Στουρνάρας: Αναγκαία η μείωση ποσοστού του ΤΧΣ στην Πειραιώς κάτω από το 33,4%

Στουρνάρας: Αναγκαία η μείωση ποσοστού του ΤΧΣ στην Πειραιώς κάτω από το 33,4%
Ο Γιάννης Στουρνάρας Eurokinissi

Ο υπουργός Οικονομικών Χρ. Σταικούρας χαρακτήρισε αναγκαία, για μια σειρά από λόγους, την ΑΜΚ της Πειραιώς. Ενθαρρυντικά τα μηνύματα που έρχονται από τους διεθνείς επενδυτές δήλωσε ο πρόεδρος της Τράπεζας.

Ως ιδιαίτερα θετική χαρακτήρισε ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γ. Στουρνάρας την απόφαση περιορισμού του ποσοστού του ΤΧΣ στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας Πειραιώς σε μειοψηφικό ποσοστό (non-blocking minority) προσθέτοντας ότι ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου του ομίλου αποτελεί ουσιαστικά την αφετηρία μιας διαδικασίας αποκατάστασης ορισμένων αδυναμιών στα μεγέθη του ιδρύματος.

Μιλώντας λίγο νωρίτερα στη Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής ο κεντρικός τραπεζίτης τόνισε ότι μόνο με τον περιορισμό του ποσοστού του ΤΧΣ στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας Πειραιώς σε μειοψηφικό ποσοστό μπορεί να επιτευχθεί η στήριξη της τράπεζας με ιδιωτικά κεφάλαια σε διατηρήσιμη βάση.

Όπως σημείωσε ο επικεφαλής της ΤτΕ, «η αύξηση κεφαλαίου έρχεται ως συνέχεια προηγούμενης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της τράπεζας (Νοέμβριος 2020) να ασκήσει τη διακριτική του ευχέρεια και να ακυρώσει την πληρωμή του τοκομεριδίου του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου (CoCo), ουσιαστικά μετατρέποντας το σύνολο των ομολογιών ονομαστικής αξίας €2,040 εκατ. σε κοινές μετοχές και αυξάνοντας το ποσοστό του ΤΧΣ στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας Πειραιώς σε 61% από 26%».

Οι εποπτικές αρχές έχουν συναινέσει απολύτως στην απόφαση αυτή, τόνισε και χαρακτήρισε την εξέλιξη ως «ιδιαιτέρως θετική από εποπτική σκοπιά, επειδή ενισχύει τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας κατά 0,4 εκατοστιαίες μονάδες ετησίως (λόγω της μη καταβολής τοκομεριδίου) και αποκαθιστά τις συνθήκες πρόσβασης της τράπεζας στις αγορές κεφαλαίου.

Σταϊκούρας: Δεν υπήρχε εναλλακτική

Από το ίδιο βήμα ο υπουργός Οικονομικών Χρ. Σταικούρας τόνισε ότι «βασική επιδίωξη του οικονομικού επιτελείου και συνολικά της κυβέρνησης είναι τα τραπεζικά ιδρύματα να αποτελέσουν ξανά μοχλό ανάκαμψης της οικονομικής δραστηριότητας και ενεργοποίησης των παραγωγικών δυνάμεων της χώρας».

Στην ομιλία του υπεραμύνθηκε των αποφάσεων σε ό,τι αφορά την Tράπεζα Πειραιώς και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και τη χαρακτήρισε αναγκαία για μια σειρά από λόγους:

1ος. Με στοιχεία Δεκεμβρίου 2020, η Τράπεζα είχε δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων περίπου στο 45%, τον υψηλότερο στην Ελλάδα, και έναν από τους υψηλότερους μεταξύ των συστημικών τραπεζών υπό την εποπτεία του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού. Γίνεται κατανοητό ότι όταν η μεγαλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα έχει «κόκκινο» το μισό χαρτοφυλάκιο δανείων της, υπάρχει:

  • πρόβλημα χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και
  • πρόβλημα δυνατότητας χρηματοδότησης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, και διάχυσης της ευνοϊκής νομισματικής πολιτικής στην πραγματική οικονομία.

Ταυτόχρονα ότι, με βάση το ισχύον πλαίσιο, το εποπτικό κόστος του να διακρατά μια τράπεζα «κόκκινα» δάνεια στον ισολογισμό της είναι υψηλό και ολοένα αυξανόμενο. Ενώ η μείωση των «κόκκινων» δανείων σε επίπεδο συστήματος είναι πρακτικά απαραίτητη, για να συμμετέχουμε στα βήματα που γίνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο προς την τραπεζική ενοποίηση.

2ος. Το Πρόγραμμα «ΗΡΑΚΛΗΣ» πράγματι «ξεμπλόκαρε» τις πωλήσεις δανείων μέσω τιτλοποιήσεων, με ευεργετικές συνέπειες για τις τράπεζες και την οικονομία. Εντούτοις, οι τράπεζες επωμίζονται σημαντικό κόστος από τις εν λόγω συναλλαγές. Ενδεικτικά, το συνολικό κόστος που προϋπολογίζει η Tράπεζα Πειραιώς για τις πωλήσεις δανείων εντός του 2021 και την εξυγίανση του ισολογισμού της, θα αφαιρέσει περίπου 6,5 ποσοστιαίες μονάδες από τον συνολικό δείκτη κεφαλαιακής της επάρκειας.

3ος. Ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας είναι, με στοιχεία Δεκεμβρίου 2020, στο 15,8%, ενώ, λαμβάνοντας υπόψη την πλήρη επίδραση από την εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 9, ο δείκτης μειώνεται στο 13,8%. Άρα είναι ξεκάθαρο ότι χωρίς κεφαλαιακή ενίσχυση, είτε η τράπεζα δεν θα μπορούσε να εξυγιάνει τον ισολογισμό της είτε θα έριχνε τους δείκτες φερεγγυότητας κάτω των ελάχιστων εποπτικών ορίων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, ακόμη και αν λάβουμε υπόψη την ευελιξία που έχει δείξει ο ευρωπαϊκός εποπτικός μηχανισμός έως το 2022.

Ο υπουργός Οικονομικών χαρακτήρισε εμμέσως πλην σαφώς μονόδρομο την αύξηση κεφαλαίου της Πειραιώς. Σε διαφορετική περίπτωση, η τράπεζα θα παγιδευτεί με υψηλό απόθεμα μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, κάτι που θα οδηγούσε μεσοπρόθεσμα σε μείωση της αξίας της και θα δημιουργούσε ενδεχομένως θέμα συστημικής ευστάθειας.

Επιπρόσθετα, η υλοποίηση του πλάνου κεφαλαιακής ενίσχυσης και επιθετικής μείωσης των κόκκινων δανείων θα επιτρέψει στην τράπεζα, αφενός, να δώσει νέες χρηματοδοτήσεις 10 δισ. ευρώ, αφετέρου, θα επιδράσει θετικά στην πιστοληπτική διαβάθμιση της χώρας αλλά και στη συμμετοχή των συστημικών εγχώριων τραπεζών στην τραπεζική ενοποίηση.

Χαντζηνικολάου: Σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Πειραιώς, κος Ν. Χαντζηνικολάου έκανε λόγο για αλλαγή σελίδας για όλο το τραπεζικό σύστημα που θα επέλθει μέσω της αύξησης κεφαλαίου της Τράπεζας. Χαρακτήρισε ευνοϊκές οι συνθήκες για να γίνει τώρα η διαδικασία και μίλησε για αισιόδοξα και ενθαρρυντικά τα μηνύματα που έρχονται από τους συμβούλους.

Όπως είπε ο κος Χαντζηνικολάου «η σχεδιαζόμενη αύξηση των κεφαλαίων της Τράπεζας, θα επιτρέψει την ταχύτερη μείωση των επισφαλών απαιτήσεων και θα δώσει την ευκαιρία στην Τράπεζα, να επικεντρωθεί κατά 100% στη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας. Και είναι ακριβώς αυτή η προοπτική που δημιουργεί προσδοκώμενη αύξηση στην αξία της Τράπεζας Πειραιώς, και κατ’ επέκταση το επενδυτικό ενδιαφέρον για την συμμετοχή στην αύξηση κεφαλαίου, που όλοι ακούμε».

Όπως είπε ο πρόεδρος της Πειραιως «τα μηνύματα που μας μεταφέρουν οι εγχώριοι και διεθνείς θεσμικοί επενδυτές που συναντάμε στο πλαίσιο των ενημερωτικών συναντήσεων (roadshows) είναι ιδιαιτέρως ενθαρρυντικά. Παρόμοια αισιόδοξα μηνύματα λαμβάνουμε και από τους διεθνείς επενδυτικούς μας συμβούλους, οι οποίοι συναντούν εκατοντάδες επενδυτές. Και αυτοί, μας μεταφέρουν την πολύ θετική υποδοχή της προοπτικής αύξησης κεφαλαίου στο άμεσο μέλλον».

ΤΧΣ: Κάτω από το 33,4% η συμμετοχή στην Πειραιώς

Μιλώντας στη Βουλή ο Γιώργος Βερύκιος, πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου του ΤΧΣ, ξεκαθάρισε ότι το ποσοστό του Ταμείου θα πέσει κάτω από το 33,4%. «Το δηλώσαμε απότον περασμένο Νοέμβριο», είπε χαρακτηριστικά.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα