Νίκος Μαντζούφας: Ο πρώτος διοικητής του Ταμείου Ανάκαμψης – Η πλήρης ατζέντα που αναλαμβάνει

Νίκος Μαντζούφας: Ο πρώτος διοικητής του Ταμείου Ανάκαμψης – Η πλήρης ατζέντα που αναλαμβάνει
Ο Νίκος Μαντζούφας eurokinissi

Ο διορισμός του κ. Μαντζούφα δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, επιβεβαιώνοντας πλήρως το ρεπορτάζ του News 24/7.

Με ένα “βαρύ όνομα” ξεκινά το περιβόητο Ταμείο Ανάκαμψης στη χώρας μας μιας και ο Νίκος Μαντζούφας τοποθετείται ως ο πρώτος διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του. Ο διορισμός του κ. Μαντζούφα δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ στις 7 Νοεμβρίου, επιβεβαιώνοντας πλήρως το προηγούμενο ρεπορτάζ του News 24/7, υπογραφόμενος από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα.

Η θητεία του είναι τριετής και θα κληθεί να συνδέσει όλες τις προτάσεις που θα λάβει από τα υπουργεία και να τρέξει την υλοποίηση του προγράμματος που έχει -προς το παρόν- ημερομηνία λήξης το 2026. Βασικά υπουργεία σε αυτή την προσπάθεια θα είναι τα: Υποδομών και Μεταφορών, Ενέργειας και Περιβάλλοντος και φυσικά το Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Τα έργα και οι δράσεις που θα προταθούν αναμένεται να γίνουν γνωστά το αμέσως επόμενο διάστημα, πιθανότατα όμως μέσα στον Νοέμβριο.

Το πακέτο των 32 δισ.ευρώ που ο Νίκος Μαντζούφας θα κληθεί ως επικεφαλής να διαχειριστεί, μέσω της παρακολούθησης και του συντονισμού, έχουν αποτελέσει τον ευσεβή πόθο όλων των αναθετουσών αρχών με αποτέλεσμα να υπάρχει υπερπληθώρα προτάσεων, ακόμα και για έργα που αντικειμενικά δεν έχουν τα κριτήρια για να προκριθούν και να υλοποιηθούν.

Ένα από τα πρώτα μεγάλα στοιχήματα του νέου διοικητή του Ταμείου Ανάκαμψης είναι να διευκρινίσει τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια με τα οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να βάλει μπρος έργα. Ακολούθως θα χρειαστεί μία ενδελεχή συνεννόηση με τους φορείς που θα καταθέσουν τις προτάσεις για να καταλήξουμε στο τελικό σύνολο έργων και δράσεων.

Μεγάλος ανασχετικός παράγοντας είναι ο τομέας των δημόσιων συμβάσεων είναι ο ν.4412/2016 που έχει οδηγήσει σε μπλοκάρισμα πολλών έργων, κάτι που αναμένεται να αντιμετωπιστεί με την κατάθεση σχετικού νομοσχεδίου που θα τον τροποποιεί σε κρίσιμα σημεία για να γίνει πιο λειτουργικός.

Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης

Η Ειδική Υπηρεσία συστήθηκε με τον ν.4738/2020 και είναι αυτοτελής, υπαγόμενη στον Υπουργό Οικονομικών. Έχει ως σκοπό τον συντονισμό της σύνταξης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης, το οποίο θα υποβληθεί προς έγκριση στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης των προγραμμάτων και έργων τα οποία θα χρηματοδοτηθούν με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης που θα διατεθούν στην Ελλάδα.

Οι βασικές αρμοδιότητες της είναι:

1. Υποστήριξη και συντονισμός της προετοιμασίας και υποβολής του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

2. Παρακολούθηση-αξιολόγηση των διαδικασιών υλοποίησης των προγραμμάτων και έργων στην Ελλάδα, που θα χρηματοδοτηθούν από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και παρέχει κατευθύνσεις προς τους αρμόδιους φορείς για την εφαρμογή, απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών αυτών.

3. Επεξεργασία και εισήγηση στον Υπουργό Οικονομικών και στα αρμόδια συλλογικά κυβερνητικά όργανα, τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την εκτέλεση των έργων και προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

4. Επεξεργασία και εισήγηση στον Υπουργό Οικονομικών και στα αρμόδια συλλογικά κυβερνητικά όργανα αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης.

5. Σύνταξη εκθέσεων υλοποίησης των προγραμμάτων και έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και αναφορές για την επίτευξη των οροσήμων και στόχων του προς τον Υπουργό Οικονομικών, τα αρμόδια συλλογικά κυβερνητικά όργανα και τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

6. Διευκόλυνση επικοινωνίας για θέματα του Ταμείου Ανάκαμψης μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων σε κάθε πρόγραμμα και έργο φορέων.

Η Ειδική Υπηρεσία διαρθρώνεται από:

α. τη Διεύθυνση Υποστήριξης Προγραμμάτων και Έργων,

β. τη Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, και

γ. τη Διεύθυνση Εκθέσεων και Αναφορών.

Το προσωπικό του Ταμείου Ανάκαμψης είναι 40 άτομα συν τους άμεσους συνεργάτες του διοικητή (8 άτομα). Στις 31 Μαρτίου 2027 η Ειδική Υπηρεσία καταργείται αυτοδικαίως (εκτός αν υπάρξει σχετική απόφαση παράτασης της).

Ο Νίκος Μαντζούφας

Ο Νίκος Μαντζούφας συνδέθηκε με την εισαγωγή, καθιέρωση και τελικά επικράτηση στην Ελλάδα των Συμπράξεων Δημόσιου & Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Η θητεία του έσπασε όλα τα ρεκόρ για τα ελληνικά δεδομένα μιας και διήρκεσε από το 2009 μέχρι τον Αύγουστο του 2020 ,ως ειδικός γραμματέας ΣΔΙΤ για 9 χρόνια ενώ από τον Ιούλιο του 2019 μέχρι και την αποχώρηση του τον περασμένο Αύγουστο αναβαθμίστηκε σε γενικό γραμματέα Ιδιωτικών Επενδύσεων & ΣΔΙΤ.

Σε αυτή τη θέση διακρίθηκε πολλαπλώς τόσο στην Ελλάδα όσο και από διεθνείς οργανισμούς για τις διάφανες πρακτικές που καθιέρωσε στους διαγωνισμούς ΣΔΙΤ, φέρνοντας την Ελλάδα στην κορυφή του κόσμου σε σχετικές κατατάξεις.

Φεύγοντας άφησε πλούσιο αντικείμενο και μεγάλη ευρύτητα έργων από όλο το φάσμα της οικονομίας που περιλαμβάνει έργα-ΣΔΙΤ από ανέγερση σχολείων μέχρι την κατασκευή δικτύων οπτικών ινών (Ultra-Fast Broadband).

Σημαντικό στοιχείο του κ.Μαντζούφα, η ευρεία αποδοχή που έχει από την ελληνική αγορά, την παγκόσμια επενδυτική κοινότητα και τους αντίστοιχους οργανισμούς. Επίσης σημαντικό ρόλο αναμένεται να παίξει η πείρα του από την προηγούμενη θέση σε σχέση με το πλαίσιο των διαγωνισμών στην Ελλάδα και το γενικότερο ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Ο πρώτος διοικητής της νέας αυτοτελούς μονάδας γεννήθηκε στην Πάτρα το 1973. Είναι Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός του Πανεπιστημίου Πατρών και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΜΒΑ). Επαγγελματικά έχει δραστηριοποιηθεί στον ιδιωτικό τομέα, σε διεθνή τραπεζικό όμιλο στον τομέα της επενδυτικής τραπεζικής και την τελευταία πενταετία σε διεθνή ελεγκτική εταιρεία ως επικεφαλής του τομέα project finance.

Έχει συμμετάσχει ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος σε σημαντικό αριθμό έργων μετοχοποιήσεων /ιδιωτικοποιήσεων και Συμπράξεων Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα στην Ελλάδα τα τελευταία δέκα χρόνια καθώς και στην ομάδα εργασίας του Τ.Ε.Ε. για τις ΣΔΙΤ. Ο ίδιος μιλά αγγλικά και γερμανικά, είναι παντρεμένος και πατέρας μιας κόρης.

Διαβάστε τις Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του News247.gr.

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα