηκε πριν λίγη ώρα στην Βουλή μαζί με τις διατάξεις για τα προαπαιτούμενα της τέταρτης αξιολόγησης

ADVERTISING

Ο στόχος για μέσο ρυθμό ανάπτυξης 2,2% του ΑΕΠ από το 2019 έως και το 2022 θα επιτευχθεί μέσω της αύξησης των επενδύσεων κατά 8,6% των εξαγωγών κατά 4% και της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 1,2 % του ΑΕΠ ως το 2022.

Προβλέπεται επίσης μείωση της ανεργίας από το 19,9% του ΑΕΠ στο 14,5% του ΑΕΠ το 2022 με αντίστοιχη αύξηση της απασχόλησης.

Ωστόσο η ανάπτυξη θα έρθει χωρίς η Ελλάδα να αποκλίνει ούτε κατ ελάχιστο από τις δεσμεύσεις που έχει ήδη αναλάβει Στο δημοσιονομικό σκέλος το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019 -2022 περιλαμβάνει τις δεσμεύσεις για περικοπές των συντάξεων το 2019 και των μισθών το 2020 από τα οποία το ελληνικό δημόσιο προβλέπει δημοσιονομική απόδοση 3 δισ. ευρώ το 2019 (από τις περικοπές των συντάξεων 5 δισ, το 2019 από περικοπές συντάξεων και αφορολόγητου το 2020 που θα κορυφωθεί στα 5,3 δισ. ευρώ το 2021 και θα υποχωρήσει στο 5,1 δισ. ευρώ το 2022.

Μαζί με τα μέτρα περιγράφονται και τα αντίμετρα με τα οποία θα αντικρίζονται οι περικοπές των συντάξεων και του αφορολόγητου. Το 2019 θα περιλαμβάνονται κοινωνικά αντίμετρα (σχολικά γεύματα προνηπιακοί σταθμοί επέκταση επιδόματος στέγασης οικογενειακά επιδόματα ) με δαπάνη 1,9 δισ. ευρώ το 2019 Το 2020 θα συμπληρωθούν με φορολογικά αντίμετρα (μείωση του ΕΦΝΙΑ του φορολογικού συντελεστή των επιχειρήσεων από το 29 στο 26% αναμόρφωση της ειδικής εισφορά αλληλεγγύης) φτάνοντας τα 3,91 δισ. ευρώ το 2020 και τα 4 ,06 δισ. για το 2021 και το 2022

Τα φορολογικά έσοδα αναμένεται να αυξηθούν κατά 5,44 δισ. το διάστημα 2019 -2022. Ειδικότερα οι άμεσοι φόροι αναμένεται να αυξηθούν κατά 3,4 δισ. ευρώ από τα 17,3 δισ. ευρώ το 2018 στα 20,7 δισ. ευρώ το 2022 . Αντιστοίχως οι έμμεσοι φόροι αναμένεται να αυξηθούν κατά 2 δισ. ευρώ από τα 30,2 δισ. ευρώ το 2018 στα 32,2 δισ. ευρώ το 2022.

Το πρωτογενές πλεόνασμα αναμένεται να φτάσει στο 3,56 % του ΑΕΠ φέτος δημιουργώντας υπέρ-πλεόνασμα 111 εκ ευρώ το 2019 στο 3,96% του ΑΕΠ δημιουργώντας δημοσιονομικό χώρο 866 εκατ. ευρώ το 2020 στο 4,15% του ΑΕΠ δημιουργώντας υπέρ-απόδοση 1,287 δισ. ευρώ το 2021 στο 4,53% δημιουργώντας υπέρ-απόδοση 2,11 δισ. ευρώ και το 2022 στο 5,19% δημιουργώντας υπέρ-πλεόνασμα 3,582 δισ. ευρώ. Συνολικά μέχρι και το τέλος του 2022 θα έχει δημιουργηθεί πρόσθετος δημοσιονομικός χώρος 8 δισ. ευρώ από τα οποία τα 3,5 δισ. θα διατεθούν για φοροαπαλλαγές και κοινωνική πολιτική, τα οποία θα αρχίσουν να εξειδικεύονται από τον προϋπολογισμό του 2019.

Μόνιμη ασπίδα χαμηλόμισθων στα τεκμήρια

Με διάταξη του πολυνομοσχεδίου προβλέπεται η «μονιμοποίηση» της προστασίας από το υπερβάλλοντα φόρο λόγω τεκμηρίων στα φυσικά πρόσωπα με εισόδημα μέχρι 6000 ευρώ. Εφεξής θα ισχύει σε μόνιμη βάση ότι όταν το πραγματικό εισόδημα των φορολογουμένων δεν υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ και εφόσον δεν ασκείται επιχειρηματική δραστηριότητα για την οποία απαιτείται η υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών ή ατομική αγροτική δραστηριότητα, το εισόδημα αυτό, εξαιρουμένου του εισοδήματος από κεφάλαιο και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, και η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων, φορολογούνται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο και την παρ. 1 του άρθρου 16.

Εάν το πραγματικό εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ, το υπερβάλλον ποσό φορολογείται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 29. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και για τους φορολογούμενους που διέκοψαν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, για το εισόδημα που απέκτησαν μετά τη διακοπή της».

Ενοποίηση της διαχείρισης των τραπεζικών διαθεσίμων

Σε άλλες διατάξεις του πολυνομοσχεδίου ενοποιείται η διαχείριση των τραπεζικών διαθεσίμων των φορών της Γενικής Κυβέρνησης από ένα κοινό τραπεζικό λογαριασμό που θα έχει λόγο και το Γενικό Λογιστήριο του κράτους.

Πιο σφικτές οι εγγυήσεις του Δημοσίου

Πιο δύσκολη και αυστηρά ελεγχόμενη γίνεται η παροχή εγγύησης για χορήγηση δανείου από το ελληνικό δημόσιο αφού θα ελέγχεται από διυπουργική επιτροπή και ειδική υπηρεσίας παροχής εγγυήσεων Σε διάταξη του πολυνομοσχεδίου προβλέπεται Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται μετά από την ψήφιση του Κρατικού Προϋπολογισμού κάθε έτους, καθορίζεται, στο πλαίσιο της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής, το ανώτατο όριο νέων εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου, που δύναται να παρασχεθούν μέσα στο έτος αυτό. Το ποσό που αντιστοιχεί στο ως άνω ανώτατο όριο δεν μπορεί να υπερβαίνει το ενάμιση τοις εκατό (1,5%) των πρωτογενών δαπανών του τακτικού κρατικού προϋπολογισμού του αντίστοιχου έτους.

Αλλαγές στον νόμο Κατσέλη

Στις διατάξεις του πολυνομοσχεδίου που αφορούν τις αλλαγές στο νόμο Κατσέλη η βασικότερη αλλαγή είναι η άρση του απορρήτου για όσους κάνουν αίτηση για υπαγωγή στο νόμο Κατσέλη για μια πενταετία

Η διάταξη αποσκοπεί στην αποκάλυψη στρατηγικών κακοπληρωτών, οι οποίοι είχαν μεγάλα ποσά κατατεθειμένα σε πιστωτικά ιδρύματα που δεν είναι διάδικοι (σ.σ. δηλαδή σε άλλες τράπεζες από αυτές που χρωστούν), αλλά και να αποτρέψει την άσκηση αιτήσεων από πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα, τα οποία επιδιώκουν να επωφεληθούν της αυτοδίκαιης αναστολής εκτέλεσης μέχρι την ημέρα επικύρωσης.

Στο ίδιο πλαίσιο, προβλέπεται η μη υπαγωγή των οφειλετών στο προστατευτικό πλαίσιο του νόμου, σε περίπτωση που οι αιτήσεις υπαγωγής τους απορρίφθηκαν, είτε επειδή σκόπιμα κατέστησαν αφερέγγυοι (π.χ. οδηγήθηκαν σε χρεωκοπία, μεταβίβασαν περιουσία δολίως σε άλλα πρόσωπα), είτε επειδή σκόπιμα παραποίησαν την οικονομική τους κατάσταση (π.χ. απέκρυψαν περιουσία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό).

Ωστόσο, ορίζεται ότι η αποδοχή υπερχρεωμένης κληρονομιάς, ακόμα κι αν ο κληρονόμος γνώριζε την υπερχρέωση του κληρονομουμένου και απέβλεπε στην προστασία της κληρονομιαίας κύριας κατοικίας, δεν συνιστά από μόνη της δόλια περιέλευση σε αδυναμία πληρωμής, παρά θα πρέπει να συνδυάζεται με άλλα περιστατικά (π.χ. υπαιτιότητα του κληρονόμου για την υπερχρέωση του κληρονομουμένου).

Επίσης προβλέπεται προστασία της πρώτης κατοικίας βάσει της εμπορικής της αξίας (και όχι της αντικειμενικής), εφόσον υφίσταται έκθεση ανεξάρτητου εκτιμητή ακινήτων που είναι εγγεγραμμένος στο οικείο μητρώο του Υπουργείου Οικονομικών. Αν η εκτίμηση της εμπορικής αξίας έχει ως αποτέλεσμα να μην εξαιρεθεί η κύρια κατοικία από τη ρευστοποίηση, τότε η τιμή πρώτης προσφοράς κατά τον πλειστηριασμό της δεν θα μπορεί να είναι κατώτερη από το όριο αξίας κύριας κατοικίας που τίθεται ως προϋπόθεση για την προστασία της.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Βουλή, ΕΝΦΙΑ, Συντάξεις
ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

Κατατέθηκε το πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα της 4ης Αξιολόγησης

Τελευταίο "φαρμακερό πακέτο" του τρίτου μνημονίου

SHARE:

24Media Network