Τέλος χρόνου για τις εκκρεμείς υποθέσεις του Ν. Κατσέλη

Τέλος χρόνου για τις εκκρεμείς υποθέσεις του Ν. Κατσέλη
SHUTTERSTOCK

Ανοίγει η πλατφόρμα για τις εκκρεμείς υποθέσεις του ν. Κατσέλη. Ποιοι δανειολήπτες, θα χάσουν το δικαίωμα λήψης προστασίας αν δεν υποβάλλουν εκ νέου το αίτημά τους για να λάβουν νέα δικάσιμο.

Ο «κύβος ερρίφθη» για τις περίπου 70.000 εκκρεμείς υποθέσεις του Ν. Κατσέλη, καθώς η ηλεκτρονική πλατφόρμα στην οποία οι αιτούντες οφείλουν να επανυποβάλουν το αίτημά τους είναι πλέον έτοιμη και το μόνο που απομένει είναι η επίσημη ανακοίνωση για την εκκίνηση της διαδικασίας.

Από τις 15 Ιανουαρίου θα αρχίσουν να εκπνέουν οι σχετικές προθεσμίες για την υποβολή των αιτήσεων, ενώ για όσους δεν ανταποκριθούν ουσιαστικά θα αίρεται η προστασία. Στόχος των συναρμόδιων υπουργείων Οικονομικών και Δικαιοσύνης αλλά και της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους είναι όλες οι υποθέσεις που εκκρεμούν και οι οποίες μέχρι τώρα έχουν πάρει δικάσιμο μέχρι και το μακρινό 2032 να εκδικαστούν μέσα στο 2021.

Το στοίχημα κρίνεται εξαιρετικά φιλόδοξο. Ωστόσο, εκτιμάται ότι από το σύνολο των εκκρεμών υποθέσεων δεν θα φτάσουν όλες στις αίθουσες των ειρηνοδικείων, καθώς με την υποβολή της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποδεχτούν πλήρη άρση του τραπεζικού και του φορολογικού τους απορρήτου.

Έτσι, εκτιμάται ότι θα απομονωθούν οι λεγόμενοι στρατηγικοί κακοπληρωτές, οι οποίοι έχουν καταθέσει την προσφυγή ακόμη και από το μακρινό 2012 ή 2013 μόνο και μόνο για να κερδίσουν χρόνο παραμονής στο ακίνητο, χωρίς να πληρώνουν ούτε ένα ευρω στην τράπεζα.

Η είσοδος στην πλατφόρμα για την υποβολή αίτησης επαναπροσδιορισμού ν.3869 2010 πραγματοποιείται μέσω της ιστοσελίδας www.gov.gr. Ο υπ. Δικαιοσύνης Κ. Τσιάρας άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να παραταθούν οι σχετικές προθεσμίες λόγω της πανδημίας.

Η πρώτη προθεσμία εκπνέει στις 15 Ιανουαρίου και άφορα αυτούς που είχαν κάνει προσφυγή στον νόμο Κατσέλη μέχρι και το τέλος του 2014.

Αναλυτικά οι προθεσμίες έχουν ως εξής:

α) Μέχρι και την 31n.12.2014, από την ln.12.2020 έως και τις 15.1.2021.

β) Από την 1η.1.2015 έως και τις 30.6.2015, από την Ιη.12.2020 έως και τις 31.1.2021.

γ) Από την 1η.7.2015 έως και την 31η.12.2015, από την ln.12.2020 έως και τις 15.2.2021.

δ) Από την Ιη.1.2016 έως και τις 30.6.2016, από την 1 η .12.2020 έως και τις 28.2.2021.

ε) Από την 1η.7.2016 έως και την 31η.12.2016, από την 1η.12.2020 έως και τις 15.3.2021.

στ) Από την 1η.1.2017 έως και τις 30.62017, από την Ιη.12.2020 έως και τις 31.3.2021.

ζ) Από την 1η.7.2017 έως και την 31η.12.2017, από την ln.12.2020 έως και τις 15.4.2021.

η) Από την 1η.1.2018 έως και τις 30.62018, από την 1η.12.2020 έως και τις 30.4.2021.

θ) Από την 1η.7.2018 έως και την 31η.12.2018, από την 1η.12.2020 έως και τις 15.5.2021.

ι) Από την 1η.1.2019 και μετά, από την 1η.12.2020 έως και τις 31.5.2021.


Πού θα υποβάλλεται και τι θα περιέχει η νέα αίτηση

Η αίτηση επαναπροσδιορισμού θα υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, μέσω πληρεξουσίου δικηγόρου και περιλαμβάνει τα εξής:

α) Το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο, την κατοικία, τη διεύθυνση και τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) των διαδίκων και των νόμιμων εκπροσώπων τους, των πιστωτών, έναντι των οποίων ζητείται η ρύθμιση, και των προσώπων των οποίων διατάχθηκε η κλήτευση. Εφόσον μετέχουν στη διαδικασία νομικά πρόσωπα, αναγράφονται στην αίτηση η εταιρική επωνυμία και ο εταιρικός τύπος, καθώς και η καταστατική έδρα, η διεύθυνση και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου. Αν ζητείται ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο, αναγράφονται υποχρεωτικά οι αρμόδιες για την επιδίωξη είσπραξης των οφειλών υπηρεσίες της φορολογικής διοίκησης,

β) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αιτούντος ή του πληρεξουσίου δικηγόρου του, στην οποία μπορεί να διενεργείται κάθε κοινοποίηση σχετική με τη δίκη της αίτησης ρύθμισης. Εφόσον ο αιτών ή ο πληρεξούσιος δικηγόρος του δεν διαθέτουν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δηλώνονται στην αίτηση επί ποινή απαραδέκτου αντίκλητος και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του τελευταίου, στην οποία θα διενεργείται το σύνολο των κοινοποιήσεων της δίκης για την αίτηση ρύθμισης οφειλών,

γ) τα στοιχεία της εκκρεμούς αίτησης ρύθμισης οφειλών και, ειδικότερα, τον γενικό και ειδικό αριθμό κατάθεσής της, το δικαστήριο ενώπιον του οποίου εκκρεμεί η αίτηση, καθώς επίσης τον αριθμό κατάθεσης ενδιάμεσων κλήσεων, που έχουν κατατεθεί και αφορούν την αρχική αίτηση,

δ) το διαδικαστικό ιστορικό της υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αναβολών και ματαιώσεων που έχουν μεσολαβήσει, καθώς και προσωρινών διαταγών ή αποφάσεων αναστολής που έχουν χορηγηθεί,

ε) δήλωση ότι ο αιτών συναινεί στην άρση του απορρήτου των τραπεζικών και φορολογικών του πληροφοριών. Οι πιστωτές θα μπορούν να χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική πλατφόρμα για την άντληση των πληροφοριών αυτών, χωρίς να απαιτείται συνδρομή της εισαγγελικής αρχής,

στ) δήλωση του έτους ανάληψης της πρώτης δανειακής υποχρέωσης, των δανειακών υποχρεώσεων που είναι εμπραγμάτως εξασφαλισμένες με προσημείωση υποθήκης ή υποθήκη σε βάρος της κύριας κατοικίας και, εάν δεν υπάρχει εμπράγματη εξασφάλιση, του έτους ανάληψης της υψηλότερης δανειακής υποχρέωσης.

Σε περίπτωση ομοδικίας, η αίτηση επαναπροσδιορισμού κατατίθεται και από έναν ή περισσότερους από τους ομοδίκους.

Διαβάστε τις Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του News247.gr.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Τράπεζες, Υπουργείο Οικονομικών, Ακίνητα
SHARE: