Νέο κύμα ρευστότητας 3,3 δισ. ”πέφτει” στην αγορά μέχρι τέλος Οκτωβρίου

Νέο κύμα ρευστότητας 3,3 δισ. ”πέφτει” στην αγορά μέχρι τέλος Οκτωβρίου
Τράπεζα της Ελλάδος Eurokinissi

Ξεκίνησε χθες η β΄ φάση του ΤΕΠΙΧ ΙΙ μέσω του οποίου θα δοθούν νέα δάνεια 800 εκατ., ενώ άλλα 2,5 δισ. θα δοθούν μέσω της β΄ φάσης του Ταμείου Εγγυοδοσίας που θα ενεργοποιηθεί στο τέλος Οκτωβρίου.

Η δεύτερη πράξη της συντονισμένης προσπάθειας που καταβάλουν Κυβέρνηση, Τράπεζες και Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα να χρηματοδοτήσουν την Οικονομία ώστε να μπορέσει να διαχειριστεί της δραματικές συνέπειες που προκαλεί η πανδημία, είναι από χθες γεγονός.

Συγκεκριμένα η β’ φάση του ΤΕΠΙΧ ΙΙ μέσω του οποίου θα δοθούν νέα δάνεια ύψους 800 εκατ. ευρώ ξεκίνησε από χθες, ενώ άλλα 2,5 δισ. ευρώ θα δοθούν μέσω της β΄ φάσης του Ταμείου Εγγυοδοσίας, που αναμένεται να ενεργοποιηθεί στο τέλος του Οκτωβρίου.

Ο προϋπολογισμός του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 ενισχύθηκε με πόρους προερχόμενους από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και από συγχρηματοδοτούμενους πόρους του ΕΤΠΑ, με επιπλέον 780 εκατ. Ευρώ, οπότε τα συνολικά διαθέσιμα κεφάλαια των δύο κύκλων του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 ανέρχονται πλέον σε 1,78 δισ. ευρώ.

Με την μόχλευση μέσω του τραπεζικού συστήματος, τα δάνεια που τελικά θα χορηγηθούν προς τις μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, το αργότερο μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2020, από τον 2ο κύκλο του Ταμείο Εγγυοδοσίας, αναμένεται να προσεγγίσουν τα 2,5 δισ ευρώ.

Ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο Ανάπτυξης έχει ήδη ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την παράταση της προθεσμίας για την εκταμίευση έως τις 30 Ιουνίου 2021 έτσι ώστε να δοθεί χρονικό περιθώριο και στις τράπεζες για την αποτελεσματικότερη διάθεση των πόρων της β΄φάσης του Ταμείου Εγγυοδοσίας.

Δάνεια 5,3 δις. μέχρι σήμερα από την ΕΑΤ

Συνολικά, από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, μέσω του ΤΕΠΙΧ ΙΙ και του Ταμείου Εγγυοδοσίας έχουν δανειοδοτηθεί εν μέσω πανδημίας πάνω από 19.000 επιχειρήσεις με τζίρο 110 δισ. ευρώ. Τα δάνεια που έχουν εκταμιευθεί μέχρι σήμερα ανέρχονται σε 5,3 δισ. ευρώ και αντιπροσωπεύουν περίπου το 5% του τζίρου αυτών των επιχειρήσεων, αντισταθμίζοντας ένα μέρος των απωλειών που έχουν υποστεί λόγω της οικονομικήςκρίσης.

Η στήριξη της ΕΑΤ παρέχεται μέσωτης α΄ φάσης του ΤΕΠΙΧ II, διά του οποίου οι τράπεζες έχουν χορηγήσει μέχρι σήμερα δάνεια 1,8 δισ. ευρώ, και της α΄ φάσης του Ταμείου Εγγυοδοσίας μέσω του οποίου έχουν δοθεί δάνεια 3,5 δισ. ευρώ.

Απόλυτη προτεραιότητα οι ΜμΕ

Σημαντικό σημείο διαφοροποίησης είναι ότι το 75% έως 90% των νέων δανείων του 2ου κύκλου του Ταμείου Εγγυοδοσίας CoViD-19, απευθύνεται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα, σε μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της χώρας που έχουν πληγεί από τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας.

Όπως και στον 1ο Κύκλο, τα αιτήματα των επιχειρήσεων, για τον 2ο Κύκλο του Ταμείου Εγγυοδοσίας COViD-19, υποβάλλονται πρώτα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.ependyseis.gr του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και στη συνέχεια μετά την οριστικοποίηση της υποβολής, οι επιχειρήσεις υποβάλουν τα αιτήματα χρηματοδότησής τους στις συνεργαζόμενες Τράπεζες, οι οποίες τελικά αξιολογούν τις αιτήσεις των επιχειρήσεων προς ένταξη στο Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19.

Κριτήρια Επιλεξιμότητας

Δικαίωμα συμμετοχής στον 2ο κύκλο του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID 19 της Ελληνικής ΑναπτυξιακήςΤράπεζας, έχουν όλες οι επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, εκτός:

-των εξωχώριων,

-των εταιριών συμμετοχών σε άλλες εταιρίες,

-των επιχειρήσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα,

-των δημοσίων φορέων και των θυγατρικών τους,

-των ΟΤΑ και των θυγατρικών τους,

Βασική προϋπόθεση επιλεξιμότητας των επιχειρήσεων που υποβάλλουν αίτημα χρηματοδότησης για το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 μέσω του www.ependyseis.gr του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, είναι να μην θεωρούνται «προβληματικές» κατά την 31-12-2019. Αν η επιχείρηση (ανεξαρτήτως μεγέθους) ήταν προβληματική κατά την 31-12-2019 και έχει προβεί σε διορθωτικές ενέργειες πριν την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης, είναι δυνατό να λάβει ενίσχυση μέσω του Προσωρινού Πλαισίου για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19.

Ειδικά για τις Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις – ανεξάρτητα αν ήταν προβληματικές την 31η Δεκεμβρίου 2019-οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στον 2ο Κύκλο του Ταμείου Εγγυοδοσίας είναι:

-να μην έχουν υπαχθεί σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του εθνικού δικαίου και να μην έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή ενίσχυση αναδιάρθρωσης.

-να έχουν συσταθεί έως και τον χρόνο υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στην τράπεζα

-να κρίνονται πιστοληπτικά αποδεκτές, σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική πολιτική και τις εσωτερικές διαδικασίες των πιστωτικών ιδρυμάτων

-να είναι τραπεζικά ενήμερες κατά την ημερομηνία της αίτησης ή την 31η Δεκεμβρίου 2019

-να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του ν. 4488/17 (Α 137/139/17)

-να μη εκκρεμεί εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.

Για επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί σε προηγούμενα προγράμματα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (πρώην ΕΤΕΑΝ) είτε αυτά που έληξαν είτε αυτά που βρίσκονται σε ισχύ, βασική προϋπόθεση είναι να μην έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά στην αποπληρωμήτων οφειλών τους.

Στην περίπτωση που έχουν εμφανίσει στο παρελθόν δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά, θα πρέπει να έχουν εξοφλήσει πλήρως τις οφειλές τους πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Διαβάστε τις Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του News247.gr.

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα